post

I dokument Lathund för (sidor 18-38)

I högerspalten blir e-postlänkar med hela e-postadressen utskriven

(birgitta.grahn@sundsvall.se), oftast för långa och förskjuter hela högerspalten åt vänster.

Gör därför en e-postlänk av själva namnet istället och var noga med beskrivningen.

Exempel 1:

Birgitta Grahn Byggavdelningen 851 85 Sundsvall Besöksadress:

Norrmalmsgatan 4, vån. 4 Telefon: 060-19 13 85 Fax: 060-19 12 85 Telefon: 060-19 13 85 Fax: 060-19 12 85

E-postlänkens beskrivning:

E-post: byggavdelningen@sundsvall.se

Ta bort eller lägga till färgad rubrik

När du tagit bort eller lagt till en färgad rubrik i högerspalten måste du justera avståndet ovanför rubriken.

Ta bort

Så här gör du för att ta bort en färgad rubrik i högerspalten:

Markera rubrikmodulen (under innehåll) – högerklicka – Ta bort.

Lägga till

1. Kopiera rubriken från en annan sida.

Det gör du genom att:

Markera rubrikmodulen (under Innehåll) – högerklicka – Kopiera.

2. Klistra in rubriken på din sida.

Det gör du genom att:

Markera Högerspalt (under Innehåll) – högerklicka – klistra in.

3. Dra rubriken till sin plats.

Den inklistrade rubriken hamnar sist i Högerspalten så du får dra upp den till sin plats. Det gör du genom att:

Markera rubriken – håll ner shift (pilen) – klicka på rubriken och behåll musknappen nertryckt - dra rubriken med musen tills ett grått streck visas där du vill ha den – släpp musknappen.

Justera avstånd ovanför rubrikerna

• Kontrollera att den översta rubriken i högerspalten har 0 px marginal ovanför sig.

• Kontrollera att de övriga rubrikerna i högerspalten har 15 px marginal ovanför sig.

Det gör du genom att:

Markera rubrikmodulen (under Innehåll) – högerklicka – Egenskaper – fyll i antalet px ovanför.

Länkar

Genom att endast läsa det länkade ordet/orden, i t.ex. en A-Ö-lista, ska

användaren kunna förstå vart länken leder. Det kallas för ”beskrivande länkar”.

Tänk på att länkar:

• Oftast har en tom rad ovanför och under sig.

• Aldrig ska finnas i löpande text.

• Skrivs med brödtext (ej fetad)

Exempel:

Stadsvision Sundsvall

Så ska stadsvisionen fungera Seminarium om Stadsvisionen

Undantag: e-postlänk av namn i högerspalten – har inget avstånd till adressuppgifterna under.

Exempel på undantaget:

Birgitta Grahn Byggavdelningen 851 85 Sundsvall

Vilka ord ska jag länka?

Gör beskrivande länkar och ha alltid samma namn på länkar som leder till samma sida.

Exempel på en beskrivande länk:

Tider och lokaler för skolstart

Den kan stå helt för sig själv och man kan ändå förstå vad man hittar om man klickar där.

Exempel på en dålig länk:

Information om tider och lokaler

Tider och lokaler för vaddå? Den kan du bara förstå om du först läst igenom sidans text om skolstarten.

Förbjuden länkning

Inga länkar i löpande text.

Exempel på hur du ska länka:

Läs mer om Inre Hamnens detaljplan som byggavdelningen presenterade 6 juni:

Inre Hamnens detaljplan

Exempel på förbjuden länkning i löpande text:

Läs mer om Inre Hamnens detaljplan som byggavdelningen presenterade 6 juni.

Exempel på länkar som inte är begripliga när dom står för sig själva (inte beskrivande):

Läs mer här , Klicka här, här och liknande.

Om såna här länkar är listade i en A-Ö-lista, eller om dom läses upp av ett hjälpmedel för funktionshindrade så finns:

”Läs mer” under L

”Klicka här” under K osv…

Länkar till förklaringar

Länkar i form av en fråga funkar bra till sidor som förklarar något begrepp eller företeelse. T ex vad en detaljplan är för något.

Vad är en detaljplan?

