Övriga kort och biljetter

I dokument UL-handboken. Gäller från 13 juni 2022 (sidor 61-80)

Tjänsteresa.inom.UL-trafiken.

Trafikföretagens personal som bär uniform och är i tjänst får resa kostnadsfritt inom UL-trafiken. Vid eventuell biljettkontroll måste personalen kunna styrka att resan sker i tjänsten. Med tjänsteresa avses dock inte resor till eller från arbetet. Vid såda-na och andra privata resor i UL-trafiken krävs att persosåda-nalen har en giltig biljett.

Bokat.vårdbesök.ger.fri.24-timmarsbiljett

Ett bokat vårdbesök ger rätt till en 24-timmarsbiljett om kunden är skriven i Uppsala län.

Biljetten är giltig i UL:s trafik i zon 1, 2 och 3 under besöksdygnet och gäller för kunden och en följeslagare.

Biljetten fungerar precis som en vanlig 24-timmarsbiljett i UL:s app.

Dagen innan det bokade besöket finns kundens personnummer registrerat hos UL och biljetten kan laddas ner.

Kunden laddar ner UL-appen/alternativt öppnar den på sin telefon.

Så här gör kunden:Öppna menyn ”Biljett” i nederkant och klicka på ”Köp biljett”

Gå in under ”Övriga biljetter” och välj ”Sjukresa”

Knappa in personnummer ”ååååmmddxxxx” (12 siffror, utan mellanslag eller bindestreck) eller reservnummer

Välj OK

I retur fås en vilande 24-timmarsbiljett, som lägger sig under menyn ”Biljett”

Klockan 00.00 på besöksdagen blir biljetten aktiv och gäller till 4.30 dagen efter. Vid resa öppnas UL-appen och 24-timmarsbil-jetten, och visas för föraren/tågvärden.

SL Accesskort

SL Accesskortet kan laddas med olika typer av SL- och UL/

SL-biljetter:

• enkelbiljett

• 24-timmarsbiljett

• 72-timmarsbiljett

• 7-dagarsbiljett

• 30-dagarsbiljett

• 90-dagarsbiljett

• årsbiljett

• fritidsbiljett 90 dagar

• fritidsbiljett 120 dagar

• skolbiljett VT/HT

• UL/SL 30 dagar

• företagsbiljett (svart kort)

• UL/SL skolbiljett ht/vt

• UL/SL fritidsbiljett ht/vt

• skolbiljett 90 dagar

• skolbiljett 120 dagar

• studentbiljett 30 dagar

• reskassebiljett.

Engångskort SL

Färdtjänstkort SL

RESPLUS

RESPLUS är biljetter som utfärdas av SJ och en del resebyråer och som gäller för länstrafik i kombination med SJ-tåg. Resplusbiljetter kan fås som egenutskrivna biljetter, sms-biljetter och även som SJ-appbiljetter. (För länstrafiksträckan tillämpas UL:s taxeregler).

Resplusbiljetter kan fås som :

•  E-biljetter /Egenutskriftsbiljett (utskriven pdf som sänds som e-postbilaga till resenären). Dessa biljetter kan ha olika former av säkerhetskoder i form av EAN streckkod, Azteckod, QR-kod, PDF 417

•  Mobilbiljett (sänds till resenären som sms till en mobiltelefon).

• SJ-appbiljett

En kund med RESPLUS-biljett betalar för vuxenbiljett om det står ”Student 20 – 25” på biljetten.

På biljetten anges den sträcka och det datum som biljetten gäller. Visuell kontroll av datum, sträcka, linjenummer och tra-fikföretag. Kontrollera att resenärs namn och resenärskategor stämmer mellan biljett och ID-handling. Resplusbiljetter, som säljs på annat försäljningsställe än SJ:s egna, har en avvikande färg jämfört med den som avbildats i biljettmönstersamlingen.

Alla är dock märkta med SJ:s logotyp.

Kunden kan resa med valfri avgång under dagen med UL-trafiken förutsatt att det är samma linje och sträcka.

Både egenutskriftsbiljett och mobilbiljett är personliga och viseras alltid tillsammans med legitimation.

Normal visering:

•  Visuell kontroll av aktuellt datum, sträcka, linjenummer, producent och liknande.

•  Kontroll av resenär, med matchning av legitimationen mot namn och resenärskategori (till exempel student eller pensionär).

• Avsändarnamnet är RESPLUS.

