Anslutning av medlemmar i Sveriges elevråd - STHLM

I dokument Sveriges elevråd SVEAs stadgar (sidor 33-36)

Anslutning av medlemmar i Sveriges elevråd - STHLM

Sveriges elevråd – STHLM är en region tillhörande Sveriges elevråd – SVEA. Anslutningen av medlemmar till Sveriges elevråd – STHLM sker därför centralt av moderorganisationen. Sveriges elevråd – STHLM följer alltså samma rutiner som moderorganisationen vilka beskrivs nedan.

Medlemskap i Sveriges elevråd - SVEA

Den som vill bli medlem i Sveriges elevråd – SVEA ansöker genom att fylla i och skriva på en medlemskapsansökan. Efter detta sker hanteringen av medlemsansökningar enligt följande:

1. Vi matar in uppgifterna från medlemmarna i vår medlemsdatabas kort efter att de ankommit till oss via post eller som inscannade dokument via mail. I det andra fallet skrivs de inscannade dokumenten ut och dessa medlemspapper arkiveras i vår medlemspärm. Det görs en noggrann genomgång av att all information finns med och att de individuella medlemmarna uppfyller kraven. Om något saknas kommunicerar vi med kontaktpersonerna, antingen via mail eller telefon. På så sätt testas och kontrolleras uppgifterna en första gång. Skolan "grönmarkeras" i vår

medlemsdatabas när samtlig information inkommit och elevrådet uppfyller kraven för att vara fullvärdiga medlemmar.

2. Vi matar in uppgifterna om de individuella

medlemmarna i en separat databas och då kontrolleras samtliga uppgifter en gång till. När detta är klart "mörkgrönmarkeras" skolan i vår

medlemsdatabas.

3. Vi gör också systematiska ringkontroller där vi ringer till våra medlemmar inför våra nationella träffar (som äger rum två gånger om året). Då ringer vi kontaktpersonerna till cirka 40-50 skolor och på så sätt testar vi och kontrollerar vi ett urval av uppgifterna ytterligare en gång.

4. Vi markerar därutöver i vår medlemsdatabas exakt vilka skolor som deltagit vid våra nationella träffar och där vi alltså fysiskt träffat dem.

5. Medlemsföreningen tilldelas en regionstillhörighet baserat på vilket län medlemsföreningen verkar i. Upptagningsområdet för Sveriges elevråd – STHLM är Stockholms län och samtliga medlemsföreningar i Sveriges elevråd – SVEA inom Stockholms län är därmed medlemmar i Sveriges elevråd – STHLM.

Sveriges elevråd – SVEA får statsbidrag från Skolverket och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor och gör med anledning av det en medlemsgranskning varje år. Medlemsgranskningen genomförs av

organisationen auktoriserade revisor som kontrollerat att föreningar och medlemmarna uppfyller kraven för att vara berättigade bidrag

innefattande ett aktivt ställningstagande, rösträtt, och ålder.

Medlemsgranskningen av 2014 års medlemmar kommer att ske under slutet av maj 2015 och är därmed inte sammanställd vid sista ansökningsdatum att skicka in underlag som ny förening. Detta kommer dock finnas tillgängligt vid höstens ansökan.

Nummer Skola Län Ort & Län Adress Medlemsdokument

6-25 åri procent Högstadium Gymnasium Antal

1 Yrkesplugget Stockholms län Solna kommun Bromma Yrkesplugget, Karlsbodavägen 18, 16867 Bromma F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 13 13 100% 1 1 Ja

2 Djurö Skola Stockholms län Värmdö kommun Djurhamn Djurö skola, Sollenkrokavägen 41, 13973 Djurhamn F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 4 4 100% 1 1 Ja

3 Kvarnbergsskolan Stockholms län Värmdö kommun Gustavsberg Kvarnbergsskolan, Bergsgatan, 13460 Gustavsberg F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 7 7 100% 1 1 Ja

4 Ösbyskolan Stockholms län Värmdö kommun Gustavsberg Ösbyskolväg 4, 13443 Gustavsberg F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

5 Brunns skola Stockholms län Värmdö kommun Ingarö Brunns skola, Brunn centrum Box 74, 13407 Ingarö F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

6 NT-gymnasiets elevråd Stockholms län Järfälla kommun Järfälla NT-gymnasiets elevråd, Mälarvägen 2, 117 42, Järfälla F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 8 8 100% 1 1 Ja

7 Eneskolan - Järna grundskola Stockholms län Södertälje kommun Järna Järna Grundskola - Eneskolan, Mölnbovägen 1, 153 32 Järna F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 25 25 100% 1 1 Ja

8 Mariaskolan Stockholms län Södertälje kommun Järna Mariaskolan, Hjulåkersvägen 1, 15332 Järna F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 30 30 100% 1 1 Ja

9 Eklidens skola Stockholms län Nacka kommun Nacka Eklidens skola, Griffelvägen 15, 13140 Nacka F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

10 Skuru Skola Stockholms län Nacka kommun Nacka Skuru Skola, Skuru Skolväg 2. 13181 Nacka F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

11 NTN - Norrtelje teknik och naturbruksgymn. Stockholms län Norrtälje kommun Norrtälje Norrtelje teknik- och naturbruksgymnasiet, Sommargatan 11, 76150 Norrtälje F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 10 10 100% 1 1 Ja

12 Viaskolan Stockholms län Nynäshamns kommun Nynäshamn Viaskolan, Skolgatan 35-37, 14930, Nynäshamn Egna stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 22 22 100% 1 1 Ja

13 Rönninge Gymnasium Stockholms län Salems kommun Rönninge Rönninge Gymnasium, Sandbäcksvägen 10, 144 62 Rönninge F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 7 7 100% 1 1 Ja

