4. EMPIRI

4.8 Panini

Panini Internazionale ägs och drivs av fyra bröder som alla har ett passionerat intresse för att göra nya serveringssätt tillgängliga i Stockholm. De arbetar för en måltidskultur

29

som passar in i ett hektiskt livspussel utan att kompromissa varken på matens kvalitet eller gästernas smakupplevelse och hälsa. Idag består verksamheten av en kedja med 19 butiker i Stockholm. Pierre Constantinou, en av de fyra bröderna som driver och äger Panini, har intervjuats för studien. Constantinou är 41 år gammal och var med och startade företaget år 1990.

Paninis värdeerbjudande

Panini erbjuder sina kunder produkter med hög kvalitet, som är hälsosamma och till ett

bra pris. Constantinou berättar att kunderna tycker att de får mycket för pengarna hos

Panini, även fast de inte är billigast. Viktigt är också att maten går snabbt att köpa och eventuellt tillaga för kunderna och företaget siktar på att hela tiden tillhandahålla en bra

service. Constantinou berättar att det är kombinationen av dessa olika faktorer som gör

Paninis produkter konkurrenskraftiga. Hösten 2014 lanserade Panini sin senaste produktinnovation, Middagslådan, som enligt Constantinou är ett nytt och unikt alternativ på marknaden. Middagslåda erbjuds i nio olika varianter och innehåller en helt komplett middag för några personer. Panini har då gjort allt som kan anses som krångligt eller tar lång tid, som exempelvis förkokat ris eller rostat paprika och för kunden ska middagen sedan endast ta 10–15 minuter att laga.

Constantinou berättar att Panini alltid vill uppnå eller överträffa kundernas

förväntningar. Många kunder vill att det ska gå väldigt fort, och Constantinou tror att

Panini nog kan vara snabbast av alla liknande koncept över huvudtaget på att expediera sina kunder. Constantinou berättar att Panini redan från början har varit väldigt lyhörda och flexibla gällande vad kunderna vill ha, samt träffat rätt med tajming av uppstart och produkterbjudanden. Företaget är snabba gällande att förändra sitt utbud allt eftersom de får förfrågningar gällande olika saker, vilket är en av Paninis främsta styrkor. En annan styrka i Paninis produkter är att Panini har som utgångsläge att inte använda

några smakförstärkare eller konstlade färgämnen alls i sin mat, vilket är något som får

Panini att skilja sig från många konkurrenter.

Constantinou tror att det skulle vara svårt för konkurrenter att kopiera Paninis koncept. Han tror att nästan vem som helst skulle kunna kopiera en enhet och driva den på ett bra sätt om personen är serviceinriktad och kan bra, hälsosam mat utan tillsatser och så vidare, men Constantinou tror dock att det skulle vara svårare att få ett flertal enheter

att vara lika bra som Panini. Ytterligare en av Paninis framgångsfaktorer enligt

Constantinou är att de är väldigt måna om detaljer.

Paninis kunder

Paninis främsta kunder är hälsomedvetna personer mellan åldrarna 20-60 år som

arbetar i innerstan, med en något högre andel kvinnor. Enligt Constantinous

erfarenheter är kvinnor i större utsträckning lite mer hälsomedvetna än män än så länge, men att andelen hälsomedvetna män ökar. Paninis kundbas består främst av

lunchkunder som väljer Panini när det ska gå fort och vara hälsomedvetet. Constantinou

ser en trend för hälsomedvetenhet hos människor idag, allt fler blir medvetna om vad de stoppar i sig, vilket Panini har tagit vara på och trycker mycket på i sin marknadsföring. Constantinou ser dessa hälsomedvetna kunder som en stor och växande målgrupp. Paninis målgrupp för Middagslådan utgörs av människor som har ett brinnande intresse

för mat men samtidigt inte riktigt har tid att laga den mat han skulle önska hemma på

30

Panini är aktiva på sociala medier som Facebook och Instagram och har då och då

kampanjer som de annonserar ut, Panini har också haft reklam i lokal TV. Anledningen

till att Panini valt dessa medier är för att företaget där når ut till ett stort antal personer, på exempelvis Facebook har företaget cirka 15 000 följare. Constantinou berättar att Panini har sin tryckta logga på alla deras produkters emballage, vilket gör att Panini syns på alla kontor och övriga platser som deras kunder går tillbaka till efter att de handlat på Panini. Detta upplever Constantinou har fungerat som bra marknadsföring.

