Seznam příloh

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE (sidor 64-69)

Příloha A: Průzkumný dotazník k otázce snídání dětí

Příloha B: Přepis polostrukturovaného rozhovoru s učitelkou

64

Příloha A: Průzkumný dotazník k otázce snídání dětí Ahoj,

chtěl bych Tě poprosit o vyplnění krátkého dotazníku.

Dotazník je anonymní, nemusíš ho tedy podepisovat.

Pokud něčemu nebudeš rozumět – přihlas se a poradíme se spolu.

Svou vybranou odpověď označ prosím křížkem „X“.

U poslední otázky dej do kroužku barevnou pastelkou různé druhy potravin.

--- JSI: DÍVKA  CHLAPEC  CHODÍŠ DO: …… TŘÍDY

1. Snídáš ve všední den?

o Ano, snídám

o Snídám, ale nepravidelně o Ne, nesnídám

2. Snídáš o víkendu?

o Ano, snídám

o Snídám, ale nepravidelně o Ne, nesnídám

3. Pokud nesnídáš, je to proto, že:

o Nemám ráno hlad ani žízeň o Nestíhám to, raději si přispím o Jsem zvyklý nesnídat

4. Pokud snídáš, je Tvá snídaně dle Tvého názoru zdravá?

o Ano, je o Nevím o Ne, to není

5. Když snídáš, dáváš si i nápoj?

o Ano, teplý o Ano, studený

o Nemám žádný nápoj

65 6. Vezmi si prosím červenou a modrou pastelku.

o Zakroužkuj červeně potraviny, které podle Tvého názoru patří do zdravé snídaně.

o A poté modrou pastelkou ty, které obvykle doma snídáš.

Moc děkuji za Tvou snahu a přeji Ti hezký den, Michal.

66

Příloha B: Přepis polostrukturovaného rozhovoru s učitelkou

Přepis polostrukturovaného rozhovoru s učitelkou ze Základní a mateřské školy v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Rozhovor byl nejprve zahájen obecnými otázkami pro lepší uvedení do problematiky. Celý rozhovor byl zaznamenán na diktafon zn. Panasonic, typ RR-US 360. Po ukončení byl udělen souhlas s jeho zpracováním.

Otázka: „Jak dlouho pracujete v oblasti školství a jak dlouho vyučujete na 1. stupni základní školy?“

Odpověď: „Ve školství jsem celkově pátým rokem. Nejprve jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole v Liberci a poté jsem se přihlásila na volné místo v této škole.

Na 1. stupni základní školy vyučuji druhý rok.“

Otázka: „Jaké jsou Vaše vyučovací předměty na 1. stupni této školy?“

Odpověď: „Matematika, český jazyk, prvouka, přírodověda a výtvarná výchova.“

Otázka: „Ve kterých předmětech se zabýváte výukou na téma zdraví a zdravá výživa?“

Odpověď: „ V prvouce a v přírodovědě.“

Otázka: „Jaké metody používáte k ovlivnění názorů dětí na zdravou výživu?“

Odpověď: „Učím podle běžných učebních plánů a osnov. V hodině probíráme učivo podle jednotlivých kapitol v učebnici. K již probrané látce se už nevracím, protože nás tlačí čas v osnovách k probrání další látky. V prvouce máme učebnici prvouka, 1. a 2.

díl a pracovní sešit prvouky. Pak jsem si našla některé materiály dostupné z internetu.

Občas používám některé všeobecné kapitoly ze starších, ale nyní už nepoužívaných učebnic. Materiálů, které se zabývají zdravou výživou, je ale málo. Někdy se mi podaří, že spojím jednu hodinu výtvarné výchovy s hodinou prvouky jako jeden tematický celek.

V uvedené dvouhodinovce s žáky vyrábím různé koláže potravin nebo si vystřihujeme a nalepujeme na barevné papíry obrázky ovoce a zeleniny z časopisů, které žáci přinesou do školy. Jejich výrobky pak pověsíme na chodbě na nástěnku. Na konci roku si vše odnáší domů. Hodně s žáky chodím na zahradu. Na jaře i na podzim vodovkami kreslíme barvy stromů, včetně těch ovocných.“

Otázka: „Jaká je tedy celková časová dotace v hodinách ve 3. a 4. třídě pro téma o zdravé výživě?“

67

Odpověď: „V každé třídě mají žáci týdně 2 hodiny prvouky. Jednu hodinu v pondělí a jednu ve středu. Celkově pro výukové téma zdraví a zdravá výživa vyjde tak maximálně 8 hodin. Když to spojím s jiným předmětem, pak se tomu mohu věnovat trochu víc. Ještě jde i varianta, že jinou látku z prvouky, která třeba děti tak úplně nebaví, projdu rychleji a pak jsem schopná se zdravé výživě věnovat za celý školní rok až 15 hodin. Více ale opravdu ne. Vím, že je to hodně málo, ale nic jiného s tím neudělám.“

Otázka: „Jaké při výuce o zdravé výživě užíváte materiálně-technické pomůcky?“

Odpověď: „Mimo učebnice a pracovní sešity ve třídě máme interaktivní tabuli a pak tyto plakáty s obrázky ovoce a zeleniny. Dále mám tato skripta, která jsem dostala na kurzu pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol z projektu Zdravá výživa a škola. Jedná se o projekt z Centra vzdělanosti Libereckého kraje“.