14 Rönninge skola Stockholms län Salems kommun Salem Rönninge skola, Rönningeskolväg 31, 14462 Rönninge F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 9 9 100% 1 1 Ja

15 Skogsängsskolan Stockholms län Salems kommun Salem Skogsängsskolan, Säbytorgsvägen 18-20, 14480 Rönninge F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 14 14 100% 1 1 Ja

16 Säbyskolan Stockholms län Salems kommun Salem Säbyskolan, Säbyhallsvägen 50, 14480 Rönninge F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 8 8 100% 1 1 Ja

17 Myrsjöskolan Stockholms län Nacka kommun Saltsjö-Boo Myrsjöskolan, Mensättravägen 42, 13231 Saltsjö-Boo F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 6 6 100% 1 1 Ja

18 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium Sollentuna Stockholms län Sollentuna kommun Sollentuna Mikael Elias Teoretiska Gymnaisum Sollentuna, Turebergsvägen 3, 19147 Sollentuna F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 6 6 100% 1 1 Ja

19 Norrvikensskola Stockholms län Sollentuna kommun Sollentuna Norrvikensskola, Lindvägen 16, 19270 sollentuna, Alternativt Box 6068, 19206 sollentuna Egna stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 11 11 100% 1 1 Ja

20 Björknässkolan Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Björknässkolan, Björknässkolväg 15, 13244 Saltsjö-boo F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 12 12 100% 1 1 Ja

21 Bredängsskolan Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Bredängsskolan, Bredängs Torg 12, 12702 Skärholmen F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 6 6 100% 1 1 Ja

22 Cybergymnasiet Odenplan Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Cybergymnasiet Odenplan, Vanadisvägen 9b, 11346 Stockholm F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 15 15 100% 1 1 Ja

23 Johannes Petri skolas elevråd Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Johannes petri skola, Hedenströmsväg 1, 13242 Saltsjöbo F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 10 10 100% 1 1 Ja

24 Kunskapsskolan Botkyrka Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Kunskapsskolan Botkyrka, Hans Stahles väg 17, 14741 Tumba F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 7 7 100% 1 1 Ja

25 Kunskapsskolan tyresö Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Kunskapsskolan Tyresö, Solkraftsvägen 15, 135 70 Stockholm Egna stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 16 16 100% 1 1 Ja

26 Realgymnasiet i Stockholm Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Realgymnasiet Stockholm, Trekantsvägen 3, 11743 Stockholm F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 6 6 100% 1 1 Ja

27 Tunaskolan Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, 147 40 Tumba F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 11 11 100% 1 1 Ja

28 Vasa Real Stockholms län Stockholms kommun Stockholm Vasa Real, box 6907, Karlbergsvägen 15, 11327, Stockholm F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 6 6 100% 1 1 Ja

29 Student Council Sundbyberg, IT - Gymnasiet Stockholms län Sundbybergs kommun Sundbyberg IT-gymnasiet Sundbyberg, Rissneleden 144b, 17457, Sundbyberg Egna stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 32 32 100% 1 1 Ja

30 Brunnsängsskolan Stockholms län Södertälje kommun Södertälje Brunnsängsskolan, Häradsvägen 8,15248 Södertälje F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 14 14 100% 1 1 Ja

31 Hovsjöskolan Stockholms län Södertälje kommun Södertälje Hovsjöskolan, Penselv. 1, 151 65 Södertälje Egna stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 6 6 100% 1 1 Ja

32 Lina Grundskola Stockholms län Södertälje kommun Södertälje Lina Grundskola, Vatt Annas väg 5-7, 15189 Södertälje F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 9 9 100% 1 1 Ja

33 Soldalaskolan Stockholms län Södertälje kommun Södertälje Soldalaskolan, Lundbygatan 5, 15146 Södertälje F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 10 10 100% 1 1 Ja

34 Wasaskolan, Wasa Stockholms län Södertälje kommun Södertälje Wasaskolan, Prosten Lindersväg 2, 15161, Södertälje F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

35 Ronnaskolan Stockholms län Södertälje kommun Södertälje Ronnaskolan, Robert Anbergs väg 1-3, 15153 Södertälje F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 8 8 100% 1 1 Ja

36 Byängsskolan Stockholms län Täby kommun Täby Byängsskolan, Marknadsvägen 299, 183 79 Täby F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

37 Milstensskolan Stockholms län Täby kommun Täby Milstensskolan, Fjätursv.6, 187 46 Täby F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

38 Smedby skola Stockholms län Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Smedby skola, Ryttargatan 275, 19471 Upplands Väsby F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 16 16 100% 1 1 Ja

39 Väsby nya gymnasium Stockholms län Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Väsby nya gymnasium, Love Almqvists torg 1, 194 77 Upplands Väsby Egna stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 20 20 100% 1 1 Ja

40 Vendelsömalmsskolan Stockholms län Haninge kommun Vendelsö Vendelsömalmsskolan, Henrikbergsvägen 1-5, 1366,7 Vendelsö F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 17 17 100% 1 1 Ja

41 Stavsborgsskolan Stockholms län Nacka kommun Älta Stavborgsskolan, Almvägen 2, 13830 Älta F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 5 5 100% 1 1 Ja

42 Sjöängsskolan Stockholms län Älvsjö kommun Älvsjö Sjöängsskolan, Gripsholmsvägen 29-31, 12535 Älvsjö F-stadgar, Årsmöte, Verksamhetsredovisning 10 10 100% 1 1 Ja

451 451 33 9 42

F-stadgar = Föreningsstadgar antagna av Elevrådkongressen

I dokument Sveriges elevråd SVEAs stadgar (sidor 33-36)