För att fungera bra även i A-Ö listan bör den se ut så här:

Detaljplan – vad är det?

Länkbeskrivningar

Länkbeskrivningen är den text som visas i lilla gula skylten som kommer upp när du för muspekaren över länken (i online-läge och förhandsgranskningsläge).

• För att skapa en länkbeskrivning måste du fylla i en länkbeskrivningstext när du gör länken. Fyll i raden som syns längst ner i dialogrutan när du skapar en länk.

• Länkbeskrivningen läses upp av synskadades hjälpmedel och talsynteser.

• Beskrivningen kan också användas för att ge mer information om länken. Se nedanstående exempel med Socialnämndens politiker. Där lägger vi till i länkbeskrivningen att informationen finns i vårt Förtroendemannaregister.

Exempel på länkbeskrivningar Exempel 1:

Ansökan om bygglov

Länkbeskrivning:

Ansökan om bygglov

Exempel 2:

Socialnämndens politiker

Beskrivning:

Socialnämndens politiker, Förtroendemannaregister

Exempel 3:

Vägverket

Beskrivning:

Vägverket

Exempel 4:

F-skattesedel Skatteverket

Beskrivning:

F-skattesedel, Skatteverket

Länkar i Mittspalten

• Lägg länkarna efter textstycket – inte i löpande text.

• Använd Brödtext Exempel:

Industrier med särskilda risker

Akzo Nobel består av flera företag som har en omfattande produktion med kemiska produkter. Företagen omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Därför har Akzo Nobel informerat hushållen i sin närmaste omgivning om riskerna vid företagens verksamheter. De har också informerat hushållen om arbetet med att förebygga dessa risker.

Akzo Nobel – information till allmänheten

Länkbeskrivning:

Akzo Nobel - Information till allmänheten

E-postlänkar i Mittspalten Exempel:

Du kan e-posta bygglovshandlingarna till Birgitta Grahn på Stadsbyggnadskontoret.

E-post: birgitta.grahn@sundsvall.se

E-postlänkens beskrivning:

E-post: birgitta.grahn@sundsvall.se

Länkar i högerspalten

• Gör en radbrytning mellan varje länk

• Max 10 länkar på rad

• Använd Brödtext

E-postlänkar i högerspalten

• Om du skriver ut en hel e-postadress på en rad, kan högerspalten förskjutas.

• På grund av högerspaltens smala bredd kan du tvingas göra e-postlänkar av namn på personer, avdelningar, nämnder o.dyl.

Exempel:

Birgitta Grahn Byggavdelningen 851 85 Sundsvall Besöksadress:

Norrmalmsgatan 4, vån. 4 Telefon: 060-19 13 85 Fax: 060-19 12 85

E-postlänkens beskrivning:

E-post: birgitta.grahn@sundsvall.se

Eller:

Byggnadsnämnden Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall

E-postlänkens beskrivning:

E-post: byggnadsnamnden@sundsvall.se

Textstycke med tillhörande länk i högerspalten

• Lägg länken efter textstycket, även här. (D.v.s. inga länkar i löpande text.)

Exempel:

Läs mer om hur ett beslut kommer till:

Från idé till beslut

Öppna länk i nytt fönster

Alla länkar där du inte ser sidhuvudet på sundsvall.se ska öppnas i ett nytt fönster.

Det vill säga länkar till dokument, blanketter, andra webbplatser och program.

Tänk på att:

• Bocka för Öppna i nytt fönster längst ner i dialogrutan när du skapar länken.

• Fylla i länkbeskrivningen.

• SiteVision automatiskt fyller i att länkar till andra webbplatser öppnas i nytt fönster och sätter en liten symbol för detta bredvid länken.

• SiteVision automatiskt fyller i dokumenttyp, minnestorlek och att det öppnas i nytt fönster i länkbeskrivningen.

Exempel på vad du behöver skriva i länkbeskrivningen för en länk som öppnas i nytt fönster:

Avfallsplan

Länkbeskrivning:

Avfallsplan

Eller:

F-skattesedel

Beskrivning:

F-skattesedel, Skatteverket

Länkar till pdf-dokument

Lägg i första hand information direkt på webbsidan och inte som ett pdf-dokument.

