İşaret aygıtı tercihlerini ayarlama

Düğme yapılandırması, tıklatma hızı ve işaretçi seçenekleri gibi işaret aygıtı ayarlarını özelleştirmek için Windows®'daki Fare Özellikleri'ni kullanın.

Fare Özellikleri'ne erişmek için, Başlat > Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin. Ardından, aygıtınızı temsil eden aygıtı sağ tıklatın ve Fare ayarları'nı seçin.

Dokunmatik Yüzey’i kullanma

İşaretçiyi hareket ettirmek için, işaretçiyi ekranda hareket ettirmek istediğiniz yönde Dokunmatik Yüzey alanında parmağınızı kaydırın. Dokunmatik Yüzey düğmelerini, harici bir faredeki sol ve sağ düğmeler gibi kullanın. Dokunmatik Yüzey dikey kaydırma bölgesini kullanarak yukarı ve aşağı kaydırma için, parmağınızı çizgiler üzerinde aşağı veya yukarı kaydırın.

NOT: Dokunmatik Yüzey bileşenlerini belirleme hakkında daha fazla bilgi için, bu kılavuzda daha önceki "Dokunmatik Yüzey" kısmına bakın.

Dokunmatik Yüzey, çeşitli Dokunmatik Yüzey hareketlerini destekler. Dokunmatik Yüzey hareketlerini etkinleştirmek için, iki parmağınızı Dokunmatik Yüzey'e aşağıdaki kısımlarda anlatıldığı şekilde yerleştirin.

Bu kısımda anlatılan Dokunmatik Yüzey hareketleri, fabrikada etkinleştirilmiştir. Bu hareketleri devre dışı bırakmak ya da tekrar etkinleştirmek için:

1. Görev çubuğunun en sağında, bildirim alanındaki Synaptics simgesini çift tıklatın, sonra da Aygıt Ayarları sekmesini tıklatın.

2. Aygıtı seçin, sonra da Ayarlar'ı tıklatın.

3. Dokunmatik Yüzey hareketini devre dışı bırakmak ya da tekrar etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.

4. Uygula‘yı, ardından da Tamam‘ı tıklatın.

Kaydırma

Kaydırma, bir sayfa ya da resimde yukarı veya aşağı hareket ederken yararlıdır. Kaydırmak için, Dokunmatik Yüzey'e iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızı yukarı, aşağı, sol ya da sağa doğru sürükleyin.

NOT: Parmaklarınızın hızı, kaydırma hızını belirler.

İşaret aygıtı tercihlerini ayarlama 59

Kıstırma

Kıstırma, PDF, resim ve fotoğraf gibi öğelere yaklaşmanızı ya da bu öğelerden uzaklaşmanızı sağlar.

Kıstırmak için:

● Dokunmatik Yüzey'de bir arada tuttuğunuz iki parmağınızı birbirlerinden ayırarak, yakınlaşıp öğenin boyutunu büyütebilirsiniz.

● Dokunmatik Yüzey'de birbirinden ayrı tuttuğunuz iki parmağınızı bir araya getirerek, uzaklaşıp öğenin boyutunu küçültebilirsiniz.

Döndürme

Döndürme, fotoğraf ve sayfa gibi öğeleri döndürmenize olanak sağlar. Döndürmek için, başparmağınızı Dokunmatik Yüzey'e yerleştirin ve işaret parmağınızı başparmağınızın etrafında yarım daire çizecek şekilde hareket ettirin.

Harici fare bağlama

Bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birini kullanarak, bilgisayara harici USB fare bağlayabilirsiniz.

Klavyeyi kullanma

İşlem tuşlarını kullanma

İşlem tuşları, klavyenin üzerinde bulunan özel işlemlere atanmış belirli tuşlardır.

Bir işlem tuşunu kullanmak için, tuşu basılı tutarak ilgili işlevi etkinleştirin.

NOT: Kullandığınız programa bağlı olarak, fn ve işlem tuşlarından birine basmak, programın içinde belirli bir kısayol menüsü açar.

