TREPOÄNGSSYSTEMET OVERTIME REGLER

I dokument SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN (sidor 39-43)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - förbundsserier

TREPOÄNGSSYSTEMET OVERTIME REGLER

Efter en två minuters vila så börjar övertidsperioden, spelarna är kvar vid isen under pausen.

Lagen har kvar samma planhalva som man hade under den tredje perioden.

De båda lagen ska under övertidsperioden ha fyra utespelare och en målvakt på planen.

Utvisningar döms på samma sätt som under ordinarie speltid.

Anmärkning 1

Om ett lag skulle tilldelas en utvisning under övertidsperioden så spelar lagen 4-3.

Anmärkning 2

Om ett lag under övertidsperioden tilldelas två utvisningar så ska det laget som har numerärt underläge ha tre spelare på isen. Det lag som har numerärt överläge får sätta in en extra spelare och det blir spel fem mot tre.

Anmärkning 3

Vid första avblåsningen efter ett numerärt underläge med två man så blir det spel antingen fyra mot fyra eller fyra mot tre.

Anmärkning 4

Om en utvisning inte tagit slut under ordinarie matchtid så följer den med till övertidsperioden. Så ett fem mot fyra överläge under ordinarie matchtid blir fyra mot tre överläge under

övertidsperioden.

Anmärkning 5

Om man spelar fem mot tre när ordinarie matchtid tar slut så fortsätter man att spela fem mot tre under övertidsperioden. När de utvisade spelarna kommer in så spelar man fem mot fem eller fem mot fyra till första avblåsningen, då går man över till spel fyra mot fyra eller fyra mot tre.

Anmärkning 6

Om man spelar tre mot tre när ordinarie matchtid tar slut så fortsätter man att spela tre mot tre under övertidsperioden. När de utvisade kommer in och det blir spel fem mot fem eller fem mot fyra, så spelar man så tills första avblåsningen då man går över till spel fyra mot tre eller fyra mot fyra.

Anmärkning 7

Om man spelar fyra mot fyra när ordinarie matchtid tar slut så fortsätter man att spela fyra mot fyra under övertidsperioden. När de utvisade kommer in så blir det spel fem mot fyra eller fem mot fem. Vid första avblåsningen så går man över till spel fyra mot tre eller fyra mot fyra.

Reviderade 2013-10-17

§ 5:9 STRAFFSLAG

När matcher ska avgöras med straffslag gäller följande:

1. Straffslagen utförs mot båda målen utan sidbyte. Mitten av banan från mittcirkeln till mål skrapas.

2. Lagen utser tre (3) spelare som ska utföra straffslagen. Dessa behöver inte namnges i förväg. Dom fyra målvakterna och samtliga spelare som finns på laguppställningen har rätt att delta i straffläggningen.

3. Utvisad spelare som inte avtjänat sitt straff får inte utföra straffslag. Utvisad spelare ska vara kvar i utvisningsbåset alternativt omklädningsrummet.

4. Domaren avgör genom lottning och under överinseende av lagens kaptener, vilket lag som ska starta straffläggningen. Vinnaren av lottningen får välja om hans lag ska börja skjuta eller inte.

5. Målvakterna från respektive lag får bytas efter varje straffslag.

6. Straffslagen utförs enligt officiella regelboken (regel 509).

7. Lagen utför tre straffslag vardera. Turordningen mellan lagen skiftas. Om ett avgörande sker tidigare exempelvis 2-0, ska inte resterande straffslag utföras.

8. Om resultatet är oavgjort efter tre straffar av vardera laget ska straffslag utföras enligt Sudden Death, med samma eller nya spelare, med det andra laget som startar

straffläggningen. Samma spelare kan användas för straffslagen i Sudden Death. Det lag som först har gjort flest mål, efter lika antal utförda straffslag, har segrat.

9. Protokollföraren antecknar samtliga spelare som lägger straffslag och de målvakter som deltar, samt utgången av straffläggningen.

