- Aktivera/ välj profil i telefonen

I dokument NORDICSTATION BMS. Bird Message Service. Manual Android- applikation (sidor 14-18)

När alla dina önskvärda regler och profiler är inställda och definierade på

www.birdalarm.com/no är det dags attaktivera profilen som du vill ska vara aktiv.

Detta gör du i din mobiltelefon.

1. Öppna BMS applikationen och gå in under ”Profiler”. Profilerna som du satt upp på www.birdalarm.com/no hämtas då från servern.

2. Du måste nu aktivera en profil för att dina regler ska börja gälla. Detta gör du genom att hålla fingret intryckt på den profil som du vill ska börja gälla. Du får då upp texten ”Aktivera vald profil” tryck på texten för att aktivera profilen. Du får då frågan ”Vill du aktivera vald profil på servern?” tryck ”ok” för att

aktivera.

3. Aktiv profil visas med ifylld stjärna.

4. Du kan när som helst välja att aktivera en annan profil.

5. För att se vilka regler som är kopplade till varje profil kan du trycka lätt en gång på den profil du vill se reglerna för. (håll då ej ned fingret en lång stund)

6. Nu är alla inställningar gjorda. För att uppdatera applikationen kan du behöva stänga av den en gång och sedan direkt sätta på den igen!

Användare

Här fyller du i dina personuppgifter, d.v.s:

Förnamn Efternamn

Rapportörskod (blir du tilldelad när du betalat BMS abonnemangsavgift samt skickat informationsmail till administratörerna - se steg för steg guide hur du kommer igång.) E-mail

mobilnummer

VIKTIGT! Mobilnummer ska innehålla (+) och

landsnummer, tex +4799234567. Var även noga med att fylla i alla uppgifter rätt, och utan mellanslag före eller efter något tecken

Problem? Får du upp meddelandet ”profiler saknas” betyder det att du ännu inte ställt in några profiler och regler på www.birdalarm.com/no. Får du upp

meddelandet ”profiler saknas” även fast du just satt upp regler på

www.birdalarm.com/no eller får du felmeddelandet ”Användare saknas” kan det bero på att servern ännu inte uppdaterat dina användaruppgifter. Prova då att stänga av och sedan direkt sätta på applikationen igen.

Inställningar

Inställningar har tre menyer.

1. Hantering av meddelanden

- Kolla efter meddelanden: Du kan välja hur ofta du vill att programmet ska kolla efter nya meddelande. Alltid Online innebär att du får meddelanden direkt när de skickas ut från servern. (Mest använt) Alternativet är att ställa in ett intervall hur ofta BMS frågar servern om det finns några nya meddelanden. Du kan välja mellan var 5:e, 15:e, 30:e och 60:e minut.

- Radera automatiskt: Här väljer du hur ofta du vill att programmet automatiskt ska radera meddelanden. Du kan välja mellan aldrig, äldre än 1 månad, äldre än 3 dagar och max 20 meddelanden. Antalet meddelanden som kan lagras begränsas också av hur stort minne du har i telefonen. Rekommenderat är att du väljer ”max 3 dagar” för att undvika att för många larm lagras i telefonen.

- Sortera meddelande: Välj tid eller prioritet.

2. Inställningar för larmljud.

- Ljud för prefix 0-2: Du kan välja inställningar för vilket Larmljud du vill ha för inkommande larm. På eller av. Har du ljudet på får du ett ”plonk” ljud varje gång ett nytt larm inkommer.

- Ljud för prefix 3-7: Du kan välja inställningar för vilket Larmljud du vill ha för inkommande larm. På eller av. Har du ljudet på får du ett ”plonk” ljud varje gång ett nytt larm inkommer.

- Påminnelseljud: Påminnelseljudet ljuder om du har olästa larm i din inkorg under ”meddelanden”. Då får du ett ”kraschande” ljud. Du kan här välja om du vill att detta ljud ska vara på eller av.

3. Du kan välja om kontot ska vara aktivt eller inte.

Om du är bortrest en tid och inte vill ha gamla meddelanden när du startar BMS vid hemkomst så väljer du att inaktivera ditt konto här. Kontot blir då inaktivt tills du tar bort krysset i boxen.

Vanliga frågor och svar

Hur vet jag att jag har koppling mot servern?

När du är inne i applikationen finner du under texten ”BMS NOR”( högst upp till vänster) en symbol. Ett grönt v visar att telefonen har kontakt med servern. Ett rött x visas om man är utanför täckning en längre tid (ca 5 min), om kontakten med servern bryts av annan anledning eller om man nedkopplad frivilligt. Precis efter avslutat telefonsamtal har man heller ingen kontakt men anslutning ska etableras inom ca 1 minut. Det är också ett rött x om man valt ett annat uppkopplingsintervall än ”Alltid online”.

