Utbildning av styrelse

I dokument Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 1 av 47 (sidor 37-44)

Då nya ledamöter tillsätts i styrelsen är det viktigt att dessa får en bra introduktion till styrelsearbetet inom SFCS genom:

- Utbildning av styrelsen utförs av Umeå Studentkår - Överlämning ansvarad av hela styrelsen 10-11

Se över verksamheten och rutinerna

För en organisation är det alltid viktigt att kontinuerligt se till att rutiner inom organisationen fungerar. Under tidigare år har rutinerna kring ekonomin fungerat dåligt. Detta anser vi behöver arbetas vidare med:

- Gå till botten med exakt vad som gör att rutinerna kring ekonomin brister - Åtgärda dessa brister

- Ta in ekonomiska rapporter på varje styrelsemöte så hela styrelsen är insatt i hur föreningens ekonomi fungerar

- Se över och fastställa rutiner kring dagordningar - Månadsrapporter för varje undersektion.

Detta bör upprätthållas:

- Dokumentation i form av mötesprotokoll över samtliga möten - Skicka ut information i god tid

Utöka verksamheten

SFCS vill vara knytpunkten för engagemang på Campus Skellefteå. För att detta skall ske måste SFCS marknadsföra att vi är en hjälp för att starta olika föreningar på Campus Skellefteå och ge information och stöd till de som vill börja.

Hemsidan

För att hemsidan för en organisation skall ha någon funktion är det viktigt att den innehåller relevant information, att den är enkel att använda och att den är känd bland medlemmarna. Det måste arbetas vidare med att:

- Marknadsföra hemsidan

- Uppdatera hemsidan kontinuerligt.

Påverkansarbete

Påverkanskanaler är en viktig del i föreningens arbete. Goda kontakter med Campusutveckling, kårerna, universiteten, kommunen och olika grupper på Campus Skellefteå är av stor vikt för att organisationen skall fungera. Detta bör upprätthållas:

- Aktivt bedriva ett samarbete med Campusutveckling, kårerna, universiteten och kommunen.

Utbildningsbevakning/samordning

Studenterna skall informeras om deras rättigheter och vara medvetna om vart de kan vända sig om de har frågor eller problem angående utbildningsfrågor som inte är programspecifika.

- Informera lärare om vad en utbildningsbevakare gör - Informera studenter om vad en utbildningsbevakare gör

- Förhandla vidare med kårerna om hjälp med finansiering och ökad befogenhet för utbildningsbevakningen i Skellefteå

Sexmästeriet

Sexmästeriets verksamhet kommer att fortsätta som vanligt med försäljning av diverse drycker och tilltugg, alkoholhaltiga och inte. Livespelningar kommer att anordnas även i fortsättningen och uthyrningar kommar att göras till intresserade. Det kommer även att genomföras ett antal olika tema kvällar.

Idrottssektionen

Idrottssektionen kommer att fortsätta att hålla aktiviteter måndag till torsdag, det kommer fortsätta att vara innebandy, fotboll och badminton som kommer spelas dessa dagar. För att hålla uppe kvaliteten på aktiviteterna för alla deltagare, har idrottssektionen köpt in tio nya badmintonracketar, sju nya innebandyklubbor, tio innebandybollar och en inomhusfotboll. Gym ansvariga ska få en grundläggande genomgång av gymmet. Så de kan hjälpa andra studenter.

FUSK

Under 2011/12 så planerar FUSK att köpa in fler spel till föreningen, se om möjlighet att få extra hyllutrymme i förrådet på STOCK, dela ut FUSK-tygmärken till de som uppfyllt kraven för dem, samt ha en avslutning till våren med fika och tårta.

Replokalen

Verksamhetsplanen inför 2011 - 2012 innefattar en utökning och ökad strukturering utav verksamheten. Detta innebär först och främst en önskan om att öka antalet medlemmar.

Informationen om replokalens tillgänglighet för alla studenter behöver förbättras för att detta ska kunna möjliggöras. En rad mindre inköp finns inplanerade, så som utbyte av trumskinn, notställ och strängbyte för gitarrer.

Phöseriet

Överphösarna ska rekrytera en skara phösare bestående av första-, andra- och tredjeårsstudenter

De kommer snarast att börja hålla regelbundna möten med phösarna, ett varje vecka, där de kan framföra information och umgås med varandra. Dessa möten är tänkta att hållas på Stock.

Sökning av sponsring ska påbörjas, och dessa kommer att följas upp allt eftersom. Ansökningarna i år är väldigt lika förra årets, då verksamheten kommer att behöva i stort sett lika resurser.

