Hela Hallsberg avstängt To 00:00-S24:00

I dokument Trafikverkets behov av banarbeten T19 Västra Värmland, BJ-banan mm. (sidor 35-63)

Bergslagsbanan v251302

(Hällefors) –Daglösen Inklusive hela Nykroppa och hela Daglösen

Banarbetsvecka M-O 1500-2000 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 (F 2200) - M 0520 Trafikavbrott (Torebacken) - Alvhem v265492

Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott To 0430-0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott Norge/Vänerbanan v251297

Kornsjö-Skälebol Banarbetsvecka M-To Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v266033 (Kil)- Torsby

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 F 0000- L 2400

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott Norge/Vänerbanan V253918

Åmål

Banarbetsvecka M-O 20:00-06:00

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F 10:00-16:00 F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott (Torebacken) - Alvhem v265492

Radioinstallation Nygårdstunneln

nmM - nmF 2200 – 0500, S 2100 - 2200 Trafikavbrott To 0430-0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen (F 2200) – M 0520 M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 (F 2200) – M 0520 Trafikavbrott Norge/Vänerbanan v251254

Kil-Åmål Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

(Torebacken) - Alvhem v265492 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott To 0430-0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott Värmlandsbanan V252173

Kil

AT system

M-O 2000-0600 Trafikavbrott spår 1,2,3,4

Fryksdalsbanan v251287 (Sunne)- Torsby

Banarbetsvecka M-To 23:30-06:00 Trafikavbrott

Norge/Vänerbanan v251253 Åmål-Öxnered

Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v266033 Sunne- (Torsby)

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 F 0000- L 2400

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F 10:00-16:00 Trafikavbrott

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

Fryksdalsbanan v251294 (Kil)-Sunne

Banarbetsvecka M-To 23:30-05:00 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7

Värmlandsbanan V251255 (Arvika) – (Kil)

Banarbetsvecka M-To 0935-1435 Trafikavbrott

Värmlandsbanan V254086 Charlottenberg-Arvika

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7

Värmlandsbanan v251291 (Kristinehamn)-(Laxå)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267296 (Kristinehamn)-(Laxå)

Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Torebacken) - Alvhem v265724 Radioinstallation Nygårdstunneln S 2100 - 2400

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Torebacken) - Alvhem v265724 Radioinstallation Nygårdstunneln

S 2200 – 2400, nmM – nmF 2200 - 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(Torebacken) - Alvhem v265724 Radioinstallation Nygårdstunneln S 2100 - 2400

Trafikavbrott F 0430-0500

2018-04-09

Smd

Mkl

Håp Lys

N

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M 00:00- (M 05:20) Inkl hela ks LS 0240-0900 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251267 Karlstad

Banarbetsvecka L 21:00- 09:00 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251292 (Karlstad)-(Kristinehamn) Banarbetsvecka

M-To 0700-2200 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251264 Kristinehamn

Banarbetsvecka F 22:00-07:00 Trafikavbrott Fryksdalsbanan v266033

Sunne-Torsby

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 F 0000- (M 0530)

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M 00:00- (M 05:20) Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln S 2100 – M 0500,

(Torebacken) - Alvhem v265724 Radioinstallation Nygårdstunneln nmM – nmF 2200-0500

Trafikavbrott F 0430-0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen (M 00:00)- M 0520 Trafikavbrott

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530 Fryksdalsbanan v266033

Sunne-Torsby

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 (F 0000) - M 0530

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte (M 00:00)- M 0520 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12 Säffle v263407 Stationstillgänglighet A: Sp 1 nmTi – nmF 23 - 06

(Öxnered) - Trollhättan v265716

Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9

Värmlandsbanan v251266 (Kil)-(Karlstad)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267297 (Kil)-(Karlstad)

Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs Säffle v263407

Stationstillgänglighet

A: Sp1 nmTi 23–06, nmO-nmF 22-08 (Öxnered) - Trollhättan

v265716

Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9

Fryksdalsbanan v251287 (Sunne)- Torsby

Banarbetsvecka M-To 23:30-06:00 Trafikavbrott

Bergslagsbanan M244786 (Hällefors) –(Ställdalen) Banarbetsvecka

M-To 0900-1400 Trafikavbrott Fryksdalsbanan v266033

Sunne-(Torsby)

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 F 0000- (M 0530)

Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs (Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

Strömstad - (Munkedal) v261428 Brobygge

A: nmTi, nmO 21.20 – 05.20 (Byälven) - (Åmål) v263460 Stationsbelisning i bryggor A: nmO - nmS 20.30 – 06.00

Säffle v263407 Stationstillgänglighet A: Sp1 nmTi 23–06

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr M-F 1000-1600 Trafikavbrott Fryksdalsbanan v251287

(Sunne)- Torsby Banarbetsvecka M-To 23:30-06:00 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v266033 Sunne-(Torsby)

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 (F 0000)- M 0530

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad

Nytt spår pråmkanalen M-F 1000-1600 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte M-F10:00-16:00 Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

Strömstad - (Munkedal) v261428 Brobygge

A: nmTi, nmO 21.20 – 05.20

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Smd

Mkl

Håp Lys

N

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr F 22:00- (M0520)

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v251291 (Kristinehamn)-(Laxå)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott Fryksdalsbanan v251294

