Därefter väljer du knappen ”Trasigt

I dokument UL-handboken. Gäller från 13 juni 2022 (sidor 28-47)

olika biljetter ombord

2. Därefter väljer du knappen ”Trasigt

skolkort”.

Så här gör du ett skolkortskvitto från handdatorn.

1. Välj knappen

”Övriga...”

2. Därefter väljer du knappen ”Trasigt skolkort”.

ATRON Smartphone Ticket Inspection (ASTI) – App för validering av.biljetter.laddade.på.resekort..

Det resekort som ska valideras hålls mot kortläsaren på enhe-tens baksida. Kortläsaren läser av och validerar om det finns en giltig biljett på resekortet.

Våra biljetter

Enkelbiljetter

För resor inom eller mellan flera zoner finns enkelbiljetter.

Enkelbiljetten börjar gälla direkt vid köp och finns för vuxna från och med 20 år, och för ungdomar 7 – 19 år. Barn under 7 år reser gratis i sällskap med betalande kund. På helger reser max 6 stycken barn mellan 7 och 11 år kostnadsfritt i sällskap med betalande kund (fyllda 18 år). Se sidan 18. I UL-appen kan även vilande enkelbiljeter köpas. Läs mer på sidan 35.

Enkelbiljett innehåller uppgift om kategori, resans pris, hur länge biljetten är giltig och dagens datum. Oanvända förköpta enkelbiljetter återköps inte. Enkelbiljetten går att köpa hos ett försäljningsombud, i en biljettautomat, med betalkort eller med reskassa på UL-kort direkt av föraren på buss, via UL-appen eller perrongvalidator.

Ombord på våra bussar säljs enkelbiljetter betalda med betal-kort (dock inte American Express eller Diners) till ombordpris.

Kunder som reser med SL-pendeln behöver köpa en biljett innan ombordstigning eftersom ingen försäljning sker ombord. Vid resa med enkelbiljett från Uppsala mot Stockholm med SL-pen-deln krävs en UL-biljett för zon 1, 2, 5 + SL.

behöver även betala en passageavgift för att komma igenom spärren.

Biljetter som köps i biljettautomat, genom försäljningsombud, förare eller appen måste användas inom 75 – 240 minuter från aktiveringstillfället. Vid byten gäller följande:

• UL en zon: Sista delresan ska påbörjas inom 75 minuter.

• UL två zoner: Sista delresan ska påbörjas inom 90 minuter.

•  UL tre till fem zoner: Sista delresan ska påbörjas inom 120 minuter.

• UL en zon + SL: Sista delresan ska påbörjas inom 120 minuter.

•  UL två till fem zoner + SL: Sista delresan ska påbörjas inom 150 minuter.

•  UL två till fem zoner + XT Gävle stad: Sista delresan ska på-börjas inom 120 minuter.

•  UL två till fem zoner + XT Län: Sista delresan ska påbörjas inom 240 minuter.

Om kunden behöver byta till UL-buss/tåg för resa vidare till annan zon än vad som anges på biljetten (även inom gällande bytestid), ska ny biljett köpas för den resterande zonen.

Enkelbiljett UL/SL

För resor över länsgränsen mot Stockholm har UL och SL ett biljettsamarbete. Enkelbiljett för UL/SL gäller för resa med SL-pendeln och regionbussar som kör till/från Stockholms län, men även för fria byten till/från regionbussar, Mälartåg och Stadsbussarna i Uppsala och Enköping. Biljetterna finns för olika kombinationer och både för vuxen och ungdom.

Biljetten köps i UL-appen eller SL-appen, UL:s eller SL:s automa-ter, via SL:s försäljningsombud, UL Cenautoma-ter, SL Center och UL:s försäljningsombud eller ombord på bussar.

Har kunden köpt biljetten i automat eller hos försäljningsombud måste den användas inom 120 – 150 minuter från köptillfället.

Sluttiden anges på biljetten och följande gäller:

•  UL en zon/SL:

Sista delresan ska påbörjas inom 120 minuter.