Alla nya phösare ska få genomgå en utbildning i allt från skådespel och lekar, till konflikt- och alkoholhantering. En förstahjälpenutbildning kommer även att hållas.

Under 2010 och 2012 hade de en phösare som var ansvarig för att laga frukost och se till att folk höll ordning i lokalen, och de tänker följa denna tanke då den hjälpte till att lätta på den enskilde phösarens ansvar.

För att arbetet på Traversen ska flyta på, tänker de fortsätta på samma sätt som 2010 och 2011.

Då det fanns 2 ansvargrupper som drev Traversen. De var 3 phösare i varje grupp (barlag) och sedan plockades det in 2 extra personer varje dag.

Under själva nolleperioden är det främst två kvällar som är av extra stor betydelse, nämligen sittningarna. Lokalerna i Skeriarestaurangen skall bokas snarast, och vikt kommer att läggas på planeringen så att dessa kvällar kan genomföras så smärtfritt som möjligt. Sittningarna är trots allt det enda under Nolle-P som nollorna faktiskt betalar för.

Under årets nolleperiod kommer phöseriet att huseras i kårhuset, Stock, och vi ser fram emot att ha ordentliga lokaler att vistas i.

Budget 2011/2012

10/11 11/12 10/11 11/12

SFCS Phöseriet

Intäkter 30 000 66 500 Intäkter 52 000 74 000

Utgifter 128 100 120 000 Utgifter 60 000 65 500

Balans -98 100 -53 500 Balans -8 000 8 500

FUSk IS

Intäkter 3 000 3 000 Intäkter 105 000 48 000

Utgifter 3 000 3 000 Utgifter 108 500 33 300

Balans 0 0 Balans -3 500 14 700

Replokalen Sexmästeriet

Intäkter 4 000 0 Intäkter 512 000 422 500

Utgifter 2 000 0 Utgifter 451 000 389 000

Balans 2 000 0 Balans 61 000 33 500

KREETS Kulturarna

Intäkter 0 0 Intäkter 0 1 400

Utgifter 0 0 Utgifter 0 1 000

Balans 0 0 Balans 0 400

TOTALT

Intäkter 706 000 615 400 Utgifter 752 600 611 800

Balans -46 600 3 600

Ö

RNSKÖLDSVIKS STUDENTFÖRENING

- S

TUNG Antal studenter inom verksamhetsområdet: 206 st.

Verksamhetsmedel 2010/2011: 10 300 kr.

Verksamhetsöversikt 2010/2011 Verksamheten

Kommunen har som föregående år betalat STUNGS medlemsavgifter samt betalat ut en större summa pengar som gör det möjligt för STUNG att arrangera större tillställningar.

Tillväxtavdelningen på kommunen har sponsrat STUNG med pengar för att göra det möjligt för föreningen att existera. Under det gångna året har STUNG haft en anställd som har haft ansvaret för Facebookgruppen STUNG. Denna tjänst har kommunen betalat för. Det har också gjorts förändringar inom STUNG, årsmötet hålls numera i början på juni varje år.

Arrangemang

Skolåret började med insparksveckan som var väldigt lyckad. Under hösten provade STUNG att arrangera matchkvällar i lokalen som vi hoppas kommer bli en succe´. Höstterminen avslutades med en sittning på Bellas. En skidresa anordnades till Hemavan för andra året i rad. Kontinuerligt under året har STUNG anordnat fester i studentlokalen och sportaktiviteter en gång i veckan.

Lokalen

Lokalen har under 2011 renoverats från grunden. Väggar, lister och dansgolv har målats.

Utrustningen i lokalen har tvättats grundligt och musikanläggningen har kollats över av en tekniker.

Slutord

Styrelsen tackar alla som hjälpt till med olika arrangemang under det gångna året och uttalar till slut förhoppningen att period 11/12 skall bli ett framgångsrikt och lyckosamt år for alla medlemmar inom STUNG.

Verksamhetsplan 2011/2012

Vi i Örnsköldsviks studentförening STUNG kommer inleda läsåret 2011/2012 med en insparksvecka för de nya studenterna vid Campus Örnsköldsvik. Hit hör Umeå Universitet, KY-utbildningarna, lernia samt ITH Institutet för tillämpad hydraulik. Vi har som ambition att fler studenter ska delta vid det här årets inspark än föregående år då det endast deltog ett 50 tal studenter. Vi har planerade aktiviteter under hela veckan. För att locka fler studenter samt att studenterna ska få kännedom om oss så åker vi 2 stycken från STUNG runt på samtliga skolor och berättar om vår förening samt presenterar veckan ytterligare än vad de fått i sina utskick.