Varje gång användaren måste gå över till ett annat program gör hon en bedömning av om det är värt besväret.

• Större publikationer som t.ex. rapporter, ska helst ha en egen sida med en sammanfattning och därifrån en länk till pdf-filen med hela rapporten.

• Pdf-länkar öppnas alltid i nytt fönster. Glöm inte bocka för detta i dialogrutan när du skapar länken.

• SiteVision gör automatiskt en liten Pdf-symbol bredvid pdf-länken.

• SiteVision lägger automatiskt till filtyp, om filen öppnas i nytt fönster och hur stor filen är.

• Länk till Acrobat Reader finns i den grå informationsrutan längst ner i Mittenspalten.

• Organisera dina pdf-dokument i ett filarkiv. Lägg endast till tillfälliga dokument som snabbt blir inaktuella, på själva sidan. Kontakta webbredaktören för behörighet och utbildning.

Bilder

Storlek på standardbild (px)

Standardstorlek på en bild är 190 x 130 px. Du får absolut inte göra bilden bredare än 190 px.

Kvalité på bildens utseende

• Kvalitén på bilden ska vara god. Den får inte vara suddig eller pixlig.

• Motivet ska helst vara nära och fylla bilden. Inte ett hus i mitten med massor av himmel och mark runtomkring.

• Motivet bör inte vara exakt i mitten, varken i höjdled eller i sidled. Det gör bilden tråkig.

• Bilden är roligare om det händer nåt på den…

Fotoformat och minnesstorlekar

För redigering av foton går det utmärkt att använda en billighetsvariant av bildredigeringsprogrammet Photoshop - programmet Photoshop Elements. Det kostar bara en 1/10 av vad riktiga Photoshop kostar.

• Använd foton med filändelsen .jpg. En sån bild kan t.ex heta.

Gifsupporter.jpg.

• Illustrationer, loggor och annat tecknat funkar bra i .gif.

• 72 pixlar/tum i upplösning för vanliga webbilder.

Om du använder dig av Photoshop och alternativet ”Arkiv - Spara för webben”, får bilden automatiskt 72 pixlars upplösning.

I Photoshop kan du välja format och kvalitet på bilden och samtidigt se, längst ner till vänster i fönstret, hur många kb bilden är innan du klickar på Spara.

• En bra minnesstorlek på bilder på sidan 10-20 kb. 20-25 kb är max.

• Om du lägger ut en länk till en högupplöst bild som användaren kan ladda ner ska upplösningen vara 300 pixlar/tum. En sån bild kan vara på 1.5 MB eller liknande.

• INGA ANIMATIONER. D.v.s. inga rörliga tecknade bilder som blinkande pilar, hoppande gubbar o.dyl bör finnas på sundsvall.se.

Namngivning av bilder

Inte fler än 35 tecken till bildfilens namn. Undvik å, ä och ö.

Bildbeskrivningstexter s.k. ”Alt-taggar”

Bildbeskrivningen behövs bland annat för att blinda som surfar via sina hjälpmedel ska få reda på vad bilden föreställer.

När du skapar en ny bildmodul eller när du dubbelklickar på en som redan finns, öppnas en dialogruta. Där hittar du fliken Inställningar. Under fliken Inställningar, i fältet ”Använd bildbeskrivningstext”, beskriver du vad bilden föreställer. Tänk dig att du ska beskriva bilden för en som inte ser.

Ange fotografens namn s.k. ”fotobyline”

Fotografens namn ska stå till vänster under bilden, inte på själva fotot.

Teckenformatet är Fototext.

Exempel:

Foto: Karl Karlsson

Eller

Foto: Informationsenheten

För bilderna i de sex smårutorna på ingångssidorna, lägger vi fotografens namn i bildbeskrivningstexten som syns när vi för muspekaren över bilden.

Exempel:

Snöskottning, foto: Ulf Wallin

Bildtexter

Ibland kan det vara trevligt med en liten bildtext.

Exempel:

Livet tar fart i Sundsvall Foto: Michael Engman

• Observera att man måste göra manuella radmatningar för att inte fototexten ska sticka utanför bilden och skjuta bilden inåt mitten på sidan.

