• No results found

Förteckning över tabeller och bilagor Tabellförteckning

Bilaga 2. Källor kopplade till författartabellerna

Allardt, Anders

Biografiskt lexikon för Finland, (Huvudred.) Henrik Knif. Svenska

litteratursällskapet i Finland. Del 4. Republiken M-Ö. 2011, s.56-58. Almquist, Sigfrid Oskar Immanuel

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1956-1963. Band 1. 1957, s.703-704. Berg, Fridtjuv

Nationell arkivdatabas, riksarkivet.<http://nad.riksarkivet.se/> Band 03, 1922, s.410

Richardsson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria. 2010. Bergsten, Abel

Svensk läraretidning 48:e årgången 1929, s.18-19.

<http://runeberg.org/svlartid/1929/0018.html>, <http://runeberg.org/svlartid/1929/0019.html> Bergsten, Erik

Svensk läraretidning. 48:e årg. 1929, s.18-19. 1891-1933

<http://runeberg.org/svlartid/1929/0018.html> <http://runeberg.org/svlartid/1929/0019.html>

Libris, kungliga biblioteket, Swedish National Library, Stockholm <http://libris.kb.se>

IDUN, Illustrerad tidskrift för kvinnor och hemmet. N:r 49 (988) 7 dec 1905.

<http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idu n/1905/pdf/1905_49.pdf>

Svensk läraretidning. 12:e årg. 1893. 1891-1933, s.503.

<http://runeberg.org/svlartid/1893/0515.html> Bergström, Ola

Publicistklubbens porträttmatrikel 1936, s.53.

<http://runeberg.org/pk/1936/0063.html> Brandell, Georg

Libris, kungliga biblioteket, Swedish National Library, Stockholm <http://libris.kb.se>

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Band 4. Malmö 1958, s.968.

Bruce, N.O.

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö. Band 5. 1958, s.51

Brunius, Johan Gomér Thor

Svenska män och kvinnor. Biografisk Uppslagsbok. Band 1. A-B.

Huvudred. Nils Bohman. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1942, s.487. Bäckman, Jonas.

Svensk läraretidning. 16:e årgången. 1897. 1891-1933, s.497-499.

<http://runeberg.org/svlartid/1897/0501.html>

<http://runeberg.org/svlartid/1897/0502.html> <http://runeberg.org/svlartid/1897/0503.html> Celander, Gustaf M.

Svensk läraretidning 18:e årgången. 1899. 1891-1933, s.785-786.

<http://runeberg.org/svlartid/1899/0789.html> <http://runeberg.org/svlartid/1899/0790.html> Dahm, Oscar Elis Leonard (O.E.L.)

Svenskt biografiskt lexikon

<http://www.nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=15833> Ekelund, Jakob

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred. Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1956-1963. Band 8, s.168, 1956.

Svenskt biografiskt handlexikon I:285, 1906.

<http://runeberg.org/sbh/a0285.html> Enghoff, Karl

Vem är det?: Svensk biografisk handbok 1933, s.220.

<http://runeberg.org/vemardet/1933/0220.html>

Svenskt bibliografiskt lexikon.

<http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=16160> Erslev, Edvard

Dansk biografisk lexikon IV Bind Clemens-Eynden. 1887-1905, s. 575-

576. <www.runeberg.org/dbl/4/0578.html> Furuskog, Jalmar

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö. Band 1. 1959, s.835.

Riksarkivet, svenskt bibliografiskt lexikon,

<http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14593> Gardell, Carl Johan

Svensk läraretidning 22:a årg. 1903. 1891-1933, s.789-790.

<http://runeberg.org/svlartid/1903/0795.html> <http://runeberg.org/svlartid/1903/0796.html> Gehlin, Johan Fredrik Gelin

Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok 1. A-B. Albert

Bonniers förlag. Stockholm 1942, s.27 Goës, A

Svenska män och kvinnor. Biografisk Uppslagsbok. Band 3 G-H.

Huvudred. Torsten Dahl. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1946, s.75. Greiff, Mauritz

Vem är Vem? Skåne, Halland, Blekinge. 1966, s.280.

