Med funktionen Slumpa fram en bild visas olika bilder varje gång du besöker en sida. För att använda funktionen laddar du upp bilder till en särskild mapp, Random, genom att Hantera bilder. När det finns bilder i mappen kan du infoga funktionen på en sida. Ställ dig med markören i arbetsfältet där du vill infoga bilderna och välj En bild som slumpas fram från mappen ”random” i rullgardinsmenyn Objekt. Det är bara bilderna i mappen random som det växlar mellan.

Infoga en befintlig sida från Vikaris

Den här funktionen använder du om du vill kopiera innehållet i en sida och använda som mall när du skapar en ny sida, för att få samma utseende på sidan. Då blir det enkelt att endast byta ut text och bild. Markera sidan du vill använda och klicka på Infoga.

Infoga pdf-fil

För att lägga in en pdf på din hemsida måste du först ladda upp filen till Vikaris.

Klicka på knappen Filarkiv och Upload Files. Markera den fil du vill ladda upp och välj öppna. Precis som med länkar väljer du själv om du vill att en text, bild eller symbol ska vara klickbar för att öppna pdf-filen. I fältet Titel kan du skriva en text som blir länkad till pdf-en. Klicka på infoga för att lägga in filen på sidan. Vill du istället länka en bild till pdf-en behöver du först lägga in bilden i redigeringsfältet och markera den, innan du klickar på filarkiv.

Infoga Flash-film

Att se på film på Internet kräver mycket av besökaren. Besökaren måste ha god bandbredd och rätt program installerade i datorn.

Det har visat sig att FLV-filmer fungerar bäst. FLV-filmer är filmer som är kodade med hjälp av Adobe Flash. Du behöver ett verktyg för att koda om din film om du vill visa en FLV-film på din hemsida.

Du kan exempelvis använda Adobe Flash Media Encoder. Efter att du har kodat om din film till FLV-format laddar du upp den till Filarkiv via redigeringsverktyget.

Nästa gång du sparar eller uppdaterar redigeringsverktyget kommer filmen att finnas i rullgardinsmenyn Objekt.

För att använda filmen markerar du det ställe på sidan där du vill ha filmen och väljer filmen från Objekt.

Om du vill ha en startbild för din film laddar du upp en bild i JPG-format på samma sätt och ställe som du laddade upp filmen. Det viktiga är att bilden heter likadant som filmen – heter filmen ”film1.flv” måste startbilden heta ”film1.jpg”.

Du kan redigera storlek och placering på filmen genom att ändra storlek och placering på rutan ”Filmklipp” i arbetsfältet.

Infoga YouTube-klipp

Med funktionen Klistra in YouTube Embed-kod kan du lägga in ett YouTube-klipp på din hemsida. Sök upp ditt klipp på YouTube och kopiera den kod som finns i anslutning till klippet som kallas gammal inbäddningskod. Den visas när du klickat på Bädda in. Klistra sedan in koden i Vikaris i fältet för Klistra in YouTube Embed-kod här och välj Lägg till. Storleken på klippet kan du välja under egenskaper innan du valt Lägg till.

Infoga MP3-ljudfiler

Om du vill lägga in en ljudfil på din hemsida finns det möjlighet att ladda upp MP3-filer. Ladda upp ditt ljudklipp i Filarkivet. Ställ dig sedan med markören där du vill infoga musikspelaren och välj det klipp du vill infoga i rullgardinsmenyn Objekt.

Infoga länk

Länkar används för att skapa ett lätt sätt att ta sig mellan webbsidor och interna sidor. Länkar är det du klickar på när du vill byta sida på Internet. Det finns interna länkar och externa länkar. Interna länkar leder till en annan plats på din hemsida och externa länkar leder till en annan Internetsida.

Extern länk

Klicka på ikonen Infoga länk och markera ett alternativ i rullgardinsmenyn till höger om Typ. Du kan till exempel markera http:// och skriva in en adress till en annan Internetsida, men det går lika bra att kopiera en adress och klistra in den direkt i Url-raden utan att välja typ.

Tänk på att markera ett alternativ i rullgardinsmenyn Mål så att länken inte orsakar att besökaren lämnar din hemsida. Nytt fönster är ett bra alternativ.

Om du inte har markerat något innan du klickar på Infoga länk skriver redigeringsverktyget ut länkadressen vid markörens position.

Intern länk

Interna länkar skapar du enklast genom att använda rullgardinsmenyn Länkar i redigeringsverkyget.

Infoga tabell

Ett mycket bra sätt att hantera innehållet på sina webbsidor är att använda sig av tabeller. Nästan alla sidor är skapade med hjälp av en tabell för att hålla bilder, texter, länkar, filer och avdelande linjer på plats i jämna rader.

Om du vill infoga en ny tabell ställer du dig med markören där du vill ha tabellen, klickar på ikonen Infoga tabell och väljer utseende på tabellen.

Du kan med hjälp av ikonerna, som visas nedan, dela, ta bort, sammanfoga, redigera, lägga till nya celler, rader och kolumner.

Tabellexempel:

Ofta är det enklare att skapa en ny tabell i en befintlig tabell om du till exempel vill lägga in en punktlista med olika tjänster eller samarbetspartners, istället för att lägga till fler kolumner då det påverkar hela tabellens utseende.

Tabellen i redigeringsverktyget ovan är ett exempel på hur en sida kan vara strukturerad i kolumner med hjälp av tabeller.

Tabellen består av celler och varje cell, som kallas för td, kan ha en egenskap som redigeras genom att välja <td> och egenskaper. Där kan du justera bredden, höjden, ge cellen en css-klass och ändra uppställning på innehållet i cellen.

Kodupprensning

Kodupprensning är ett mycket användbart verktyg när man vill ta bort onödig kodinformation i sitt dokument. Klicka på städarikonen om du vill städa hela ditt dokument. Om vill städa endast en del av din text markerar du först den delen av texten du vill städa och klickar sedan på ikonen. Tänk på att kodstädning kan

förändra utseendet på dokumentinnehållet och går inte att ändra. Spara därför gärna innan du städar.

Ta bort alla HTML-taggar – tar bort all HTML-kod, endast ren text kommer att vara kvar.

Ta bort överflödiga Word-taggar – använder du om du har klistrat in ett stycke direkt från Word.

Rensa upp stilmallen – tar bort alla Style Sheet-formateringar.

Rensa upp taggar – rensar bort alla <font>-formateringar.

Rensa upp taggar – rensar bort alla <span>-formateringar.

I dokument Manual Logga ut Timer Redigeringsverktyget Hantera bilder Slumpa fram en bild Infoga en befintlig sida från (sidor 34-41)

Relaterade dokument