•  UL två-fem zoner/SL:

Sista delresan ska påbörjas inom 150 minuter.

Nollbiljett

En nollbiljett slås ut och ges till kund när:

•  Kund kommer med ett färdtjänstkort. Då används valet nollbiljett ”Ledsagare/Färdtjänst” i menyn på biljettmaskinen.

Nollbiljetten gäller för ledsagaren. Kund som har färdtjänst-kortet betalar för sin resa.

•  Finns inte möjligheten att slå ut nollbiljett räcker det att visera okulärt.

UL-appen, enkel och periodbiljetter

UL-appen är ett reseverktyg för att resa med bussar och tåg.

Med appen kan kunden till exempel söka resor, köpa biljetter, spara favoritresor, se var bussen befinner sig och hitta vägen till hållplatsen.

Biljettköpet görs direkt i appen med betalkort (VISA och Mas-tercard), Swish eller med förladdad reskassa. Vid första köpet behöver kunden registrera ett mobilnummer.

Det behövs internetuppkoppling för att köpa och aktivera en biljett men inte för att visa eller blippa biljetten.

Här är de viktigaste funktionerna i UL-appen:

Buss på karta: Vid sökning av en resa eller hållplats kan kunden se UL:s bussar live på en karta.

Sök resa: För att söka en resa ”härifrån och nu” anger kunden resmål. Appen känner av var den befinner sig och presenterar de snabbaste/bästa resealternativen. Kunden kan utöka sin sökning och ändra från, till och när. Senaste resmål sparas och kommer upp vid nästa sökning.

Köp enkelbiljett: Efter en sökning klickar kunden på en avgång och kan därifrån köpa biljett med betalkort/reskassa/Swish.

Vid första köp behöver kunden göra en verifiering av telefon.

Köp av periodbiljetter: Under fliken Biljett finns periodbiljetter, 24- och 72-timmars, UL, UL/SL, 7- och 30 dagars och 24-timmar UL/XT samt 10/30-biljetten. Välj biljett och betalsätt.

Reskassa i UL-appen: Reskassa i UL-appen är förladdad saldo som ger bästa pris på enkelbiljetter. Observera att reskassan i UL-appen inte är samma reskassa som på UL-kortet. Reskassa laddas genom att klicka på reskasseikonen på startvyn efter att kunden registrerat konto eller loggat in.

Hitta hållplatsen: I sökresultatet finns även eventuellt gångav-stånd till hållplats samt en karta för att göra den lättare att hitta.

Spara favoritresor: Favoriter i UL-appen är genvägar till de van-ligaste resorna och det finns även möjlighet att välja att bevaka störningar. Till exempel en resa från Flogsta till Stockholm. Då får kunden störningsmeddelanden både för bussarna från Flogs-ta till Uppsala resecentrum och pendeln till Stockholm.

Spara favoritbiljetter: När en kund har sökt en resa och ska köpa biljett, kan kunden klicka på stjärnan uppe till höger för att spara en ofta köpt biljett. Då kommer den att finnas på fliken

”Biljett” – ”Köp biljett” och kan snabbt köpas fler gånger.

Vilande biljetter: Vid biljettköp kan kunden välja om biljetten ska vara giltig omedelbart, eller om kunden själv aktiverar bil-jetten när den vill. Vilande biljetter ser ut som nedan, och är inte giltiga förrän de är aktiverade:

Skicka biljett: En biljett som skickats ”ges bort” på samma sätt som ett opersonligt UL-kort; den tillhör mottagaren till dess att mottagaren väljer att skicka tillbaka den. Den kommer alltså inte tillbaka till avsändaren automatiskt. Samma regler för giltighet gäller en mottagen biljett som en köpt biljett - den ska vara mot-tagen/aktiverad före påstigning. Tidpunkt för mottagning finns under ”Mer biljettinfo”.

Vilka biljetter kan inte skickas?

•  En aktiverad enkelbiljett.

•  UL/SL- eller UL/XT-biljetter.

•  En biljett som aktiveras med värdekod eller som sjukresebiljett.