<http://runeberg.org/vemarvem/skane66/0304.html> Grimberg, Carl

Svenskt biografiskt lexikon <http://nad.riksarkivet.se/SBL/> Band 17.

1967-69, s.294.

Hallstén, Aleksander Gustaf Julius

Nordisk familjebok. Uggleupplagan. 1909, s.1149-1150.

<http://runeberg.org/nfbj/0619.html> Holmén, Per

Svensk läraretidning 49:e årgången 1930, s.626.

<http://runeberg.org/svlartid/1930/0634.html> Hult, Ragnar

Fauna och flora. 14:e årgången 1919, s.138.

<http://runeberg.org/faunaflora/1919/0142.html>

Svenskt författarlexikon 1. 1900-1940. A-Ö, s.336.

<http://runeberg.org/sfl/1/0336.html>

Uppslagsverket Finland (red.) Prof. Bengt von Bonsdorff. Schildts förlags Ab. Del 2 FIM-KEP. Esbo 2004, s.380.

Hägerman, Anders

Svenskt boklexikon, åren 1830-1865, förra delen A-L. 1867-1884, s. 701.

Höjer, Magnus

Nationalencyklopedin på nätet:<http://www.ne.se/höjer/209104>

Svensk uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred. Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1956-1963. 1959, s.36

Svenskt biografiskt lexikon.

<http://nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=14033> Kalén, Johan Albert

Östergötlands läns landsting 1863-1962. Porträttgalleri. 1962, s.76

<http://runeberg.org/lio1962p/0176.html> Kastman, Carl Wilhelm

Svenskt biografiskt lexikon

<http://nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=12399> Lagerblad, Elis

Nils-Erik Forsgård. ”Från det kända till det okända. Zacharias Topelius och Boken om Vårt Land.” i Boken om Vårt land 1996. Festskrift till

professor Matti Klinge. 1996.

Larsson, Hans

Svenskt biografiskt lexikon,

Liljeholm, Anders Fredrik

Hvar 8:e dag, 10:e årgången. 1909. 1899-1939, s.335.

<http://runeberg.org/hvar8dag/10/0336.html>

Svensk läraretidning 18:e årgången 1899. 1891-193, s.669-670

<http://runeberg.org/svlartid/1899/0673.html> & <http://runeberg.org/svlartid/1899/0674.html> Tvåkammarriksdagen 1867-1970. 1990. Band 4, s.113. Lind, Carl Publicistklubbens porträttmatrikel 1936. 1935, s. 338. <http://runeberg.org/pk/1936/0348.html> Lindeqvist, K O

Historisk tidskrift, Sjette årgången. 1886, s.191-192 <http://runeberg.org/ht/1886/0194.html> &

<http://runeberg.org/ht/1886/0195.html> Lindholm, Per August

Libris, kungliga biblioteket, Swedish National Library, Stockholm <http://libris.kb.se>

Svenskt porträttgalleri XVI Tidningsmän (biografer av Bernhard

Lundstedt) 1895-1913, s. 133. <http://runeberg.org/spg/16/0141.html> Lundborg, Anders Gustaf (A.G)

Libris, kungliga biblioteket, Swedish National Library, Stockholm <http://libris.kb.se>

Svensk läraretidning. 22:a årg. 1903, s.207.

<http://runeberg.org/svlartid/1903/0213.html> Lundborg, Erik Ragnar (R.)

Svenskt porträttgalleri XVI Tidningsmän (Biografier av Bernhard

Lundstedt) 1895-1913, s.139. <http://runeberg.org/spg/16/0147.html>

Vem är Vem? Stockholmsdelen 1945.

S.517.<http://runeberg.org/vemarvem/sthlm45/0533.html>

Vem är det: Svensk biografisk handbok 1925, s. 481.

<http://runeberg.org/vemardet/1925/0487.html> Magnusson, Magnus

Svenskt porträttgalleri X:11. Prästerskapet i Hernösands stift. 1895-1913,

s. 11. <http://runeberg.org/spg/10-11/0011.html>

Sveriges statskalender 1905, s.373.

<http://runeberg.org/statskal/1905/0397.html> Melander, Henrik Leopold (H.L.)