NOT: İşlem tuşu özelliği, fabrikada etkinleştirilmiştir. Bu özelliği, atanan işlevi etkinleştirmek için işlem tuşları ve fn tuşuna basılmasının gerekmesini sağlamak için Setup Yardımcı Programı'nda devre dışı bırakabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Setup Yardımcı Programı" bölümüne bakın.

Simge Açıklama

Windows işletim sisteminiz ve bilgisayarınız hakkında bilgi, soruların yanıtları ve eğitici içerik, bilgisayarınıza yönelik güncelleştirmeler sağlayan Yardım ve Destek'i açar.

Yardım ve Destek, otomatik sorun giderme ve destek uzmanlarına bağlantılar da içerir.

Klavyeyi kullanma 61

Simge Açıklama

Tuşu basılı tuttuğunuzda ekran parlaklığını dereceli olarak azaltır.

Tuşu basılı tuttuğunuzda ekran parlaklığını dereceli olarak artırır.

Sisteme bağlı görüntüleme aygıtları arasında ekran görüntüsü geçişi yapar.

Örneğin, bilgisayara bir monitör takılıysa, bu tuşa basıldığında görüntü bilgisayar ekranından monitöre, monitörden de eş zamanlı olarak hem bilgisayar hem monitöre geçer.

Çoğu harici monitör, video bilgilerini harici VGA video standardını kullanarak bilgisayardan alır. Ekran görüntüsü geçişi tuşu, bilgisayardan video bilgileri alan diğer aygıtlara görüntü verilmesini sağlar.

CD'de bir önceki şarkıyı çalar, DVD veya BD'de ise bir önceki kısmı yürütür.

CD'de bir şarkı çalar, DVD veya BD'de ise bir kısmı yürütür.

CD, DVD ya da BD'nin ses yürütmesini durdurur.

CD'de bir sonraki şarkıyı çalar, DVD veya BD'de ise bir sonraki kısmı yürütür.

Tuşu basılı tuttuğunuzda hoparlör sesini dereceli olarak azaltır.

Tuşu basılı tuttuğunuzda hoparlör sesini dereceli olarak artırır.

Hoparlör sesini kapatır ve yeniden açar.

Kablosuz özelliğini açar ya da kapatır.

NOT: Bu tuş, kablosuz bağlantı kurmaz. Kablosuz bağlantı kurmak için kablosuz bir ağın da kurulmuş olması gerekir.

prt sc Bilgisayar ekranınızın resmini yakalar ve panoya kopyalar.

Kısayolları kullanma

Kısayol tuşları, fn (1) ve esc (2) tuşlarının birleşimleridir.

İşlev Kısayol tuşu Açıklama

Sistem bilgilerini görüntüleme. fn+esc Sistem donanım bileşenleri ve BIOS sürüm numarası hakkında bilgiler görüntüler.

Bilgisayarın klavyesindeki kısayol tuşu komutunu kullanmak için aşağıdaki adımlardan birini izleyin:

● Önce kısa bir süre fn tuşuna, ardından da ikinci kısayol komut tuşuna basın.

– veya –

● fn tuşunu basılı tutup, kısa bir süre ikinci kısayol komut tuşuna basın, ardından her iki tuşu aynı anda serbest bırakın.

Klavyeyi kullanma 63

Dokunmatik ekranı kullanma (yalnızca belirli modellerde)

Bazı bilgisayar modelleri, dokunmatik ekranda belirli işlemleri yapmak için parmaklarınızı kullanmanıza olanak verir.

NOT: Bu bölümdeki yönergelerde fabrikada yapılan tercihler esas alınmıştır. Algılanan tıklatma ve dokunma ayarlarını değiştirmek için, Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Kalem ve Dokunma'yı seçin.

Dokunma (veya tıklatma)

Ekrandaki bir öğeye, Dokunmatik Yüzey veya harici bir fare ile tıklatacağınız veya çift tıklatacağınız gibi dokunun veya çift tıklatın. İçerik menüsünü görmek için, sağ Dokunmatik Yüzey düğmesi ile yapacağınız gibi, bir öğeye dokunun ve basılı tutun.