•  En aktiverad 10/30-biljett.

• Enkelbiljetter med zon 5.

Trafikstörningar/trafikmeddelanden:

Eventuella trafikstörningar/förseningar och trafikmeddelanden presenteras tillsammans

med sökresultatet. Klicka på avgången för mer information om trafikstörningen. Röd symbol innebär trafikstörning. Gul symbol innebär trafikinformation.

Ladda ner UL-appen: Sök efter ”UL” i Appstore eller Googleplay.

Kontroll av app-biljetten: Biljetten kan kontrolleras manuellt genom att titta på den och säkerställa giltighet. Resenärskate-gori och zongiltighet syns på samma rad. En giltig biljett inne-håller alltid fältet där kvarvarande tid räknas ner.

För att kontrollera att biljetten inte är en skärmdump klickas på informationssymbolen eller i den nya appen under texten ”mer biljettinfo”.

Men kunden ska visa sin biljett för en biljettläsare i första hand.

En ny appversion lanserades i mars 2021. Både det gamla och nya utseendet syns hos kunderna under lång tid framöver.

Biljettläsare som kontrollerar appbiljetter

Kunden blippar sin appbiljett i biljettläsaren som finns place-rad i bussen i nära anslutning till påstigningsdörren.

UL-biljetter och UL/SL-biljetter kan blippas i biljettläsaren. Alla övriga appbiljetter viseras av bussföraren, se längre fram.

Biljettläsaren tar cirka 4 minuter att starta upp. När den är klar visas texten ”Hej! Blippa här.”

Kunden håller sin appbiljett i biljettläsarens nedre fönster och får återkoppling via text, ljud och färgade lampor. Är biljetten godkänd kan den inte blippas igen inom en minut på samma biljettläsare.

Grön lampa = giltig biljett Röd lampa = ogiltig biljett

Gul lampa = gruppbiljett (biljetten ska visas för bussföraren)

Appbiljetten uppdateras var tionde sekund för att minimera fusk.

För kontroll av om en biljett är korrekt (inte en skärmdump) klickas på informationssymbolen. Visas då en informationsruta är biljetten giltig.

Vid misstänkt bedrägeri kan appbiljetten spärras. För mer info får kunden kontakta UL Kundtjänst.

Det går även att spärra användare som då får ett meddelande i UL-appen. För att häva spärren tas kontakt med UL Kundtjänst.

Flerresorsbiljetter

10-resors ungdom, fem zoner

Biljetten gäller för barn och ungdom 7-19 år och är laddad på det gula UL-kortet. Den gäller för 10 resor inom hela UL:s trafik-område. Biljetten är opersonlig och gäller endast för en kund/

resetillfälle. Biljetten gäller för byten inom 120 minuter. Biljetten säljs inte längre men kan finnas i UL-trafiken som längst till 29 april 2023.

Förköpshäfte

Förköpshäftets biljetter finns för företagskunder och skolor och gäller i hela UL:s trafikområde, även på Mälartåg och SL-pen-deln. Dagens datum ska vara ifyllt på biljetten.

ul.se 0771-14 14 14 Typ 8510

FÖRKÖPSBILJETT VUXEN

En zon

Gäller endast tillsammans med en biljett som anger giltig zon, vilken du får av föraren. Behåll båda biljetterna tills resan avslutas. Fria byten inom en zon i 75 minuter.

Giltighetsdatum (ifylles före resan av kunden)

År: Mån: Dag:

Gäller endast tillsammans med en biljett som anger start -zon, vilken du får av föraren. Behåll båda biljetterna tills resan avslutas. Fria byten inom 4 zoner i 120 minuter.

Giltighetsdatum (ifylles före resan av kunden)

År: Mån: Dag:

Gäller endast tillsammans med en biljett som anger start-zon, vilken du får av föraren. Behåll båda biljetterna tills resan avslutas. Fria byten inom 2 zoner i 90 minuter.

Giltighetsdatum (ifylles före resan av kunden)

År: Mån: Dag:

Gäller endast tillsammans med en biljett som anger giltig zon, vilken du får av föraren. Behåll båda biljetterna tills resan avslutas. Fria byten inom en zon i 75 minuter.

