T ISK A SNÍMÁNÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ

I dokument %JQMPNPWÈ QSÈDF (sidor 60-65)

Jak již bylo v kapitole 8.2.5 zmíněno, ve firmě je používán IS OR-systém (Orfert).

Tento systém nabízí speciální modul pro čárové kódy, který podporuje funkci snímání i tisku čárového kódu.

Snímání čárového kódu je možné zprostředkovat dvěma základními typy

snímačů – laserovým a CCD. Způsob připojení snímacího zařízení a zpracování dat jde

Tisk čárového kódu je nabízen dvěma způsoby. Jako první možnost je nabízeno doplnění tisku libovolného formuláře o čárové kódy. U této možnosti tisku je výhoda, že lze použít stávající tiskárny uživatele (laserové, inkoustové i jehličkové). Jako další způsob tisk je možno využití vytištění čárového kódu na různé samolepící etikety.

Pro tento účel se používají speciální tiskárny s termotransferovou (TTR) metodou tisku, které oproti běžným tiskárnám vynikají především v odolnosti výtisku a dále rychlosti a robustnosti tiskového mechanizmu.

9.4.1 Výběr čtečky čárového kódu

Při výběru vhodného snímače čárového kódu byly brány v úvahu informace z analýzy stávajícího stavu. Jako jedno slabé místo bylo, že vzniká časová prodleva než je matriál zanesen do IS a tím se snižují rozhodovací, plánovací a řídící schopnosti pracovníků v dalších částech procesu, protože nemají aktuální a přesné informace o materiálu.

Z toho důvodu byl vyřazen off-line mobilní terminál, u kterého vzniká časová prodleva v uložení informace. Další a docela podstatné rozhodovací kritérium, které je nutno brát v úvahu při rozhodování při výběru čtečky čárového kódu je to, že materiál, který bude snímán je velkých rozměrů a velkých tonáží, tudíž ho není možné přenášet ke skenovacímu zařízení.

Z těchto podmínek vyplynulo, že vhodné snímací zařízení pro tuto firmu jsou on-line mobilní terminály. Společnost OR-CZ spol. s r. o. pro tento způsob snímání čárového kódu doporučuje mobilní terminály MOTOROLA – SYMBOL řady MC3000.

Z důvodu dobré kompatibility se systémem, je vybrán terminál Motorola MC3190.

Terminál Motorola MC3190 (zobrazen na obrázku č. 29) je mobilní počítač s Wi-Fi konektivitou a volitelným operačním systémem. Mezi výhody tohoto terminálu lze zařadit:

= ergonomické provedení - otočný laserový snímač

= nízká hmotnost

= volitelné typy integrovaných snímačů čárových kódů 1D/2D

= odolnost vůči méně šetrnému zacházení i vůči nepříznivým podmínkám prostředí

= barevný dotykový displej s rozlišením 320x320 bodů dobře čitelný za všech běžných podmínek okolního osvětlení

= dlouhá výdrž práce na jedno nabití (běžně 8 a více hodin) [22]

Obrázek 29: Terminál Motorola MC3190 [22]

9.4.2 Výběr vhodné tiskárny štítků

K tisku formulářů, kde budou doplněny čárové kódy lze využít běžných tiskáren, které jsou již ve firmě instalovány. Pro tisk samolepících štítků je nutné použít speciální tiskárny s termotransferovou metodou tisku. Společnost OR-CZ spol. s r. o. doporučuje pro tento speciální tisk tiskárny ZEBRA využívající jazyk ZPL II (ZPL=Zebra

Dále je možné tiskárny rozdělit podle způsobu použití na:

- Stolní tiskárny - Mobilní tiskárny - RFID tiskárny

Na tiskárny používány při vstupu materiálu, byly se zástupci firmy odsouhlaseny požadavky, které mají tyto tiskárny splňovat.

- tisk nebude probíhat v terénu

- na tiskárnu nejsou kladeny vysoké nároky na odolnost

- tiskárna nebude používána v nepřetržitém provozu - tiskárna bude umístěna v kanceláři skladu

Tyto požadavky vyselektovaly tiskárnu stolní. Stolní tiskárny se vyrábějí ve třech variantách a to tiskárny do kanceláří, tiskárny střední třídy určené do obvykle jednosměnných provozů či skladů, anebo tiskárny nejvyšší třídy určené do náročného průmyslového prostředí [23].

