Har du missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder och länsstyrelser.

Med vänlig hälsning, Valmyndigheten

VALMYNDIGHETEN

Besöksadress: Fleminggatan 14

Postadress: Box 12191, 102 25 Stockholm Tel. 08 635 69 00

Fax. 08 635 69 20 valadm@val.se www.val.se

Bilaga till nyhetsbrev

Information till valnämnd

Instruktion för av Posten utskickat material i samband med allmänna val 2014

Enligt överenskommelse mellan Valmyndigheten och Posten sker

överlämning av kommunexterna röster (i Postens säkerhetspåse) följande dagar:

 Onsdag den 3 september

 Dagligen under valveckan, d v s måndag den 8 – fredag den 12 september

 Måndag den 15 september

OBS! Rutin för packning och insändande av Postens säkerhetspåsar finns beskrivet i bifogat dokument.

Material som bifogas:

Bl 7121 Säkerhetspåse för röster Bl 7122 Följesedel röster

Bl 2202.13 Värdeförteckning

Har ni material över efter valperiodens slut sänds detta till:

 OBS Förtryckt av Posten

Behöver ni mera material beställer ni så här:  OBS Förtryckt av Posten via mejl:

Via tel.

Med vänlig hälsning Posten

Postnord Sverige AB [Brevterminalens namn]

Att: [Mottagare]

[Postnummer och postort]

VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV FÖR KOMMUNER 2014:21 V Stockholm 2014 08 15 Sida 1 (3) Nyhetsbrevet i korthet

- Utskrift av dubblettröstkort - Rättelse i röstlängd

- Röstlängder till RKL-valen - möjligt att hämta direkt från tryckeri - Partivalsedlar för lokala partier som ska läggas ut

- Försluta omslag - Statistik

- Utvärderingsenkät

Utskrift av dubblettröstkort

Röstkorten trycks under början av vecka 34 och börjar delas ut till alla röstberättigade från och med den 21 augusti. De röstberättigade ska ha fått sitt röstkort då förtidsröstningen startar den 27 augusti.

Om en väljare tappat sitt röstkort, inte fått något, eller vill ha det skickat till en annan adress kan han eller hon beställa ett så kallat dubblettröstkort.

Dubblettröstkortet innehåller samma information som röstkortet.

Om man är utlandssvensk och har fått ett utlandsröstkort, men är i Sverige och vill rösta är det också bra om man beställer ett dubblettröstkort.

Dubblettröstkortet innehåller mer information än utlandsröstkortet, som saknar ordningsnummer i röstlängden.

Från den 18 augusti kan dubblettröstkort skrivas ut

Från och med den 18 augusti kan dubblettröstkort skrivas ut från valdatasystemet.

Vem ska skriva ut dubblettröstkort?

Väljare kan höra av sig till sin kommun, länsstyrelsen, Valmyndigheten (020-825 825) eller till flertalet utlandsmyndighet för att få ett dubblettröstkort skickat till sig.

En person som har behörigheten LADM (lokal administratör) i valdatasystemet har automatiskt behörighet att skriva ut dubblettröstkort. Om kommunen behöver utse andra personer för att enbart skriva ut dubblettröstkort kan dessa få behörigheten RKB (röstkortsbeställare) i valdatasystemet.

Det finns en särskild manual för de som ska skriva ut dubblettröstkort. Manualen finns i Biblioteket i valdatasystemet. I den beskrivs hur en sökning sker i valdatasystemet, och hur ett dubblettröstkort skrivs ut och skickas.

RÖSTKORT

Din vallokal är:

Du tillhör valdistrikt:

Visa id-handling när du röstar Du måste vara beredd att visa id-handling när du ska rösta. Om du inte har någon id-handling kan du be någon du känner att intyga din identitet.

Den person som intygar måste visa sin id-handling.

ID Dubblett

Ditt nummer i röstlängden:

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer:

Din rösträtt fastställs 30 dagar före valdagen och baserar sig på uppgifterna i folkbokföringen.