Giltighetsdatum (ifylles före resan av kunden)

År: Mån: Dag:

Gäller endast tillsammans med en biljett som anger start-zon, vilken du får av föraren. Behåll båda biljetterna tills resan avslutas. Fria byten inom 3 zoner i 120 minuter.

Giltighetsdatum (ifylles före resan av kunden)

År: Mån: Dag:

Gäller endast tillsammans med en biljett som anger start-zon, vilken du får av föraren. Behåll båda biljetterna tills resan avslutas. Fria byten inom 5 zoner i 120 minuter.

Giltighetsdatum (ifylles före resan av kunden)

År: Mån: Dag:

Makuleras av förar

en.

U

Senaste varianten av förköpshäfte. Denna saknar hörnperfore-ring. Resedatum, resans starttid och zon/zoner ska vara ifylld av kunden innan resan påbörjas.

2021-06-11 UTKAST: nya förköpsbiljetter Ungdom, en zon:

Förköpsbiljett Ungdom, en zon Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD)

……….

Resans starttid (TT:MM)

……….

Zon

……….

För att biljetten ska vara giltig vid resa måste biljetten vara ifylld med bläck/beständig penna innan resan påbörjas.

Biljetten gäller endast inom den zon som anges på biljetten. Spara biljetten under hela resan.

6% moms ingår i priset. Momsreg.nr. 232100-0024.

För ytterligare information och fullständiga villkor, se ul.se eller ring UL Kundtjänst 0771-14 14 14.

Tack för att du reser med oss och bidrar till ett grönare Sverige.

Trevlig resa!

TYP 8529 123456

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid

Förköpsbiljett Ungdom, en zon

Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM)Zon Fylls i av kunden före resan:

Förköpsbiljett Ungdom, en zon Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM)Zon

2021-06-11 UTKAST: nya förköpsbiljetter Ungdom, en zon:

Förköpsbiljett Ungdom, en zon Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD)

……….

Resans starttid (TT:MM)

……….

Zon

……….

För att biljetten ska vara giltig vid resa måste biljetten vara ifylld med bläck/beständig penna innan resan påbörjas.

Biljetten gäller endast inom den zon som anges på biljetten. Spara biljetten under hela resan.

6% moms ingår i priset. Momsreg.nr. 232100-0024.

För ytterligare information och fullständiga villkor, se ul.se eller ring UL Kundtjänst 0771-14 14 14.

Tack för att du reser med oss och bidrar till ett grönare Sverige.

Trevlig resa!

TYP 8529 123456

Biljetten gäller i 120 minuter från resans starttid

Förköpsbiljett Ungdom, alla zoner

Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM) Fylls i av kunden före resan:

Förköpsbiljett Ungdom, alla zoner Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 120 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM)

2021-06-11 UTKAST: nya förköpsbiljetter Ungdom, en zon:

Förköpsbiljett Ungdom, en zon Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD)

……….

Resans starttid (TT:MM)

……….

Zon

……….

För att biljetten ska vara giltig vid resa måste biljetten vara ifylld med bläck/beständig penna innan resan påbörjas.

Biljetten gäller endast inom den zon som anges på biljetten. Spara biljetten under hela resan.

6% moms ingår i priset. Momsreg.nr. 232100-0024.

För ytterligare information och fullständiga villkor, se ul.se eller ring UL Kundtjänst 0771-14 14 14.

Tack för att du reser med oss och bidrar till ett grönare Sverige.

Trevlig resa!

TYP 8529 123456

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid

Förköpsbiljett Vuxen, en zon

Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM)Zon Fylls i av kunden före resan:

Fylls i av kunden före resan:

Förköpsbiljett Vuxen, en zon Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM)Zon

Förköpsbiljett Vuxen, tre zoner Fylls i av kunden före resan:

2021-06-11 UTKAST: nya förköpsbiljetter Ungdom, en zon:

Förköpsbiljett Ungdom, en zon Fylls i av kunden före resan:

Biljetten gäller i 75 minuter från resans starttid Resdatum (ÅÅ-MM-DD)

……….