Otázka: „Do daného kurzu Vás přihlásila škola, pan ředitel či jak jste se o něm dozvěděla?“

Odpověď: „Kurz jsem si sama našla, kdy mi o něm řekla kolegyně, která učí na základní škole v Liberci. Ředitel s účastí neměl problém, jelikož jsem se ho zúčastnila ve svém volnu.“

Otázka: „A jiné pomůcky ve výuce již nemáte? Třeba nějaké modely cizokrajného ovoce nebo přímo pracovat se skutečnými potravinami, to nelze?“

Odpověď: „Jednou jsem si vypůjčila plastové ovoce od kolegyně, která na nich vyučuje anglický překlad. Vše má v protěném košíčku, to jsem vlastně jednou použila.

Se skutečným ovocem ale nepracuji. Pamatuju si, že loni jsem se ve sborovně bavila s kolegyněmi, zda bych s dětmi nemohla upéct perníčky na Velikonoce. Kolegyně mi to rozmluvily, s tím, že elektrická trouba v žákovské kuchyni špatně peče a že polovinu budu mít spálenou a druhou nedopečenou. Od té doby jsem nic jiného nezkoušela. Jinak ovoce jednou za dva až tři měsíce rozdávám v každé třídě žákům ke svačinám. Ovoce nakupuje naše školní jídelna a já pak dohlížím na to, aby ho žáci snědli ještě ve třídě.

V minulosti se nám totiž stávalo, že když jablka dostali žáci k obědu v jídelně, tak jsme je poté našly na silnici rozježděná od aut, což byla mezi žáky oblíbená zábava.“

68

Otázka: „Bavíte se s žáky v hodinách na téma jejich snídaní a složení svačin?“

Odpověď: „Občas ano. Na začátku roku začali žáci nosit ke svačině energetické nápoje, ale to jsme rodičům na třídních schůzkách vysvětlili a zakázali. Žáci jsou pak nepozorní, skoro až hyperaktivní. I na obale těchto nápojů je uvedeno, že nejsou vhodné pro děti. K pití mají ve třídě možnost si udělat šťávu, která je uložená ve skříňce a naše kohoutková voda splňuje všechny limity ke konzumaci. Některé děti ji již pijí samotnou.

V jejich svačinách často vidím běžné rohlíky, sušenky nebo jogurty. Naštěstí ne žádné chipsy nebo křupky, na to já dohlížím, to žáci moc dobře vědí.“

Otázka: „Jak je to s pitím o hodinách? Mohou se sami napít, pokud mají žízeň?“

Odpověď: „Napít se mohou, když se předtím přihlásí a řeknou mi to. Nejde to nechat jen na jejich vůli, jelikož jsou schopní postupně pít celou hodinu a s lahvičkou si pak hrají a nedávají pozor. Takže se napijí a láhev pak zas musí uklidit do školní tašky.“

Otázka: „Jezdí škola na nějaké přednášky či besedy s žáky o zdravé výživě?“

Odpověď: „Ne. Vím jen o té výuce, kterou jste tu měl vy v páté třídě o zdravé výživě, ale nikam jinam jsme na přednášky nebo besedy nejeli. Jediné, čím trochu směřujeme žáky k výchově o zdravé výživě, je letošní novinka ve školní jídelně. Žáci, od páté třídy výš, mají možnost si sestavit jídelníček jejich oblíbených jídel. Učitelé s nimi sepisují vždy deset jejich oblíbených jídel a z nich pak vedoucí jídelny vybere čtyři, které jim škola uvaří. Víme, že pokaždé žáci napíší, že chtějí smažený sýr a hranolky, ale musí vždy napsat i jedno sladké jídlo, třeba rýžový nákyp, žemlovku, koláč a kakao. A také jedno bezmasé jídlo. Často si ale píší i o těstoviny, zapečené brambory a lasagne. V jídelně je pak vždy uvedeno, podle které třídy se dnes vaří. To mají děti celkem rádi a těší se, až to na ně daná možnost zase vyjde.“

I dokument ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE (sidor 64-69)