EPISERVER 107

I dokument Redaktörshandbok Online (sidor 106-112)

I EPiSer ver finns det stöd för olika typer arbetsflöden, det innebär att du kan bli tilldelad uppgif-ter eller dela ut uppgifuppgif-ter enligt ett förutbestämt flöde. Det kan exempelvis handla om att en redaktör skapar en sida och efter det skall en eller flera godkänna sidan innan den publiceras.

Vilka som skall godkänna är bestämt i för väg i arbetsflödet och uppgifter tilldelas med automatik till de olika individerna. I en standardinstallation av EPiSer ver finns en typ av arbetsflöde som kallas för flerstegsgodkännande. Din systemadministratör har möjlighet att skapa fler flöden av denna typ kopplat till olika människor. Er leverantör av EPiSer ver kan utveckla nya typer av flö-den efter era specifika behov.

Bestämd startpunkten i arbetsflödet

I de flesta fall är det bestämt vad som skall star ta ett arbetsflöde. Det kan exempelvis vara att en redaktör lämnar in en sida för publicering på en viss plats i trädet. Det kallas då för star t-punkten i flödet. När denne skickar in sidan för publicering skickas en uppgift till redaktör num-mer två i flödet om att denne skall godkänna sidan. När numnum-mer två i kedjan har godkänt sidan skickas en uppgift till en tredje redaktör som även denne skall godkänna sidan. Så här kan man hålla på tills alla fått säga sitt. Den sista personen i kedjan brukar vara den som publicerar sidan och avslutar flödet.

Starta ett flöde

Om du vet att det finns ett arbetsflöde där dina närmaste medarbetare ingår i ett flersteggod-kännande kan du på egen hand star ta flödet. Så här gör du:

1. Förhandsgranska sidan i redigeraläget.

2. Öppna åtgärdsfönstret från verktygsmenyn.

3. Välj Starta ett arbetsflöde från åtgärdsfönstret

4. Välj vilket arbetsflöde du vill koppla till sidan i listan som visas.

5. Skriv en kommentar om vad du vill att dina medarbetare skall göra i flödet.

6. Välj OK.

Arbetsflödet är nu star tat och uppgiften skickad till den för sta personen i kedjan. Om du inte får upp några flöden att välja på, beror det på att inga flöden får star tas manuellt.

Arbetsflöden jag har startat

Alla de flöden som du har star tat, antingen manuellt eller automatiskt finns listade under rubriken Arbetsflöden jag har startat i åtgärdsfönstret. Här kan du få mer information om flödena, vilken status de har och se kommenterar från per so-ner som är delaktiga i flödet. Klicka på nedåtpilen i respektive box för att se status på flödet och eventuell kommentarer på respektive steg.

Arbetsflöden i EPiSer ver |107

Arbetsflöden i EPiServer

I EPiSer ver finns det stöd för olika typer arbetsflöden, det innebär att du kan bli tilldelad uppgif-ter eller dela ut uppgifuppgif-ter enligt ett förutbestämt flöde. Det kan exempelvis handla om att en redaktör skapar en sida och efter det skall en eller flera godkänna sidan innan den publiceras.

Vilka som skall godkänna är bestämt i för väg i arbetsflödet och uppgifter tilldelas med automatik till de olika individerna. I en standardinstallation av EPiSer ver finns en typ av arbetsflöde som kallas för flerstegsgodkännande. Din systemadministratör har möjlighet att skapa fler flöden av denna typ kopplat till olika människor. Er leverantör av EPiSer ver kan utveckla nya typer av flö-den efter era specifika behov.

Bestämd startpunkten i arbetsflödet

I de flesta fall är det bestämt vad som skall star ta ett arbetsflöde. Det kan exempelvis vara att en redaktör lämnar in en sida för publicering på en viss plats i trädet. Det kallas då för star t-punkten i flödet. När denne skickar in sidan för publicering skickas en uppgift till redaktör num-mer två i flödet om att denne skall godkänna sidan. När numnum-mer två i kedjan har godkänt sidan skickas en uppgift till en tredje redaktör som även denne skall godkänna sidan. Så här kan man hålla på tills alla fått säga sitt. Den sista personen i kedjan brukar vara den som publicerar sidan och avslutar flödet.

Starta ett flöde

Om du vet att det finns ett arbetsflöde där dina närmaste medarbetare ingår i ett flersteggod-kännande kan du på egen hand star ta flödet. Så här gör du:

1. Förhandsgranska sidan i redigeraläget.

2. Öppna åtgärdsfönstret från verktygsmenyn.

3. Välj Starta ett arbetsflöde från åtgärdsfönstret

4. Välj vilket arbetsflöde du vill koppla till sidan i listan som visas.

5. Skriv en kommentar om vad du vill att dina medarbetare skall göra i flödet.

6. Välj OK.

Arbetsflödet är nu star tat och uppgiften skickad till den för sta personen i kedjan. Om du inte får upp några flöden att välja på, beror det på att inga flöden får star tas manuellt.

Arbetsflöden jag har startat

Alla de flöden som du har star tat, antingen manuellt eller automatiskt finns listade under rubriken Arbetsflöden jag har startat i åtgärdsfönstret. Här kan du få mer information om flödena, vilken status de har och se kommenterar från per so-ner som är delaktiga i flödet. Klicka på nedåtpilen i respektive box för att se status på flödet och eventuell kommentarer på respektive steg.

© E l e k t r o P o s t S t o c k h o l m A B

Sakregister |109

© ElektroPost Stockholm AB

Lägg till filer genom att använda Utforskaren i Windows . . . 69

Sakregister |111

Sammanfattning . . . 42

Tabellrubrik . . . 42

Textformatering . . . 36

Formatera text med formatmallar . . . 36

Formatera text med knappen typsnitt . 38 Tag bor t formatering . . . 36

© ElektroPost Stockholm AB

I dokument Redaktörshandbok Online (sidor 106-112)