Mezi velkou škálou tiskáren byly zvoleny tiskárny řady ZT220 a ZT230 (viz. obrázek č. 30), které splňují všechny naše požadavky:

- jedná se o stolní tiskárnu

- nejedná se o tiskárnu do náročných prostředí

- ve specifikaci tiskárny výrobce uvádí, že tiskárna je vhodná do skladů, výroby, pro logistiku atd.

Tyto tiskárny nabízí:

- přehledný LCD display

- jednoduchou integraci díky podpoře Unicode

- tisk termotransfertiskem nebo přímým termotiskem

- rozlišení 203 DPI (8 bodů/mm) nebo 300 DPI (12 bodů/mm) - rychlý potisk etiket 152mm/s

- šířku potisku max. 104 mm - maximální délku etikety 991 mm

- paměť standardně 128 MB DRAM, 128Mb Flash

- rozhraní sériové RS-232, paralelní, USB, ZebraNet 10/100, bezdrátová ZebraNet 802.11 b/g/n

- řízení Zebra Programming Language ZPL II , XML, ZBI 2.0, LINK OS - operační teplota 5 °C až 40 °C

- napájení auto-detekce 90 až 265 V [24]

Obrázek 30: Tiskárna ZT230 [24]

9.4.3 Implementace nového modulu do IS

Firma OR-CZ byla oslovena o zavedení modulu s čárovými kódy, aby došlo ke zefektivnění procesu příjmu nakupovaného materiálu na sklad, jeho označení, zaskladnění a následného výdeje do výroby.

V OR-Systému budou řešeny pro vstup materiálu následující aktivity:

- doimplementování speciálního modulu Čárové kódy (komunikace se čtečkou čárových kódů)

- úprava menu pro novou skladovou agendu (doplnění kolonek pro nové identifikace)

- nastavení nových úloh (např. tisk Identifikačního štítku, atd.)

9.4.4 Komunikace terminálu s PC

V předchozích kapitolách byl vybrán on-line terminál pro snímání čárového kód a termotransferová tiskárna. Následující obrázek č. 31 schematicky znázorňuje převedení vstupních dat z dodavatelského štítku, na štítek potřebný pro naše účely. Vstupní data jsou přenášena bezdrátově pomocí sítě WIFI ze čtecího zařízení do IS. Další výhoda pro výběr on-line terminálu je ta, že firma je již bezdrátovou sítí pokryta.

Obrázek 31: Komunikace terminálu s PC [zdroj: vlastní]

9.5 Návrh implementace čárového kódu při příjmu materiálu a vstupní nabízí doimplementování modulu „Vstup“.

Zavedením modulu „Vstup“ bude možnost získat hodnocení naměřených variabilních znaků jakosti (průměrnou hodnotu, směrodatnou odchylku, maximální nebo minimální naměřenou hodnotu, Cp, Cpk) a tyto hodnoty graficky zobrazit pomocí histogramu nebo spojnicového grafu. Dále bude možno získat hodnocení vstupních přejímek dle výrobku, dodavatele nebo dle času.

9.5.1 Navržený proces příjmu materiálu

Prvotní kontrola materiálu, která probíhá již na dopravním prostředku a kontroluje se způsob uložení, neporušenost obalů, atd. zůstane dle stávajícího procesu. Pokud při prvotní kontrole nebude shledána žádná nesrovnalost, tak materiál je uskladněn do rozhodovací zóny skladu.

Stěžejní část procesu příjmu materiálu je ta, kde ruční práce vyplňování štítků a karet bude nahrazena nasnímáním čárového kódu a automatické převedení do IS.

Dříve ruční zaevidování materiálu v Knize příjmu materiálu a ručně vyplnění Skladové karty je nahrazena naskenováním Dodavatelského štítku, který byl u dodavatelů na základě naší žádosti doplněn o příslušná data zakódovaná do čárového kódu.

Skladník, který zaskladňuje materiál, se přihlásí do vybraného terminálu Motorola MC3190. Přihlášení se bude provádět z toho důvodu, že terminál bude obsluhovat více skladníků a je potřeba, aby byl zápis jmenný. Postupně bude čtečkou vyzván k tomu, aby postupně naskenoval patřičná data, která on-line se budou zapisovat do IS. Tím pádem dojde k urychlení celého procesu zaevidování materiálu a vypuštění

I dokument %JQMPNPWÈ QSÈDF (sidor 60-65)