Deltagarna i undersökningen menar att äldres livskvalitet i hög utsträckning är kopplad till boendet och boendemiljön. Att trivas med sin bostad och dess omgivning innebär en positiv effekt på livskvaliteten och därmed också på de äldres hälsa. Boendet handlar inte bara om utformningen av bostaden och miljön runt omkring bostaden utan beskrivs av de äldre ur ett mycket bredare perspektiv där trygghet, sociala nätverk och tillgänglighet till samhällsservice också är faktorer som har stor betydelse. Tekniska tjänster ses både som en möjlighet som kan öka tryggheten och säkerheten men också som ett hot då många äldre relaterar den tekniska utvecklingen till minskad mänsklig kontakt och personalminskningar inom äldreomsorgen.

Utformning och bostadsmiljö

Frågor om hur bostaden och bostadsmiljön ska vara utformad upplevs olika beroende på behov och livssituation. Generellt så är de som idag bor på landsbygden eller i kransorterna mer intresserade av att boendet och boendemiljön är utformad så att det är nära till

grönområden, lätt att ta sig ut och att det finns balkong alternativt uteplats så att det finns möjligheter att odla eller ha blommor. De äldre som bor i centralorten eller centralt i kransorterna menar i stället att det är viktigare att boendet och boendemiljön är anpassat utifrån närhet till service och tillgänglighet till kommunikationer och samhällsservice.

Följande två citat får spegla hur närhet till skog och närhet till service kan prioriteras olika:

- Och sen vårdcentralen, där springer jag ofta och lämnar PK-prov och det är jobbigt när det är snö och moddigt att köra med rullator, så att man ska helst bo centralt, man ska ha apotek och läkare och affär och bibliotek, allting omkring sig.

Lindesberg grupp 1

- Det här med grönområdena det är egentligen ganska bra är det, på ett sätt.

För om man tänker sig där vi bor nu där har vi en äng bakom hela huset.

Och så är det skog bakom och alla vi som bor här vi har våra kök ut emot det här området och där kan vi sitta och se årets växlingar, det är många som inte tar sig någonstans men man kan se hur det växlar man kan se den vackra snön, man kan se när det blir grönt, man kan se fåglar och lite

sådant där så visst är det viktigt. Så att det inte händer något så att sådant här finge vara kvar.

Guldsmedshyttan/Storå grupp 2

När deltagarna i undersökningen fick diskutera bostadens och bostadsmiljöns utformning i ett eventuellt framtida mellanboende/trygghetsboende så framkommer önskemål om såväl boendet i allmänhet, bostadens utformning, utformning av boendemiljön men också sådant som deltagarna inte vill se i sitt boende samt några specifika önskemål:

Följande kriterier framfördes som viktiga när det gäller boendet i allmänhet:

• Lägenheten skall vara anpassad för äldre/funktionshinder och underlätta självständighet.

• En egen lägenhet med egen ingång och lätt att ta sig ut till uteplats/balkong

• Det bör finnas/vara nära till lokaler för samvaro som är trevliga och trivsamma

• Det ska finnas/vara nära till en gemensam restaurang och café

• Det är viktigt med närhet till affär, vård, apotek, kollektivtrafik

• Viktigt med ett varierat utbud:

o Gärna flexibilitet så att det finna olika typer av lägenheter att välja på. Allt från 1:or till 3:or och olika standard så att ekonomin inte behöver bli avgörande

o Någon vill bo i höghus för utsiktens skull. Andra vill hellre bo i bottenplan för att lättare kunna ta sig ut. Beror på vad man värderar högst

• Det skall gärna finnas en vaktmästare som har till uppgift att ha koll både på fastigheten och utemiljön

• I ett våningshus ska det finnas hiss

• Trappor bör vara breda så att de fungerar som utrymningsvägar vid brand

• Gärna en träningslokal så att man kan hålla sig i trim

• Möjlighet för föreningar att komma och hålla i olika aktiviteter

• Att kunna ta emot barn och barnbarn samt vänner på besök. Gärna en

övernattningslägenhet och gemensamhetslokaler där man kan vistas när man får besök.

• Tillgång till hjälp om man behöver. Personal i närheten. Gärna trygghetslarm.

När det gäller själva utformningen av boendet lyfter de äldre fram önskemål om följande:

Stora badrum så att man kan komma in med rullstol/rollator + gärna en extra toalett

• God tillgänglighet för rullstol och rollator i hela lägenheten

• Gärna tvättmaskin och diskmaskin i lägenheten

• Handfat skall vara höj- och sänkbara och kunna dras fram

• Det ska finnas utrymme på båda sidor av toalettstolen för att få hjälp

Följande punkter utgör önskemål kring grönområden och utemiljön:

• Det är viktigt med utsikt då många vill följa årstidens växlingar, se grönska och djurliv

• Närhet till grönområde

• Det skall vara vackert, fint, mycket grönska.

• God tillgänglighet med rullstol och rollator (inga höga kanter, skottat, sandat osv)

• En fin utemiljö är viktigt gärna någon form av trädgård

• Viktigt att enkelt själv kunna ta sig ut

• Uteplats på markplan i första hand annars stor balkong med möjlighet att sitta flera och att ha växter

• Grönområden är viktigt för själen

• Viktigt att det finns promenadvägar i anslutning till boendet

• Tillgång till både enskild och gemensam uteplats

• Viktigt att det är lugnt och tyst inget trafikbuller

• Man vill kunna lukta på blommorna, lyssna på fåglarna och se grönska

• Gärna tillgång till en köksträdgård

Det finns även sådant som deltagarna lyfter fram som de inte vill ska finnas i boendemiljön:

• Långa korridorer och institutionskänsla

• Det är mindre bra med källare och trappor

Specifika önskemål som framkommit är:

• Gärna en jukebox

• Nätuppkoppling är viktigt att det finns och gärna andra tekniska lösningar som främjar självständigheten

• Hobbyrum, sjukgymnastik, hårvård, fotvård är mervärden som många gärna vill ha i anslutning till ett boende

• Möjlighet att ha husdjur

• Bastu är viktigt för gruppen sverigefinnar

• Finska TV-kanaler är ett sätt för sverigefinnar att hålla kontakten med hemlandet Det är en utmaning att kunna erbjuda en boendemiljö som äldre värdesätter och trivs med och som också möter de behov och önskemål som äldre har kring sitt boende. Att låta äldre vara delaktiga vid planering och utformning av bostäder kan därför vara en god idé och det är också något som flera av deltagarna uttrycker att de är intresserade av. Andra menar dock att det skulle bli alltför rörigt med många viljor i ett sådant arbete. Följande citat visar på båda sidorna:

- Skulle ni vilja vara delaktiga i, om det nu, om vi antar att det skulle byggas något nytt boende?

- Ja

- Ja det skulle man kunna - Det vore trevligt

- Mm

- Om det finns den möjligheten - Mm

- Då blir det så mycket viljor att det blir ingenting - (skrattar)

Fellingsbro grupp 1

Trygghet

I dokument 2. Revidering av riktlinje för biståndsbedömning inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun SN 218/ Redovisning av anhörigstöd SN 218/ (sidor 65-68)