•  Medföljande barn behöver inte uppvisa legitimation vid vise-ring ombord. Undantaget är för att eventuellt kunna styrka sin ålder.

•  Barn som reser utan vuxet sällskap måste kunna uppvisa giltig legitimation vid visering ombord.

Exempel på biljetter:

Resplus pappersbiljett

Resplus mobilbiljett Resplus egenutskrift

Vid.trafikstörning.gäller.följande:

Kund med resplusbiljett, där ett byte till annan trafik ingår, som missar sin anslutning p.g.a. förseningar i UL-trafiken har rätt att få hjälp av UL att hitta en ny anslutning eftersom de har Kom-Fram-Garanti.

• Vid en bruten anslutning har kunden rätt att resa på nästa avgång med samma färdmedel och resväg. I undantagsfall kan kunden få åka på annat sätt, t ex med ett snabbtåg eller en kortare sträcka med taxi. Grundregeln är dock att den lösningen inte ska bli dyrare än vad vi hade behövt betala enligt villkoren, eller om kunden är ett barn och det därför är skäligt att göra ett större undantag.

• Om nästa avgång enligt kundens ordinarie biljetts resplan är först nästa dag får kunden ersättning för dels en ny bil-jett på den resan men också för en övernattning på hotell (mat ersätts inte).

• Om störningen innebär att kunden inte hinner fram i tid och därför förlorar syftet med resan kan kunden välja att

avbryta resan och få full återbetalning av den ordinarie biljetten plus eventuell ny biljett som behövs köpas för att resa tillbaka hem igen.

SJ Årskort med Resplus

För SJ:s årskortskunder finns möjlighetet att lägga till Samtra-fikens Resplustillägg. Med tillägget får årskortsinnehavaren resa med läns- och tätortstrafik i hela Sverige under ett år, på de sträckor där länstrafikbolagens periodkort gäller, det vill säga inom UL-trafiken. Kunder med denna typ av biljett behöver ingen

”nollbiljett”, utan kortet visas bara för föraren eller tågvärd som kontrollerar giltighetstiden. Resplussymbolen finns markerad på kortets övre högra del.

Giltiga.legitimationer.och.uniformer,.för.fria.resor.i.UL-trafiken

• polisens tjänstekort med ID-bricka

• polis i uniform

•  civilklädd polis som reser i tjäns-ten (mot uppvisande av polisens tjänstekort med polisbricka)

•  polisvolontärer som bär speciell väst med texten ”Polisens volon-tärer”

• ordningsvakter i uniform

•  trafikföretagens personal i uniform som reser i tjänsten (dock inte till och från arbetet).

•  socialtjänstens ungdomsjour och nattvandrare.

Movingobiljetter

Människor bor, arbetar och rör sig allt mer inom Mälardalsregio-nen. Därför finns Movingo som är ett samarbete mellan UL, andra offentliga kollektivtrafikaktörer i Mälardalen och SJ. Biljetter er-bjuds för olika sträckor som 30-dagars, 90-dagars eller årsbiljett.

Tillägg för Arlandapassage kan köpas till samtliga biljetter.

Movingo gäller på Mälartåg, SJ:s tågavgångar med Movingo-gil-tighet, Trosabussen, Tåg i Bergslagen inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län samt i all lokaltrafik i Mälardalen som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Biljetten finns för:

• vuxen (från 20 år)

•  ungdom och student

(med giltig studentlegitimation.)

Innehavare av Movingobiljett har rätt ta med två (2) barn under 7 år.

Bärare:

• Movingos egen app

• pappersbiljett

• Movingokort

• SJ:s app

UL-enkelbiljetter i SL:s app

UL-biljetter kan köpas i SL:s app. För kunder som har SL-biljett och behöver komplettera med en UL-biljett.

Rörliga delar:

• Giltighetstiden räknas ner

• Bakgrunden rör sig

• Koden rör på sig var femte sekund

UL:s zonsystem

Zonindelning

UL:s trafikområde är indelat i en zon för periodbiljetter (exklusive tätort) och fem zoner för enkelbiljetter.

Enkelbiljettzoner Zon 1: Uppsala stad.

Zon 2: Uppsalas närområde (Uppsala kommun, Knivsta kom-mun, Alunda och Örsundsbro). En biljett som gäller för zon 2 gäller för resor inom och mellan dessa kommuner. Om resan görs över länsgränsen mot Stockholm krävs att kunden har en

gränsen mot Stockholm krävs en kombinerad UL- och SL-biljett, på samma sätt som för zon 2.