- Måndag: Mingelkväll på kåren med lagindelning

- Tisdag: Poängjakt på stan sedan olika lekar och mingel på kåren

- Onsdag: Mingel på studentkåren sedan går vi gemensamt ner till O’learys - Torsdag: Myskväll på kåren med några lekar

- Fredag: Finsittning på Bellas med spextävling

Tisdagen den 27/9 2011 startar vår Student sportdag där alla studenter får medverka. Varje tisdag under resterande av året och 2012 kommer vi att ha olika sporter för alla studenter från klockan 20.00 – 22.00.

Vi har hyrt Nolaskolans idrottshall. Om önskemål om andra sportaktiviteter under året kommer vi vara öppna att försöka ordna det.

Lördagen den 24/9 kommer vi att ha årets första STUNG fest efter insparksveckan. Som tema kommer vi att ha superhjältar/ superskurkar.

Fortsättningsvis kommer vi att anordna minst 1 fest i månaden på kåren och äen öppet varje fredag mellan klockan 16.00 till 19.00 där vi kommer ha EPP( efter-plugg-pub) och även varannan onsdag då vi har öppet mellan 19.00 och några timmar framåt då vi sedan går ner till O’learys. Under läsårets start är vi ca 15 stycken stycken aktiva studenter i STUNG men efter insparksveckan har vi fått ett tillskott på cirka 15 nya studenter

Vi kommer att försöka köpa in fotbollsmatcher och visa genom vår projektor på storbild i kårlokalen. Det är inte bestämt än vem som kommer ha ansvaret för det men det är ett flertal som kan tänka sig det. Vi andra aktiva i STUNG kommer turas om att hålla baren öppen till matchens slut.

Innan jul kommer vi att ha en julsittning, den kommer förmodligen att hållas på vår Bellas som har samma ägare som krogen Harrys i Örnsköldsvik.

I februari kommer vi från Campus Örnsköldsvik försöka delta i Hemavans Student Ski, men vi skall så tidigt som möjligt försöka ta reda på hur stort intresset är för detta. Vi har ännu inte hyrt bäddplatser under veckan och inte heller en buss men sannolikheten är stort att vi kommer åka dit.

Vid vårens terminslut kommer en större avslutningsfest att anordnas för studenterna. Vi kommer då att hyra en lokal, eventuellt bjuda på middag samt hyrt in ett band till kvällen.

Budget 2011/2012 Intäkter

Rörelseintäkter

Hyresintäkter 45 000 kr

Erhålln.offentl. stöd 45 000 kr

Verksamhetsmedel US 10 300 kr

Summa rörelseintäkter 100 300 kr

Summa intäkter 100 300 kr

Kostnader

Inköp varor och material

Inköp varor och material 50 000 kr

Summa inköp varor och material 50 000 kr

Lokalkostnader Lokalhyra

12 000 kr

Rep/Underhåll av lokaler 3 000 kr

Övriga lokalkostnader 11 000 kr

Summa lokalkostnader 26 000 kr

Fastighetskostnader

Rep/Underhåll av fastighet 0 kr

Summa fastighetskostnader 0 kr

Övriga externa kostnader

Förbrukningsmaterial 3 000 kr

Resekostnader 12 000 kr

Övrigt

2 000 kr Summa övriga externa kostnader 17 000 kr

Summa utgifter 93 000 kr

Resultat 7 300 kr

S

OLLEFTEÅS

O

RGANISERADE

S

TUDENTER

- SOS

Antal studenter inom verksamhetsområdet: 100 st.

Verksamhetsmedel 2010/2011: 10 000 kr.

Verksamhetsöversikt 2010/2011

Sollefteås Organiserade Studenter bildades under år 2002 i samband med att IKK-utbildningen startade. Allt sedan dess har studenterna ordnat aktiviteter för att stimulera sig och på så sätt behålla kårandan i Sollefteå. Medlemmarna i organisationen kommer först och främst från Programmet Internationell Kris och Konflikthantering. Detta är ett utlokaliserat program som har sitt säte vid Umeå universitet. Under de första två åren bedrivs utbildningen i Sollefteås kommun för att sedan flyttas över till Umeå där de mer avancerade studierna sker.

I dokument Umeå studentkår Box 7652, Umeå Sidan 1 av 47 (sidor 37-44)

Relaterade dokument