Resans starttid (TT:MM)

……….

Zon

……….

Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM) Zon

Förköpsbiljett Vuxen, tre zoner Fylls i av kunden före resan:

Resdatum (ÅÅ-MM-DD) Resans starttid (TT:MM) Zoner

Periodbiljetter

Allmänt

Periodbiljetter säljs hos försäljningsombud. Vissa periodbiljet-ter går även att köpa i UL-appen. Årsbiljetperiodbiljet-ter säljs endast på UL Center eller beställs på ul.se.

Periodbiljett på UL-kort blippas på biljettmaskinens kortläsare.

Periodbiljett köpt i UL-appen blippas på biljettläsaren.

Upphittat UL-kort sänds till UL Center i Uppsala.

Biljetterna gäller på all UL-trafik, SL-pendeln mellan Uppsala och Arlanda samt på Mälartågs sträckor Gävle- Uppsala, Sala-Uppsa-la och UppsaSala-Uppsa-la - ArSala-Uppsa-landa/Märsta.

24-timmarsbiljett

• 24-timmarsbiljetter, zon 1

• 24-timmarsbiljetter, zon 1, 2, 3, 4, 5

• 24-timmarsbiljetter, UL/SL

• 24-timmarsbiljetter UL/XT.

Biljetten gäller för obegränsat antal resor inom aktuella zoner i 24 timmar från köptillfället eller från aktiveringstillfället. 24-timmars-biljetten säljs via försäljningsombud, i UL-appen, på buss och i biljettautomater. För biljetter som säljs ombord på buss tillkom-mer ombordtillägg. Dock inte om betalmedlet är reskassa.

Biljetten finns för vuxen och ungdom (gäller för barn och ung-domar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod).

UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Biljetten kan överlåtas.

72-timmarsbiljett

• 72-timmarsbiljetter, zon 1

• 72-timmarsbiljetter, zon 1, 2, 3, 4, 5

Biljetten gäller för obegränsat antal resor inom aktuella zoner i

72 timmar från köptillfället eller från aktiveringstillfället. 72-tim-marsbiljetten säljs via försäljningsombud, i UL-appen, på buss och i biljettautomater. För biljetter som säljs ombord på buss tillkom-mer ombordtillägg. Dock inte om betalmedlet är reskassa.

Biljetten finns för vuxen och ungdom (gäller för barn och ung-domar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod).

UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Biljetten kan överlåtas.

7-dagarsbiljett

Biljetten gäller för en kund per restillfälle och i 7 dagar från biljet-tens startdatum. Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafik-område. UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Biljetten kan överlåtas.

30-dagarsbiljett

Biljetten gäller för en kund per restillfälle och i 30 dagar från biljettens startdatum. Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafikområde. UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Arlandatillägg är möjligt. Biljetten kan överlåtas.

30-dagarsbiljett ungdom

Biljetten gäller för barn och ungdomar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Biljetten gäller för en kund per restillfälle och i 30 dagar från biljettens startdatum.

Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafikområde. UL:s peri-odbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Arlandatillägg är möjligt.

På uppmaning av förare, tågvärd eller biljettkontrollant ska kun-den kunna styrka sin ålder. Biljetten kan överlåtas.

dagar från biljettens startdatum. Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafikområde. UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län.

På uppmaning av förare, tågvärd eller biljettkontrollant ska kun-den kunna styrka rätten att resa med pensionärsbiljett i form av:

• ID-kort

• Försäkringskassans ”Intyg för förmånstagare”

• Pensionsmyndighetens ”Pensionärsintyg”.

Biljetten kan överlåtas.

90-dagarsbiljett

Biljetten gäller för en kund per restillfälle och i 90 dagar från biljettens startdatum. Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafikområde.

UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgrän-sen in i Stockholms län. Biljetten finns för vuxen och pensionär. Arlan-datillägg är möjligt, dock inte för pensionär. Biljetten kan överlåtas.