Finsk bibliografisk handbok. Under medvärkan af fackmän, utgifven af

Tor Carpelan. GW Edlunds förlag. Helsingfors 1903, s. 1466-1467. Mickwitz, Alexander August Emil

Biografiskt lexikon för Finland, (Huvudred.) Henrik Knif. Svenska

litteratursällskapet i Finland. Del 4. Republiken M-Ö. 2011, s.995-996. Aikalaiskirja 1934, 440 <http://runeberg.org/aikalais/1934/0438.html>

Modeen, Alexander Edvard (A.E.)

Finsk bibliografisk handbok. Under medvärkan af fackmän, utgifven af

Tor Carpelan. GW Edlunds förlag. Helsingfors 1903, s. 1497-1498. Morén, F W

Libris, kungliga biblioteket, Swedish National Library, Stockholm <http://libris.kb.se>

Svensk läraretidning 48:e årgången 1929, s.217.

<http://runeberg.org/svlartid/1929/0217.html> Noponen, Alpo

Tietosankirja. 6. Mandoliini-Oulonsalo. 1909-1922, s. 1259-1260.

<http://runeberg.org/tieto/6/0658.html>

Pieni Tietosanakirja III. Masku-Sanomalehti. 1925-1928, s.401-402.

<http://runeberg.org/pieni/3/0223.html> Nordin, Konstantin L

Sveriges statskalender 1915, s.585.

<http://runeberg.org/statskal/1915/0585.html> Nordmann, Gottfrid Petrus Bernhard

Finsk bibliografisk handbok. Under medvärkan af fackmän, utgifven af

Tor Carpelan. GW Edlunds förlag. Helsingfors 1903, s. 1578-1579. Odhner, Carl Teodor

Nationalencyklopedin på nätet <http://www.ne.se/clas-theodor-

odhner> Svenskt biografiskt lexicon.

<http://nad.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=7648> Ottelin, Ahti Konrad

Uppslagsverket Finland (red.) Henrik Ekberg. Holger Schildts förlag. Del 2 K-R. Helsingfors 1983, s.484.

Pettersson, Carl Fredrik

Svenskt boklexikon Åren 1830-1865. Senare delen M-Ö

<http://runeberg.org/linnstrom/2/0221.html>

Svenskt porträttgalleri X5. Prästerskapet i Västerås stift, 1895-1913, s.32.

<http://runeberg.org/spg/10-5/0038.html>

Svenskt porträttgalleri XXV:1. Riksdagens första kammare 1867-1904, biografier af Albin Hildebrand 190 (1895-1913)

<http://runeberg.org/spg/25-1/0194.html> Pütz, Wilhelm

Svenskt boklexikon åren 1830-1865. Senare delen M-Ö, s.260.

<http://runeberg.org/linnstrom/2/0264.html> Ramsjö, Olof J:son

Svensk läraretidning 43:e årgången. 1924, s.1058.

<http://runeberg.org/svlartid/1924/1066.html> Rosenborg, Olof Einar

Svenskt biografiskt lexikon, Riksarkivet,

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö. Band 24. 1960, s.492.

Rydén, Osvald

Svensk läraretidning 49:e årgången 1930, s.921-922.

<http://runeberg.org/svlartid/1930/0929.html> <http://runeberg.org/svlartid/1930/0930.html> Rydfors, Aron

Svenska män och kvinnor. Biografisk Uppslagsbok. Band 6 P-Sheldon.

Huvudred. Torsten Dahl. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1949, s. 434.

Svenskt porträttgalleri XXIII. Sällskapet Idun 1895-1913, s.153.

<http://runeberg.org/spg/23/0161.html> Sahlberg, Sigurd Viktor

Uppslagsverket Finland (red.) Henrik Ekberg. Holger Schildts förlag. Del

3 S-Ö. Helsingfors 1985, s .8. Schybergson, Magnus Gottfrid

Uppslagsverket Finland (red.) Margita Andergård. Schildts förlags Ab.

Del 4 OMA-SUS. Helsingfors 2006, s.391

Finsk biografisk handbok. Helsingfors 1903, s.142.

Segerstedt, Albrekt Julius

Nordic Authors, Albrekt Segerstedt.

<http://runeberg.org/authors/segeralb.html>

Svensk läraretidning 13:e årgången 1894. 1891-1933, s.328.