• Om man förvanskar bilden skriver man INTE ut fotografens namn.

Exempel:

Foto: Fotomontage

Toppbild över hela mittspalten

Storleken på en toppbild överst i mittenspalten är 390 x 100 px. Du får inte variera storleken över huvud taget.

• Bilden kan ha ett motiv eller vara ett collage av tre bilder.

• Lägg bilden direkt i Mittenspalten - utan gul Layoutmodul.

• Lägg bilden under sidrubriken och ovanför ingressen.

• Fotobyline och ev. fototext lägger du endast i bildbeskrivningstexten.

• Bilden ska ha hög kvalité både när det gäller motiv och skärpa. Tänk på att det är effektfullare med ett nära snitt ur en bild, än med hela motivet på avstånd.

Du behöver ett ”konstnärligt öga”. Här är ett fint exempel på ett snitt ur en bild:

Tabeller

Tabeller är besvärliga - undvik dem om möjligt. Välj andra sätt att presentera fakta.

För att tabellerna ska bli tillgängliga måste du fylla i många och krångliga frågerutor som kommer upp. Om du redan har gamla tabeller så låt dem för all del vara kvar så länge, men gör helst inga nya.

Bakgrundsfärg i tabellhuvudet

Bakgrundsfärgen är alltid vår ljusblå färg. Den som finns i sidhuvudet på sundsvall.se.

Ljusblå: R 217, G 230, B 246. Rubriktext i tabellerna ska vara Mellanrubrik/Ingress.

Skriva för webben

Vad vill du framföra och varför?

Vad är sidans huvudbudskap? Tänk igenom vad du vill framföra med sidan och varför? Vad vill du att användaren ska förstå, veta och göra?

Anta att vi får order om att en detaljplan ska ut på webben och att den finns på utställning också.

Är huvudbudskapet att ett nytt förslag till detaljplan kommit och att det pågår en utställning? Nja…Nu får vi tänka till. Varför gör vi detta?

Jo för att medborgarna ska se planförslaget för ett visst område, förstå att de kan tycka till och eventuellt komma med förslag. Framgår det i rubrik och ingress?

Det räcker alltså inte att presentera planen, syftet med planen och kontaktpersoner för att locka folk att komma till utställningen och dessutom förstå att de kan tycka till.

Det gäller att inte förväxla sidans huvudsyfte med själva detaljplanens huvudsyfte.

Tala till läsaren i du-form

Sätt läsaren i centrum, inte kommunen.

Det gör man genom att skriva i du-form. Tala till mottagaren som en jämlike. Det är förutsättningen för att vi ska upplevas som öppna och trovärdiga.

Det viktigaste (för användaren) ska stå först

Redan i sidrubriken och ingressen ska själva huvudbudskapet med sidan framgå, vad sidan handlar om.

Exempel:

Sopor och återvinning

Hämtning och återvinning av avfall har företaget Reko hand om.

Avfallstaxor, avfallshantering, turlistor för sophämtning, återvinningscentraler och mycket mer finns på Rekos webbplats.

www.rekosundsvall.com Kommunen har ansvaret

Kommunerna har ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållsavfall samt ett planeringsansvar för annat avfall.

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning med avfallsplan och med lokala föreskrifter om avfallshanteringen.

Avfallsplan för Sundsvall

Exempel på en disposition av texten som inte är användarcentrerad:

Sopor och återvinning

Kommunerna har ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållsavfall samt ett planeringsansvar för annat avfall.

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning med avfallsplan och med lokala föreskrifter om avfallshanteringen.

Avfallsplan för Sundsvall

Hämtning och återvinning av avfall har företaget Reko hand om.

Avfallstaxor, avfallshantering, turlistor för sophämtning, återvinningscentraler och mycket mer finns på Rekos webbplats.

www.rekosundsvall.com www.rekosundsvall.com

Bakgrund och fördjupning sist eller som länkar

Bakgrund och fördjupning lägger du sist på sidan eller gärna på andra sidor eller dokument som du gör länkar till.