Lågtrafikbiljett

Biljetten gäller för en kund per restillfälle och i 30 dagar från biljettens startdatum. Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafikområde mellan klockan 9.00-15.00, 19.00-6.00 vardagar och hela lör- sön- och helgdag. Denna biljett kan inte användas som delbetalning vid byte till annan buss eller tåg om restiden är utanför biljettens giltighetsperiod. En ny biljett ska då köpas.

UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över läns gränsen in i Stockholms län. Biljetten finns för vuxen. Arlan-datillägg är möjligt. Biljetten kan överlåtas. Denna biljettyp finns även som 70+-biljett för Uppsala kommun.

Sommarbiljett vuxen, ungdom eller pensionär

Biljetten gäller för en kund per restillfälle mellan 1 juni - 31 augusti.

Biljetten gäller för resor inom hela UL:s trafikområde. UL:s period-biljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Biljetten finns för vuxen, ungdom och pensionär.

På uppmaning av förare, tågvärd eller kontrollant ska kunden kunna styrka sin ålder. Biljetten kan överlåtas.

Pensionärsbiljetten får användas av den som kan styrka rätten med ID eller intyg från Försäkringskassan/ Pensionsmyndig heten.

Fritidsbiljett, 30 dagar

Fritidsbiljetten gäller för barn och ungdomar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod och är en periodbiljett för 30 dagar. Biljetten gäller måndag – fredag mellan klockan 14.00 – 4.00 samt dygnet runt på helger och lov. Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor inom hela UL:s trafikområ-de. Biljetten gäller för en kund per restillfälle. På uppmaning av förare, tågvärd eller biljettkontrollant ska kunden kunna styrka sin ålder. UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Biljetten kan överlåtas.

Fritidsbiljett, vår- eller hösttermin

Fritidsbiljetten gäller för barn och ungdomar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Biljetten gäller för vår- eller hösttermin, måndag – fredag mellan klockan 14.00 – 4.00 samt dygnet runt på helger och lov. Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor inom hela UL:s trafikområde. Bil-jetten gäller för en kund per restillfälle. På uppmaning av förare, tågvärd eller biljettkontrollant ska kunden kunna styrka sin ål-der. UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län. Biljetten kan överlåtas.

Fritidsbiljett UL/SL, vår- eller hösttermin

Fritidsbiljetten UL/SL gäller för barn och ungdomar 7-19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Biljetten gäller för vår- eller hösttermin, måndag-fredag klockan 16.00 - 4.30 samt dygnet runt på helger och lov. Biljetten gäller för obegränsat antal resor inom hela UL:s och SL:s trafikområde. Biljetten gäller för en kund per restillfälle. På uppmaning av förare, tågvärd eller biljettkon-trollant ska kunden kunna styrka sin ålder. Biljetten kan överlåtas.

jett för vår- eller hösttermin. Biljetten gäller helgfri måndag – fredag mellan klockan 4.00 – 19.00. Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor inom hela UL:s trafikområde. Biljetten gäller för en kund per restillfälle. På uppmaning av förare, tågvärd eller biljettkontrollant ska kunden kunna styrka sin ålder. UL:s periodbiljett gäller även för resor med UL:s bussar över länsgränsen in i Stockholms län.

Observera att biljetten inte gäller på helger, röda dagar eller jul- och sommarlov. Biljetten kan överlåtas.

Skolbiljett privat UL/SL

Skolbiljett privat finns för barn och ungdomar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Det är en periodbiljett för vår- eller hösttermin. Biljetten gäller helgfri måndag – fredag mellan klockan 4.30 – 19.00 och är laddat på ett Access-kort. Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor

Skolbiljett privat finns för barn och ungdomar 7 – 19 år eller för den som fyller 20 år under biljettens giltighetsperiod. Det är en periodbiljett för vår- eller hösttermin. Biljetten gäller helgfri måndag – fredag mellan klockan 4.30 – 19.00 och är laddat på ett Access-kort. Biljetten gäller för ett obegränsat antal resor

I dokument UL-handboken. Gäller från 13 juni 2022 (sidor 28-47)