<http://runeberg.org/svlartid/1894/0334.html> Selander, Cletus Benjamin

Libris, kungliga biblioteket, Swedish National Library, Stockholm <http://libris.kb.se>

Svensk läraretidning 12:e årgången. 1893, s.217.

<http://runeberg.org/svlartid/1893/0221/html> Sohlberg, Hedvig

Svensk läraretidning. <http://runeberg.org/svlartid/1898/0514.html>

Vem och Vad? Biografisk handbok 1926. Under red. Av H.R. Söderström.

Holger Schildts förlag. Helsingfors. 1925, s.474. Soininen, Mikael / August Mikael Johnsson

Nordisk familjebok, Uggleupplagan 1917. 26 Slöke-Stockholm, s. 277-

278. <http://runeberg.org/nfcf/0161.html>

Uppslagsverket Finland (red.) Margita Andergård. Schildts förlag Ab. Del

4. OMA-SUS. Helsingfors 2011, s.1473-1476 Starbäck, C Georg

Svenskt biografiskt handlexikon II. 1906, s. 514.

<http://runeberg.org/sbh/b0514.html> Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-1955 års upplaga. Huvudred:

Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1-32. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1956-1963. Band 27. 1958, s.223.

Söderstedt, Johan Gabriel

Svenskt porträttgalleri X:I. Prästerskapet i Uppsala ärkestift med

Stockholms stad. 1895-1913, s.6. <http://runeberg.org/spg/10- 1/0016.html>

Svenskt boklexikon Åren 1830-1865. Tidigare delen A-L, s.613.

<http://runeberg.org/linnstrom/2/0617.html>

Svenskt porträttgalleri XXVI. Register till hela verket. Förteckning öfver

Skribenterna. 1895-1913, s.729.

<http://runeberg.org/spg/26/0739.html> Thomée, Per Jacob

Svensk läraretidning 52:a årgången 1933, s.713-714.

<http://runeberg.org/svlartid/1933/0725.html> <http://runeberg.org/svlartid/1933/0726.html> Wendell, Johan Gustaf Henning

Svenska män och kvinnor. Biografisk Uppslagsbok 8. 1955, s.255, och

Svenskt författarlexikon. 1. 1900-1940. A-Ö. 1942-1981, s.868. <http://runeberg.org/sfl/1/0868.html>

Eliel Vest

Svenskt författarlexikon 1. 1900-1940 A-Ö, s. 873

<http://runeberg.org/sfl/1/0873.html> Westman, Karl Gustaf

Nordisk familjebok, encyklopedi och konversationslexikon. Fjärde,

väsentligt omarbetade och koncentrerade upplagan. Under red. S.-E. S. Bergelin, Per Colliander, Assar Hadding m.fl. Tjugoandra bandet Vaner – Ö-Ä. Förlagshuset Norden AB. Malmö 1955, s.210.

Wiberg, Carl Fredrik

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1956-1963. Band 31, s.208, 1958.

Nordisk Familjebok. Uggleupplagan 32, Werth- Väderkvarn 1-2 1921,

s.201-202.<http://runeberg.org/nfcl/0017.html> Wichmann, Viktor Karl Emil (V.K.E.)

Uppslagsverket Finland. (red.) Margita Andergård. Schildts förlag Ab.

Del 5. SUT-ÖVE, s. 383. Helsingfors 2007.

Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari /Georg Zacharias Forsman

Finsk bibliografisk handbok. Under medvärkan af fackmän, utgifven af

Tor Carpelan. GW Edlunds förlag. Helsingfors 1903, s. 2441-2446. Håkan Andersson. Kampen om det förflutna. 1979, s. 134-135 Åberg, L H.

Svensk Uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan. 1947-

1955 års upplaga. Huvudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Band 1- 32. Förlagshuset Norden AB, Malmö 1956-1963. Band 32, 1963, s.356.

Sveriges land och folk: historisk-statistisk handbok. Första delen 1905,

s.505.<http://runeberg.org/sverig15/1/0539.html> Ålund, Otto Wilhelm

Svenskt biografiskt handlexikon. Ålund, Otto Wilhelm. 1906.