Om dina uppgifter har ändrats innan 15 augusti kan du senast den 2 september begära rättelse i röstlängden hos:

Förtidsrösta i egen eller i annan kommun från den 27 augusti Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Se förslag på röstningslokaler i din kommun nedan. Se alla röstningslokaler i Sverige på www.val.se. Ta med röstkort och id-handling.förtidsröstaHär kan du Den 14 september 2014 har du rösträtt vid val till:

Frågor om röstning i din kommun:

Tel: 0322-000 00 www.alingsas.se Valmyndigheten informerar om röstning:

Tel: 020-825 825 www.val.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Tel: 031-00 00 00

Berggren, Sven C/O BIRGER BERGMAN STORA VÄGEN 18 C 441 14 Alingsås

14 89 0716 1234

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16 Valnämnden i Alingsås kommun SE-441 00 Alingsås Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Riksdagen Valkrets: Västra Götalands läns norra Landstingsfullmäktige i Västra Götalands län Valkrets: Älvsborgs norra/V Götalands norra Kommunfullmäktige i Alingsås kommun Valkrets: Alingsås N Öppet på valdagen 14 september kl. 8-20

lVästra medborgarkontor Västra torg 101 27-31/8 ons: 12.30-18.30, tors: 10.30-16.30, lör: 10.30-14.30 1-7/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30

8-14/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30, sön: 11-19 lVästra bibliotek Valvägen 2 27-31/8 ons: 12.30-18.30, tors: 10.30-16.30, lör: 10.30-14.30 1-7/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30

8-14/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30, sön: 11-19 lÖstra medborgarkontor

Östra centrum 27-31/8 ons: 12.30-18.30, tors: 10.30-16.30, lör: 10.30-14.30 1-7/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30

8-14/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30, sön: 11-19 lÖstra bibliotek Distriktsvägen 12 27-31/8 ons: 12.30-18.30, tors: 10.30-16.30, lör: 10.30-14.30 1-7/9 mån, ons: 12.30-18.30, tis, tors: 10.30-16.30, fre: 12.30-16.30, lör:

10.30-14.30 8-14/9 mån, ons: 12.30-18.30, fre: 12.30-16.30, sön: 11-19

1

Utskrift av dubblettröstkort

Valmyndigheten 787 utg 7

VALMYNDIGHETENS MANUALER

Sida 2 (3) När man tar emot en beställning för ett dubblettröstkort kan det ibland inträffa att den som ringer inte har rösträtt. I manualen finns därför alla olika typer av rösträtt beskrivna och orsakerna till att en person inte har rösträtt.

Läs gärna mer om dubblettröstkort och service till väljare i handboken Kommunens uppgifter vid valen 2014, sid 47-51.

Utskrift av dubblettröstkort till personer med skyddade personuppgifter

Dubblettröstkort för personer med skyddade personuppgifter kan endast länsstyrelsen och

Valmyndigheten skriva ut. Om en person med skyddade personuppgifter kontaktar kommunen, hänvisa i första hand till länsstyrelsen. Det är viktigt att ni vet vem eller vilka hos länsstyrelsen som ansvarar för denna hantering.

Rättelse i röstlängd

På röstkortet står länsstyrelsens telefonnummer så att väljare kan höra av sig dit angående rättelse i röstlängd. Det ska den röstberättigade göra senast den 2 september. Rättelse i röstlängd ska dock kunna göras ända fram till och med valdagen, och då kan länsstyrelsen besluta att kommunen ska göra den rättelsen. Läs mer i handboken Kommunens uppgifter vid valen 2014, kap 7.8.

Röstlängder till RKL-valen – möjligt att hämta direkt från tryckeri Röstlängderna till höstens val trycks av samma tryckeri som i våras,

Packing AB, Fabriksgatan 5 i Kungsörs kommun i Västmanlands län.

Den kommun som önskar hämta sina röstlängder inför RKL-valen på egen hand direkt hos tryckeriet den 8 september ska senast

den 27 augusti anmäla detta till Valmyndigheten via drift@val.se.

Kommunen måste ange namn på den person som ska hämta

röstlängderna. Enbart denna person får hämta ut röstlängderna mot uppvisande av legitimation.

De kommuner som inte önskar hämta röstlängderna på egen hand kommer att få röstlängderna skickade till sig.

Partivalsedlar för lokala partier som ska läggas ut

Valmyndigheten har mottagit frågor rörande utläggning av lokala partiers partivalsedlar. Partier med representation i kommunfullmäktige ska som huvudregel få partivalsedlar utlagda i röstningslokaler och vallokaler. Enligt vallagen ska emellertid partier som önskar få sina partivalsedlar utlagda ha anmält detta till länsstyrelsen senast den 15 januari 2014. Det förekommer att partier i fullmäktige inte gjort någon sådan anmälan.

Kontrollera vilka lokala partier som begärt utläggning och som er kommun är skyldiga att lägga ut partivalsedlar för. Ni hittar sammanställningen i dokumentet ”Vilka partiers partivalsedlar som läggs ut 2014, per kommun” i Valdatasystemet, under menyn ”Statistik och listor” / ”Statistik partier och valsedlar 2014, 2010 och 2006”.