Fördjupningssidor

På sundsvall.se utgår vi från att först och främst, kort och enkelt, presentera information så att de flesta kan förstå.

Dessa korta, tydliga och enkla sidor är navet kring vilket vi sedan eventuellt hänger på fördjupningssidor, bakgrundssidor, relaterade dokument, länkar, lättläst, kartor osv.

På fördjupningssidor kan informationen ibland vara längre och mer specialiserad för den som är särskilt insatt och/eller vill veta mer.

Skriv så att en 10-åring förstår

Korta och tydliga meningar. Konkret och enkelt språk. Väldigt korta textstycken med luft mellan.

Exempel 1:

Detaljplanen över östra Birsta ska göra det möjligt att bygga ett nytt område för handel öster om E4 i Birsta.

Det nya området blir en utvidgning av det område för handel som redan finns i Birsta väster om E4.

Du bör inte skriva:

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra byggande av ett handelsområde öster om E4 i Birsta - som utvidgning av befintligt handelsområde i Birsta väster om E4.

Exempel 2:

Modersmålslärarnas arbete sker i huvudsak ute på skolorna. De undervisar tillsammans ca 550 barn på 17 olika språk.

Nu kan man också vid behov ta emot barn och föräldrar i egna lokaler.

Du bör inte skriva:

Modersmålslärarnas arbete sker i huvudsak ute på skolorna där de tillsammans undervisar ca 550 barn på 17 olika språk, men nu kan man också vid behov ta emot barn och föräldrar i egna lokalerna.

Tänk också på att inte använda ord som; möjliggöres, utföres, antogs, beslutades, genomfördes, gjordes och annat som slutar på s och gör det svårt att förstå vem som

”gör” det hela.

Utgå från handlingar och situationer

Vad frågar folk efter och vad behöver de veta när dom ska utföra viss handling eller befinner sig i en viss situation?

Handling = att göra nåt. T.ex. tycka till om en detaljplan, flytta till Sundsvall, söka barnomsorgsplats.

Situation = att vara berörd av eller i behov av nåt. T.ex. bo i detaljplaneförslaget område, vara arbetslös, vara anhörig till åldrande föräldrar som behöver stöd osv.

Ta reda på:

• Vad är medborgarnas vanligaste frågor?

• Vad behöver de dessutom få veta?

• Vart kan de vända sig?

…och se till att din sida innehåller svaren, så blir den välbesökt.

Det är alltid lättare att fånga användarens intresse med något som direkt berör användaren och stimulerar eller ger råd till handling.

Gör beskrivande länkar

Användaren ska kunna förstå länken även om den är tagen helt ur sitt sammanhang, till exempel i en A-Ö-lista.

Exempel på beskrivande länk:

Tider och lokaler för skolstart

Den kan stå för sig själv och ändå förstås.

Läs mer under Länkar/Vilka ord ska jag länka?

Rubriker ska fånga huvudbudskapet

Genom att bara läsa rubrikerna på din sida, ska användaren förstå vad sidan handlar om.

Det gäller att fånga sidans huvudbudskap.

Exempel:

Detaljplan för nytt handelsområde i Birsta

En detaljplan över östra Birsta ska göra det möjligt att bygga ett nytt område för handel öster om E4 i Birsta.

Det nya området blir en utvidgning av det område för handel som redan finns väster om E4 i Birsta.

Dålig rubrik:

Information om detaljplan

En detaljplan över östra Birsta ska göra det möjligt att bygga ett nytt område för handel öster om E4.

Det nya området blir en utvidgning av det område för handel som redan finns väster om E4 i Birsta.

Undvik ordet information, allt är ju information.

Korta textstycken och många underrubriker

• Ha massor av luft i texterna. Nödvändigt för läsbarheten på webben.

• Gör nya stycken väldigt ofta. Du måste dela av texten så ofta att det ser idiotiskt ut på papper men det är då det funkar på webben.

• Sätt många underrubriker. Det är viktigt att underrubrikerna fångar

textstyckets huvudbudskap. Genom att endast läsa rubrikerna på sidan ska användaren förstå vad sidan handlar om.

Punktlista ibland

En punktlista kan ibland skapa variation på sidan och göra den mer lättläst.

