• No results found

3 Datamallar utskick från SOS Alarm

3.1 Kommunikation ut från SOS Alarm

Sammanställning av tillgängliga mallar. Observera att starttecken, sluttecken och fältseparator inte är []|. Läs stycke 2.2 ovan.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10020 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10021 Ärendedata räddning kort Anpassat för räddning med färre fält 10022 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10024 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10025 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10026 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10200 Ärendedata räddning lång Anpassat för räddning med fler fält 10030 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10031 Ärendedata vård kort Anpassat för vård med färre fält 10032 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10033 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10034 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10035 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10036 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält 10300 Ärendedata vård lång Anpassat för vård med fler fält

3.1.1 Utdatamall 10020 Räddning lång

10020 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse

ForwardControlPoint Räddningsledare RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

3.1.2 Utdatamall 10022 Räddning lång Tillägg.

10022 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse

ForwardControlPoint Räddningsledare RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Additional info Tilläggsinformation

3.1.4 Utdatamall 10024 Räddning lång.

10024 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

IncidentCommander Räddningsledare ForwardControlPoint Brytpunkt

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInformat

ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Additional info Tilläggsinformation

3.1.5 Utdatamall 10025 Räddning lång

Ordningen på fälten är densamma som för mall 10024.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10025 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

IncidentCommander Räddningsledare ForwardControlPoint Brytpunkt

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInformat

ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Additional info Tilläggsinformation

Alarm event text Larmhändelsetext

3.1.6 Utdatamall 10026 Räddning lång

10026 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende. Jfr CaseFolderIndexComment.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

IncidentCommander Räddningsledare ForwardControlPoint Brytpunkt

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationInformat

ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Additional info Tilläggsinformation

Alarm event text Larmhändelsetext

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

3.1.7 Utdatamall 10200 Räddning lång

10200 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende. Jfr CaseFolderIndexComment.

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

Electronic key Digital nyckel Information om smart passage Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

Samtliga talgrupper i mappen (händelsen) Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse

IncidentCommander Räddningsledare IncidentCommander

ForwardControlPoint Brytpunkt

Posotion ForwardControlPoint Position på brytpunkt i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Transmitter Code Larmsändare Sändarens kod

Alarm Category Larmkategori Ex Brand

Alarm Event Code Händelsekod Sändarens händelsekod Ex 01, BA Alarm event text Larmhändelsetext

Additional info Tilläggsinformation

AttachedCustomerObject Objekt Namnet på ett automatlarmobjekt

KeyNumber Nycklar Nycklar på ett objekt och/eller från ett ärende.

3.1.8 Utdatamall 10021 Räddning kort

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10021 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Kort meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

CaseIndexComment (EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

RadioGroupId RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

3.1.9 Utdatamall Vård lång 10030

10030 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id)

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

3.1.10 Utdatamall Vård lång 10032

Denna utdalamall är lika som Vård lång 10030, men med skillnaden att ett fält är adderat. Fältet som anger utdatamallens nummer är också ändrat

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10032 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id)

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades

3.1.10 Utdatamall Vård Lång 10033

10033 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id) ToLocality Till ort, stadsdel

ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades AreaNumber+PhoneNum

ber

Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande

3.1.11 Utdatamall Vård lång 10034

10034 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3 CaseIndexComment

(EventDescription)

Händelsebeskrivning Fritext/kommentar

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format X=6581812 Y=1628578 PosWGS84 Ärendets position i WGS84

format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId RadioGroupNamn

Talgrupp Talgrupp namn AdditionalCoordinationIn

formation

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades AreaNumber+PhoneNum

ber

Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande

Assigned Resource in Case Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2

3.1.12 Utdatamall Vård lång 10035

Profil 100035 Vård lång utgår

3.1.13 Utdatamall Vård lång 10036

10036 Ärendedata vård Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 SendTime Meddelandets sändtid

FirstName Patientens förnamn Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Bröstsmärtor/Hjärtsjukdom

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Smärtor i skuldror, armar eller käkar. Svimfärdig och/eller illamående.