01 27 0501 Botkyrka 1

Nr Personnummer R KL F Leg Intygar Namn Not

1 000000-0000 Svensson, Anna Maria

2 000000-0000 Johansson, Nils Ludvig August

3 000000-0000 Larsson, Hildur Alida

4 000000-0000 Ryderling, Elis

5 000000-0000 Olsson, Ellen

6 000000-0000 Silverud, Lilly Kristina

7 000000-0000 Johansson, Alide

8 000000-0000 Enström, Elisabet

9 000000-0000 Bergström, Emmy

10 000000-0000 Johansson, Maj Sofia

11 000000-0000 Lund, Martta Helena

12 000000-0000 Olsson, Klara Maria

13 000000-0000 Johansson, Ingeborg

14 000000-0000 Bergström, Anastassios

15 000000-0000 Johansson, Sven

16 000000-0000 Jansson, Edith Ingeborg

17 000000-0000 Svensson, Astrid Maria

18 000000-0000 Svensson, Annie Mariana

19 000000-0000 Lund, Eva Matilda

20 000000-0000 Enström, Nils

21 000000-0000 Johansson, Bengt Johan Harald

22 000000-0000 Fagerström, Elsa Ingeborg

23 000000-0000 Stending, Viking Folke

24 000000-0000 Bergström, Harriet

25 000000-0000 Johansson, Dagny Heléne

26 000000-0000 Bergström, Astrid

27 000000-0000 Jakobsson, Helny Viva

28 000000-0000 Lund, Gustaf Artur Vilhelm

29 000000-0000 Svensson, Helga Vilhelmine

30 000000-0000 Olsson, Martha Elvira

31 000000-0000 Laudon, Elly

32 000000-0000 Svensson, Stig

33 000000-0000 Larsson, Karin

34 000000-0000 Lund, Dagmar Linnea

35 000000-0000 Lund, Karin

36 000000-0000 Svensson, Eugenia

37 000000-0000 Olsson, Franziska

38 000000-0000 Olsson, Inga-Lill

39 000000-0000 Svensson, Gulli Majken

40 111111-1111 Bergström, Gustav

1 – 40 1 – 40

000000 – 111111 000000 – 111111

VALMYNDIGHETEN

Besöksadress: Fleminggatan 14

Postadress: Box 12191, 102 25 Stockholm Tel. 08 635 69 00

Fax. 08 635 69 20 valadm@val.se www.val.se

Sida 3 (3) Valsedlarna levererades till kommunen redan innan EP-valet. Kontakta oss, valadm@val.se, omedelbart om ni inte fått valsedlar för de partier som ni enligt sammanställningen ska tillhandahålla.

Utläggning av namnvalsedlar hanteras av partierna själva i sedvanlig ordning.

Försluta omslag

Det finns två omslag som kommer att användas vid valen. Ett med en silverfärgad remsa att dra av när omslaget ska förslutas och ett med en vit remsa att dra av. Som bilaga till nyhetsbrevet finns en manual om hur man går tillväga vid förslutning av omslag med en vit remsa. Manualen kan skrivas ut och bör spridas till röstmottagarna.

Statistik

Till nyhetsbrevet bifogas en statistikmall som varje kommun ombeds att fylla i och skicka in till Valmyndigheten senast den 3 oktober. All statistik som efterfrågas och varifrån den hämtas, framgår av kap. 10.2 i handboken Kommunens uppgifter vid valen 2014.

Utvärderingsenkät

Valmyndigheten vill gärna hämta in synpunkter efter RKL-valen på vad som har fungerat bra respektive mindre bra, för att kunna förbättra material och rutiner till nästa val. Som bilaga till nyhetsbrevet finns därför en enkät som vi ber er fylla i och skicka tillbaka till Valmyndigheten senast den 3 oktober.

Vi rekommenderar också att kommunerna för sitt interna arbete och inför kommande val på lämpligt sätt följer upp arbetet i vallokaler och röstningslokaler, transporter, kommunala bud, intern och extern information och kommunikation m.m. samt även tar in röstmottagarnas åsikter om material, rutiner och annat.

Tidigare nyhetsbrev

Har du missat tidigare nyhetsbrev? I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder och länsstyrelser.

Med vänlig hälsning,

Valmyndigheten

PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen

2014-08-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 228

Budgetuppföljning till och med maj 2014 med

I dokument KALLELSE Valnämnd Valnämnd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, (sidor 48-54)