10. Endast det avgörande målet räknas in i slutresultatet. Målet krediteras den spelare som gjorde det avgörande målet och den målvakt det berör.

Reviderade 2013-10-17

Videomåldomarsystemets procedurer endast i SHL och HockeyAllsvenskan

Följande situationer är de enda situationer som kan videobedömas.

1. Pucken över mållinjen.

2. Pucken i mål innan målburen blivit flyttad.

3. Pucken i mål innan eller efter speltiden i perioden utgått.

4. Pucken dirigerad i mål med hand eller sparkad i mål.

5. Pucken reflekteras i mål av en funktionär.

6. Pucken spelas i mål med hög klubba ovanför målribban av en anfallande spelare.

7. Fastställa den korrekta tiden på den officiella klockan, förutsatt att matchtiden visas i videomåldomarens monitor.

8. Spelare i målområdet eller inte i samband med att ett mål görs.

Endast på begäran från Domaren eller Videomåldomaren kan situationen bli granskad.

Tillvägagångssätt:

A. När domaren begär en videobedömning av ett diskutabelt mål, ska domaren kontakta videomåldomaren från matchsekretariatet genom att använda det telefonsystem, som blivit installerat för ändamålet.

B. När videomåldomaren begär en bedömning, ska videomåldomaren kontakta matchsekretariatet genom att använda telefonsystemet under första spelstoppet efter händelsen har skett i avsikt att informera domaren, att händelsen är under bedömning.

C. När en videobedömning är begärd av antingen domaren eller av videomåldomaren, ska speakern meddela följande:

” Videobedömning tillämpas”.

D. Om videobedömningen inte kan avgöra mål eller inte mål, ska videomåldomaren rapportera detta till domaren, som då ska göra det slutliga beslutet.

E. Efter videobedömningen och påföljande beslut ska ett av följande tillkännagivande göras:

” Mål har gjorts” …….. (tid)

”Inget mål har gjorts, pga….” (domaren meddelar speakern orsaken till att målet har underkänts).

F. Ett lag har ej rätt att begära videobedömning.

G. Om pucken gått i mål och spelets stoppats, kan domaren eller videomåldomaren begära videobedömning under spelstoppet. Om det inte är någon videobedömning under detta spelstopp, så är resultatet slutgiltigt och ingen bedömning tillåts göras vid ett senare tillfälle.

Reviderade 2013-10-17

H. Om pucken går i mål och spelet fortsätter, ska videobedömningen äga rum i första spelstopp efter händelsen. Om ingen bedömning görs under det första spelstoppet, så tillåts ingen bedömning att göras vid ett senare spelstopp.

I. När domaren eller videodomaren visar att det ska göras en videobedömning, ska alla spelare åka till respektive lags spelarbänk.

J. En videobedömning kan göras även om signalen för perioden eller matchen har gått.

Exempel:

Situation 1

Det är en tvivelaktig situation vid målet men spelet fortsätter. Under första spelstoppet efter situationen görs en videobedömning. Bedömningen visar att det är mål. Mål tilldöms, klockan ställs tillbaka och alla utvisningar utdelade under tiden, startar när spelet fortsätter vid den tillbakasatta tiden.

Situation 2

En tvivelaktig situation vid ena målet men spelet fortsätter och mål görs i det andra målet, vilket orsakar spelstoppet. Det görs en videobedömning av den tvivelaktiga situationen (begärd av domaren eller videomåldomaren). Bedömningen visar att det är mål vid det första tillfället.

Mål tilldöms. Klockan sätts tillbaka till tiden för det tvivelaktiga målet och målet som orsakade spelstoppet avslås.

Situation 3

En situation liknande nummer 2 ovan men samma lag gör mål igen. En videobedömning visar att laget gjorde mål vid första tillfället, men spelet fortsatte. Mål tilldöms vid tiden för det första tillfället. Klockan sätts tillbaka och spelet fortsätter från tiden för det första målet.

Reviderade 2013-10-17

I dokument SERIEBESTÄMMELSER och VERKSAMHETSPLAN (sidor 39-43)