(Kil)-Sunne Banarbetsvecka M-To 23:30-05:00 Trafikavbrott

Kristinehamn-Filipstad v251290 (Kristinehamn)-Nykroppa

Banarbetsvecka M-To 1600-2100 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267296 (Kristinehamn)-(Laxå)

Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad-(Skattkärr)

Nytt spår pråmkanalen F 22:00- (M0520)

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte F 22:00- (M0520) Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr (F 22:00)- M 0520 Trafikavbrott Fryksdalsbanan v251294

(Kil)-Sunne Banarbetsvecka M-To 23:30-05:00 Trafikavbrott

Fryksdalsbanan v266033 Sunne-(Torsby)

Kapacitetshöjande åtgärder etapp 2 L 1700- S 1400

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad-(Skattkärr)

Nytt spår pråmkanalen (F 22:00)- M0520

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte (F 22:00)- M 0520 Trafikavbrott (Öxnered) - Trollhättan v265716

Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10

Värmlandsbanan v251292 (Karlstad)-(Kristinehamn) Banarbetsvecka

M-To 0900-1400 (målet att samplaneras F-M)

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad-(Skattkärr)

Nytt spår pråmkanalen F 22:00- (M0520) Ink hela Ks S0240-0900

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10

Bergslagsbanan v251261 (Daglösen) – (Kil)

Banarbetsvecka M-To 1630-2130 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr (F 22:00)- M 0520 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v263315 Karlstad-(Skattkärr)

Nytt spår pråmkanalen (F 22:00)- M0520

Trafikavbrott

Värmlandsbanan v266102 (Karlstad)-Kristinehamn Spår och växelbyte (F 22:00)- M 0520 Trafikavbrott (Öxnered) - Trollhättan v265716

Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott: F 0430- 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10

Värmlandsbanan V254086 Charlottenberg-Arvika

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott Värmlandsbanan V251255

(Arvika) – (Kil) Banarbetsvecka M-To 0935-1435 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott (Alvhem) – Lilla Edet v251341

Servicefönster A: To 06 - 12

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2100 – 0500

Trafikavbrott: F 0430- 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10

Norge/Vänerbanan v251255 Kil-Åmål

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr (F 22:00)- M 0520 Trafikavbrott

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr F 22:00- (M 0520) Trafikavbrott

Omledning via BJ behövs

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2100 – 0500

Trafikavbrott: F 0430- 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11

Norge/Vänerbanan v251297 Kornsjö-Skälebol

Banarbetsvecka M-To Trafikavbrott

Bergslagsbanan v251302 Hällefors –Daglösen Inklusive hela Nykroppa, hela Daglösen och Hela Hällefors

Banarbetsvecka M-To 1500-2000 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v248081 Välsviken

Karlstad-Skattkärr (F 22:00)- M 0520 Trafikavbrott (Öxnered) - Trollhättan v265716,

265847

Radioinstallation Trollhättetunneln nmM - nmF 2200 – 0500, S 2100-M 0500 Trafikavbrott: F 0430- 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11

Värmlandsbanan V252434 Kil

AT system M-F 2000 – 0600 Trafikavbrott Hela kil

Värmlandsbanan V251299 Kil

Banarbetsvecka M-F 2000-0600 Trafikavbrott

Norge/Vänerbanan v251253 Åmål-Öxnered

Banarbetsvecka M-To 2000-0600 Trafikavbrott

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

Svenshögen - (Göteborg Kville) v266038

Elsäkerhetsbesiktning

A: Ti-F 00.30 – 05.20, L 01,30 – 06,35, S 01.30 – 08.00

(Öxnered) - Trollhättan v265847 Radioinstallation Trollhättetunneln nmTi - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11

Värmlandsbanan v251266 (Kil)-(Karlstad)

Banarbetsvecka M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Värmlandsbanan v267297 (Kil)-(Karlstad)

Spår och växelbyte M-To 0900-1400 Trafikavbrott

Svenshögen - (Göteborg Kville) v266038

Elsäkerhetsbesiktning

A: M-F 00.30 – 05.20, L 01,30 – 06,35, S 01.30 – 08.00

(Öxnered) - Trollhättan v265716 Radioinstallation Trollhättetunneln nmTi - nmF 2200 – 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12

Bergslagsbanan M244714 (Ställdalen) – (Hällefors) Servicefönster

Ti-F 0230-0530

(Alvhem) – Lilla Edet v251341 Servicefönster

A: To 06 - 12

Svenshögen - (Göteborg Kville) v266038

Elsäkerhetsbesiktning

A: M-F 00.30 – 05.20, L 01,30 – 06,35, S 01.30 – 08.00

(Öxnered) - Trollhättan v265847 Radioinstallation Trollhättetunneln nmTi - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott: F 0430- 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

(Öxnered) - Trollhättan v265847 Radioinstallation Trollhättetunneln nmTi - nmF 2200 – 0500

Trafikavbrott: F 0430- 0500

2018-04-09

Ks

G

Hd Vb Am

Bs

V Uv

Öx

Smd

Mkl

Håp Lys

N Hr

F

H

Gdö

Khn Kil

Dgö

Skog

Av

Skb Sk

l Ml Ko

Bef Cggr

Gsh

Vgd

Nka Hlf Toy Stl

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12

I dokument Trafikverkets behov av banarbeten T19 Västra Värmland, BJ-banan mm. (sidor 35-63)