Hur stänger jag av applikationen? Kan jag ha den på i bakgrunden?

Applikationerna fungerar olika för de olika operativsystemen.

I Androidmobiler stänger du av applikationen helt genom att trycka på

menyknappen och välja ”avsluta”. Detta innebär att ingen signal ljuder när ett nytt meddelande mottas. Att rekommendera är istället att minimera programmet genom att trycka på knappen som ser ut som ett hus (kan variera från modell till modell). Då är programmet aktivt men syns inte i displayen förrän det kommer ett nytt

meddelande. När du gör detta ser det ut som att programmet stängs ner, men tittar du högst upp i programhuvudet på telefonen ser du att BMS- symbolen är synlig. Har denna en grön bock betyder det att du fortfarande har kontakt med servern och att BMS är på. När ett nytt larm inkommer kommer du att få en notis om detta som vanligt.

Symbianapplikationen fungerar nästan på samma sätt som Android. Du stänger av applikationen helt genom att trycka på den röda telefonluren eller genom att välja

”Avsluta”. Detta innebär att ingen signal ljuder när ett nytt meddelande mottas. Att rekommendera är istället att minimera programmet genom att trycka menyknappen.

Då är programmet aktivt i bakgrunden. När du minimerar programmet på det sättet

ser det ut som att programmet stängs ner, men tittar du högst upp i programhuvudet på telefonen ser du att BMS- symbolen är synlig. Har denna en grön bock betyder det att du fortfarande har kontakt med servern och att BMS är på. När ett nytt larm inkommer kommer du att få en notis om detta som vanligt.

Genom att hålla menyknappen intryckt kan du se vilka program i telefonen som är aktiva. (Menyknappen har på många telefoner en symbol som ser ut som ett hus, men det kan skilja sig mellan telefoner)

iPhoneappen: Iphone applikationen fungerar lite annorlunda än ovan beskrivna operativsystem. Den skickar ut pushnotifieringar. Vill du inte ha pushnotifieringar som visar att ett nytt meddelande inkommit måste du gå in under ”inställningar” i telefonen (inte i appen) och välja ”notiser”. Där kan du välja om du vill stänga av/sätta på

notiser för BMS.

Behöver jag ha ett särskilt mobiltelefonabonnemang?

Nej,BMS fungerar med alla typer av mobiltelefonabonnemang och även med kontantkort.

Fungerar BMS utomlands?

Om din operatör har ett avtal med utlandsoperatören gör det det. Notera dock att kostnaden för datatrafik är MYCKET hög. Kontakta din operatör för information om priser om datatrafik utomlands.

Programmet visar en grön bock och jag har kontakt med servern men det kommer ändå inga larm. Varför det?

Kontrollera att rätt telefonnummer är angivet i menyn ”Användare”. Mobilnumret är din unika identitet så att BMS servern ska hitta rätt telefon. Numret ska skrivas på formatet +4792234567 utan blanktecken eller punkter.

Kontrollera också att du inte definierat en profil med regler som motsäger varandra eller att du av misstag valt att filtrera bort arter.

Dubbelkolla också att du har ställt in en profil överhuvudtaget. Du måste ha minst en profil inlagd. Vill du få larm på alla fåglar sätter du regeln ”högsta prefix 7 i hela riket”.

Vill du endast ha de mest sällsynta fåglarna sätter du regeln ”högsta prefix 0 i hela riket”. Har du ingen regel inställd får du inga larm.

Jag har installerat om BMS efter service på telefonen. Jag får kontakt med servern men får inga larm. Varför det?

Kontrollera att du fyllt i ditt telefonnummer riktigt under ”Användare”. Det ska skrivas

”+479223456” Det får inte förekomma bindestreck, mellanslag eller andra tecken.

Dubbelkolla också att du har ställt in en profil överhuvudtaget. Du måste ha minst en profil inlagd. Vill du få larm på alla fåglar sätter du regeln ”högsta prefix 7 i hela riket”.

Vill du endast ha de mest sällsynta fåglarna sätter du regeln ”högsta prefix 0 i hela riket”. Har du ingen regel inställd får du inga larm.

Jag får meddelanden men även nya meddelanden hamnar under fliken

”Tidigare”

Kontrollera att datum och tid i telefonen är rätt inställd. T.ex. efter service så brukar allt data nollställas.

Vem kan jag vända mig till med frågor om jag har problem att komma igång?

Frågor om BMS ställer du till BMS ansvarig genom att maila till bms.no@nordicstation.com

I dokument NORDICSTATION BMS. Bird Message Service. Manual Android- applikation (sidor 14-18)