Panini har många stamkunder och det är något som är viktigt för företaget. Ett sätt att få

återkommande kunder är enligt Constantinou att inte tillämpa aktiv merförsäljning, som

exempelvis att fråga om en kund ska ha dricka till maten. Detta för att Constantinou tror på att en kund som handlar lunch själv vet om den vill ha en dricka eller inte. Constantinou beskriver merförsäljningsknep som dessa som ” tarvligt sätt att försöka sälja på”. Constantinou tror att detta snarare kan avskräcka kunder som inte vill säga nej från att komma tillbaka och handla hos dem igen.

”Vi ska få kunderna att av sig själva välja oss.”

Paninis infrastruktur

Constantinou anser att Paninis främsta viktiga resurser är företagets ägare och

personal. Ägarna utgörs av Constantinou själv och hans tre bröder, de har alla sina olika expertisområden och kompletterar varandra väldigt bra. En av bröderna är estetisk lagd

och duktig på grafisk form och design, han tar bland annat fram nya material som företaget ska använda, tar fram design för butikerna och är inblandad i all reklam och marknadsföring. En annan är tekniker och ritar butikerna, beställer hem diskar och maskiner och har kontakt med byggare samt är etableringsansvarig, han ansvarar även för all teknisk utrustning. Den tredje brodern ansvarar för maten som företaget säljer. Constantinou själv har tidigare jobbat mycket i butikerna men har idag främst en administrativ roll och tar hand om avtal med olika samarbetspartners och liknande. Constantinou beskriver företagets organisation som väldigt platt där ingen av ägarna har den klassiska ”VD-rollen”, utan besluten fattas gemensamt och då ofta genom spontana möten mellan ägarna. Constantinou ser detta som en styrka för företaget eftersom de blir väldigt smidiga på så sätt och det underlättar för ägarna att fatta viktiga beslut som rör verksamheten snabbt. Ytterligare en resurs som har bidragit till företagets framgång är

läget på deras butiker. Panini har i dagsläget 19 butiker i centrala Stockholm, vilket gör

att de blir väldigt tillgängliga för kunderna i innerstan.

Constantinou berättar att Panini lagar all mat från grunden utifrån deras egna

framtagna recept. Panini har två produktionskök, ett som de inte äger några andelar i

men där Panini är kökets enda kund och ett som Panini äger en del av. Produktionsköken tillagar alla råvaror som exempelvis ska kokas, stekas och grillas, som sedan körs ut till vardera butik varje dag och förbereds där den dag det ska säljas. Constantinou berättar att Panini har fullständig insyn och kontroll i båda produktionsköken vilket är relativt unikt. Anledningen till att Panini gör på detta sätt är att Paninis butiker ligger väldigt centralt i Stockholm där det är dyra hyror och om varje butik skulle ha ett fullt fungerande kök kräver det större lokaler. Tack vare denna lösning kan Panini öppna i vilken butiks- eller kontorslokal som helst, vilket Constantinou ser som en fördel för deras tillväxtmöjligheter. Constantinou berättar att Panini just nu på prov även säljer några av sina produkter i en livsmedelsbutik vilket har visat sig vara väldigt framgångsrikt.

31

”Nu finns det en Icabutik som vi kör på prov, Ica Liljeholmen. Så vi har en egen disk där, han är eld och lågor han tycker att det här är en fantastisk produkt.”

Paninis ekonomiska aspekter

Panini använder sig av ett ekonomisystem som visar från dag till dag hur det går för varje butik, vilket kopplas till hur stor personalstyrka butiken haft inne och jobbat där den dagen. På så sätt beräknas nyckeltal för butikerna som sedan återkopplas tillbaka till butikscheferna, så att de också med kort varsel kan korrigera något som är galet. Panini har sund ekonomi och har varit extra framgångsrika de senaste åren, på tre år lyckades Panini med dubbla sin omsättning samtidigt som företaget redovisat ett positivt resultat varje år, vilket gjort att de kvalificerat till att få utmärkelsen gasellföretag.

Constantinou berättar att Paninis främsta intäktskällor är luncherna och att det är luncherna som är företagets största försäljning. Constantinou beskriver att Panini har

höga produktionsvolymer, i dagsläget har Panini ungefär 10 000 kunder som handlar

frukost och lunch varje dag i deras butiker.

I dokument Framgångsfaktorer i Gasellföretagsaffärsmodeller EXAMENSARBETE (sidor 34-37)