Zon.4:.Gävle, Sala, Västerås och Strängnäs. En biljett som gäller för zon 4 gäller för resor inom dessa kommuner med vissa undantag.

Zon 5: Arlanda/Märsta. Vid resa till/från Arlanda med SL-pen-deln/Mälartåg tillkommer en passageavgift för kunder som fyllt 18 år för att passera på Sky City. Om resan görs mot Stock-holms län från Arlanda, krävs i stället en SL-biljett. För resa med linjerna 801 och 880 tillkommer Arlandatillägg buss.

Tätortszoner: Enköping, Bålsta, Knivsta/Alsike, Östhammar, Tierp och Skutskär. Se gränshållplatser på nästa sida.

Zongränser

Väg 597 Lurbo ridklubb 107

Väg 1060 Åby 186

Väg 272 Hässelby Park 772, 844

Väg 628 Husbyborg 106

Väg 653 Vitkålsgatan 119

Zon 2 Gäller för linje:

Väg 714 Läby snickeri 514 Väg 273 Lilla Ullentuna 806 Väg 282 Länsgräns Burvik 808

Väg 77 Norsborg 677

Väg 661 Lågbol 805

Väg 1039 Ala 183, 188

Upptåget Skyttorp Upptåget till/från Gävle Upptåget Morgongåva Upptåget till/från Sala

Zon 3

Länsgränsen 501, 510, 753, 773, 848,

874, 876

Gränshållplatser för tätortslinjerna Busslinjer till/från

Bålsta tätort Gränshållplats

Till/Från Bålsta Gransätersskolan

Enköping tätort Gränshållplats

Till/Från Strängnäs Haga/Haga vägskäl Till/Från Västerås Storängen Till/från Fjärdhundra Mästergatan

Till/Från Skolsta Enköpings Företagspark Till/Från Boglösa Idrottshuset

Knivsta/Alsike tätort Gränshållplats Till/Från Vassunda Päronvägen Till/Från Långhundra Nova Park

Till/Från Uppsala Finnhagsvägen

Till/Från Björksta Björksta

Skutskär tätort Gränshållplats

Tierp tätort Gränshållplats Till/Från Mehedeby/Söderfors Tierpsporten Till/Från Karlholm/Skärplinge Sjukarby norra

Till/Från Månkarbo Svanby

Till/Från Örbyhus Svanby östra

Östhammar tätort Gränshållplats

Till/Från Gimo Energivägen

Till/Från Öregrund Ringvägen/Gammelbyn Till/Från Långalma Vadbacksvägen

Kartor

Tierp

A1 Avstigande A3

518 Mehedeby – Skutskär B1

952 Atlas Copco 986 Sjukresebussen B2

513 Månkarbo – Östervåla 821 Månkarbo – Uppsala

B3

510 Skärplinge – Karlholm –  Älvkarleby

511 Karlholm – Skärplinge 516 Söderfors

835 Skärplinge – Forsmark  – Östhammar B4

517 Örbyhus

Östhammar

A

852 Raggarön B

SL639 Rimbo – Stockholm (sommartid) 835 Skärplinge – Tierp 857 Hargshamn – Hallstavik 860 Forsmarks kraftverk

C

811 Öregrund

775 Öregrund (sommartid) D

775 Expressbuss Uppsala 811 Gimo – Uppsala 984 Sjukresebuss

Enköping

A1 224 Salinge A2

21 Bredsand - Fagerudd 22 Galgvreten - Centrum 23 Lasarettet - Gröngarn B1

221 Lillkyrka – Ön 225 Fjärdhundra 226 Haga 876 Strängnäs B2

21 Bergvreten - Pepparrots- badet

22 Åkersberg - Varggatan 23 Romberga - Myran

C1

223 Boglösa - Grillby 803 Bålsta

874 Västerås C2

774 Expressbuss Uppsala 804 Örsundsbro - Uppsala UL:s biljettautomat

Bålsta

A1

895 Uppsala 896 Uppsala A2

803 Enköping B1

302 Hagviken 303 Skörby 305 Skörby Hagviken B2

301 Kalmarsand 304 Mjuka linjen

C1

311 Skokloster C2

310 Krägga D2

SL579 Märsta – Arlanda

Arlanda terminal 2

Läge 2 trafikeras av UL:s linjer.

Arlanda.terminal.4

Läge 2 trafikeras av UL:s linjer.

I dokument UL-handboken. Gäller från 13 juni 2022 (sidor 61-80)