Om punkterna innehåller mycket text måste du lägga varje punkt i en egen textmodul för att få avstånd mellan punkterna. Så här:

• Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär.

• Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär.

Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär.

Raberber rabarber och bär. Raberber rabarber och bär.

Om det är många korta punkter på rad bör du gruppera dem tre och tre i varje textmodul. Så här:

• filmjölk

• yoghurt

• gräddfil

• crème fraische

• kesella

• grädde

Undvik förkortningar

Skriv ut förkortningar – som till exempel och bland annat.

Endast i nödfall, av till exempel utrymmesskäl i högerspalten, använder vi förkortningar som t.ex. och bl.a.

INTE text och layout direkt från ett pappersdokument

Du måste arbeta om materialet för att få bra läsbarhet på webben!

Det blir oftast för lång och för krånglig text, fel disposition av innehållet, för långa stycken, för få underrubriker, med mera…

Ingen löpande fetad text i brödtexten

Har du behov av att feta viktiga meningar i din text? Då har du helt enkelt missat att lägga den informationen överst på sidan.

Löpande fetad brödtext återfinner vi bara i ingressen.

• Ingressen får inte vara mer är 2,5 rader. Fetad brödtext är svårläst på skärm.

• Ingressen ska göras i teckenformatet mellanrubrik/ingress och får aldrig formateras genom att manuellt feta brödtext.

Inga ”lösblad”

• Tänk på att din sida kan hittas ensam i en sökmotor som t ex Yahoo eller Google. Då är det viktigt att användaren förstår vad sidan handlar om ändå.

Lägg alltså inte ut information rakt upp och ner på en sida utan förklaringar och sammanhang (eller länkar till dessa).

Några skrivregler

Telefonnummer

• Siffror i telefonummer grupperas i första hand två och två, sedan tre och tre om det är udda antal siffror.

Exempel:

Telefon: 060-19 10 00, 070-244 72 11

Telefon: 060-425 10, 070-276 89 90

Faxnummer Exempel:

Fax: 060-18 89 00

E-post Exempel:

E-post: anna.svensson@sundsvall.se

E-postlänkens beskrivning:

E-post: anna.svensson@sundsvall.se

Titlar:

• Titlar i löpande text skrivs med liten bokstav.

Exempel:

1. Eva Andersson arbetar som arbetspedagog på äldreboendet Aftonsången.

2. Eva Andersson, arbetspedagog Sundsvalls kommun

851 85 Sundsvall men:

3. Eva Andersson Arbetspedagog Sundsvalls kommun 851 85 Sundsvall

Sifferuttryck

• substantivering - normalt bokstäver (en sexa gin, en tolva på tipset, trea i Vasaloppet)

• decimaltal - alltid siffor (34,5)

• bråktal - oftast siffror (1/4)

• måttenheter - alltid siffror (3,5 mg)

• numrering - alltid siffror, och (nr 1)

Svenska skrivregler (Svenska språknämnden, LIBER förlag) säger så här:

”Tal skrivs generellt med siffror i sammanhang där just själva sifferuppgifterna är det väsentliga. Det gäller exempelvis matematisk text, tidtabeller, listor, prisuppgifter, sportreferat etc. Ju mer exakt man vill vara, desto större anledning finns det att använda siffror.

Om inte sifferuppgifterna är det väsentliga med texten skrivs normalt små tal med små bokstäver och stora tal med siffror i löpande text. Någon exakt gräns för när man går över till siffror existerar inte, trots att diverse tumregler ibland kan ge det

intrycket. Som en riktpunkt brukar man ange gränsen till någonstans mellan 12 och 20.” Förslagsvis kan man upp till siffran tolv skriva räkneordet (tolv). För högre siffror som 13 och uppåt kan man skriva räknetalet (13).”

Förkortningar

• Vid förkortningar för måttenheter, klockslag och numrering använder man siffror.

Exempel:

Pumpan vägde 10 kg. Den ska vi äta kl. 11.00. Klass 2.

Pumpan vägde 10 kg. Den ska vi äta kl. 11.00. Klass 2.

I dokument Lathund för (sidor 18-38)

Relaterade dokument