CaseIndex3 Indexnivå 3

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende, t.ex sbar-anteckningar i ett vårdärende. Jfr

CaseFolderIndexComment.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

CaseTypeArea Område (id) Ex A901

PosRT90 Ärendets position i RT90 format

X=6581812 Y=1628578

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

PosSweref99 Ärendets position i SWEREF99 format

N=6581643 E=674306

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress

ToCaseTypeArea Till ärendetypsområde (id) ToLocality Till ort, stadsdel

ToMunicipality Till kommun

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToPosRT90 Till position RT90 Se ovan

ToPosWGS84 Till position WGS84 Se ovan

ToPosSweref99 Till position SWEREF99 Se ovan

MedicalIncidentOfficer Medicinskt ansvarig Medicinskt ansvarig för en händelse ForwardControlPoint Räddningsledare

RadioGroupId

Create time Skapande tid Tidpunkt när ärendet skapades AreaNumber+PhoneNumbe

r

Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande

Assigned Resource in Case Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 Assigned Resource

MissionNo

Knuten resurs i ärende Uppdrags-id

Knuten resurs i ärende

Ett heltalsvärde som räknas upp (+1) för varje resurs som knyts på nytt i ett ärende. Initialt är värdet noll.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

3.1.11 Utdatamall 10300 Vård lång

10300 Ärendedata räddning Utskick av ärende. Långt meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid

CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre fälten tillsammans utgör ärendets identitet. Ex 18:1358263:2 CreatedTime Ärendets skapandetid

SendTime Meddelandets sändtid

Priority Ärendets prioritet Prioritet 1-4

CaseIndex1 Indexnivå 1 Ex Trafikolycka

CaseIndex2 Indexnivå 2 Ex Personbil.

CaseIndex3 Indexnivå 3 Ex Övrigt

EventDescription Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning. Denna information är specifik för ett bestämt ärende. Jfr CaseFolderIndexComment.

CaseFolderIndexComment Händeslebeskrivning Händelsebeskrivning. Denna information är gemensam för alla ärenden som ingår i en händelse, t.ex både vård- och räddningsärende vid en trafikolycka. Jfr EventDescription.

Street Adress Ex Ringvägen 100

Locality Ort, stadsdel Ex Stockholm

Municipality Kommun Ex Stockholm

RouteDirections Vägbeskrivning Ex Gula huset

PosWGS84 Ärendets position i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

Electronic key Digital nyckel Information om smart passage Assigned Resource in Case

Folder

Lista över knutna resurser i mappen.

Samtliga resurser i mappen (händelsen). Oberoende av ärendetyp.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 RadioGroupId

RadioGroupName

Talgrupp Talgrupp namn

Samtliga talgrupper i mappen (händelsen) Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2 MedicalIncidentOfficer Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig för en händelse

IncidentCommander Räddningsledare IncidentCommander ForwardControlPoint Brytpunkt

Posotion ForwardControlPoint Position på brytpunkt i WGS84 format

La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

AdditionalCoordinationInformat ion

Övriga koordinations-uppgifter (kommentarsfält)

AreaNumber+PhoneNumber Telefonnummer Telefonnummer till hjälpsökande FirstName Patientens förnamn

Name Patientens efternamn

SocialSecurityNumber Personnummer. OBS ej validerad information. Detta är ett fritextfält som kan innehålla allt från t.ex ”Man ca 60” till komplett personnummer SOS kan ej verifiera att numret är rätt då vi inte kan kontrollera

legitimation.

PickUpTime Hämtatid Beställd tid för hämtning

LeaveTime Lämnatid Beställd lämnatid

ToStreet Tilladress Transporten ska ske till adress

ToLocality Till ort, stadsdel ToMunicipality Till kommun

ToPosWGS84 Till position WGS84 La = 59° 20,249’ N Lo = 018° 03,880’

Assigned Resource MissionNo

Knuten resurs i ärende Uppdrags-id

Knuten resurs i ärende

Ett heltalsvärde som räknas upp (+1) för varje resurs som knyts på nytt i ett ärende. Initialt är värdet noll.

Angående fältseparatorer se avsnitt 2.2

3.1.14 Utdatamall Vård kort 10031

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

10031 Ärendedata vård Utskick av ärende. Kort meddelande

CallCenterId SOS Central Del 1 av ärendenummer, ärendets larmcentralsid CaseFolderId Ärendemapp Del 2 av ärendenummer, ärendemappsnummer

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre

CaseId Ärendenummer Del 3 av ärendenummer, ärendenummer inom mappen. OBS alla tre

Related documents