NOT: İşletim sistemi dokunmakta olduğunuz alanın etrafına bir daire çizene dek basılı tutmayı sürdürmeniz gerekir, ardından içerik menüsü belirir.

Parmakla kaydırma

Ekranlar arasında gezinmek veya belgeler arasında hızla kaydırma yapmak için, yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hafif ve hızlı bir vuruş hareketiyle ekrana dokunun.

NOT: Parmakla kaydırma hareketinin çalışması için, etkin pencerede bir kaydırma çubuğunun olması gerekir.

Sürükleme

Bir öğeyi yeni bir konuma sürüklemek için ekrandaki bir öğeye parmağınızla basın ve parmağınızı hareket ettirin. Bu hareketi, belgelerde yavaşça kaydırmak için de kullanabilirsiniz.

Kaydırma

Kaydırma, bir sayfa ya da resimde yukarı veya aşağı hareket etmenizi sağlar. Kaydırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve parmaklarınızı yukarı, aşağı, sol ya da sağa doğru sürükleyin.

NOT: Parmaklarınızın hızı, kaydırma hızını belirler.

Döndürme

Döndürme, fotoğraf ve sayfa gibi öğeleri döndürmenize olanak sağlar. Döndürmek için, ekrana başparmağınızı yerleştirin ve işaret parmağınızı başparmağınızın etrafında yarım daire çizecek şekilde hareket ettirin.

Kıstırma

Kıstırma, PDF, resim ve fotoğraf gibi öğelere yaklaşmanızı ya da bu öğelerden uzaklaşmanızı sağlar.

Kıstırmak için:

● Dokunmatik Yüzey'de birbirinden ayrı tuttuğunuz iki parmağınızı bir araya getirerek, uzaklaşıp öğenin boyutunu küçültebilirsiniz.

● Dokunmatik Yüzey'de bir arada tuttuğunuz iki parmağınızı birbirlerinden ayırarak, yakınlaşıp öğenin boyutunu büyütebilirsiniz.

Dokunmatik ekranı kullanma (yalnızca belirli modellerde) 65

Dokunmatik ekran tercihlerini ayarlama

Görsel geribildirim tercihlerini ayarlamak için, Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses >

Kalem ve Dokunma'yı seçin. Bu tercihler dokunmatik ekrana ve bilgisayara özgüdür.

Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla ilgili tercihleri ayarlamak için, Başlat > Denetim Masası

> Donanım ve Ses > Tablet PC Ayarları > Diğer sekmesini seçin. Bu tercihler dokunmatik ekrana ve bilgisayara özgüdür.

İşaretçi hızı, tıklatma hızı ve fare izi gibi işaretleme aygıtı tercihlerini ayarlamak için, Başlat >

Aygıtlar ve Yazıcılar'ı seçin. Ardından, bilgisayarınızı temsil eden aygıtı sağ tıklatın ve Fare ayarları'nı seçin. Bu tercihler sistemdeki tüm işaret aygıtları için geçerlidir.

Tıklatma ayarlarını değiştirmek ya da denemek için:

1. Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Kalem ve Dokunma > Kalem Seçenekleri sekmesini seçin.

2. Kalem Eylemleri altından eylemi seçip Ayarlar'ı tıklatın.

3. Değişiklik yaptıktan ya da ayarları sınadıktan sonra Tamam'ı tıklatın.

Parmakla kaydırma görevleri oluşturmak ya da bu görevleri değiştirmek için:

1. Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Kalem ve Dokunma > Parmakla Kaydırma sekmesini seçin.

2. Gezinme hareketleri ve düzenleme hareketleri'ni tıklatın ve sonra da Uyarla'yı tıklatın.

3. Parmakla kaydırma görevi oluşturmak ya da değiştirmek için, ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

4. Tamam'ı tıklatın.

10 Sürücüler

Yüklü sürücüleri belirleme

Bilgisayara yüklü sürücüleri görüntülemek için Başlat > Bilgisayar'ı tıklatın.

Sürücülerle işlem yapma

Sürücüler, dikkatle kullanılması gereken hassas bilgisayar bileşenleridir. Sürücülerle işlem yapmadan önce aşağıdaki uyarılara göz atın. Diğer önlemler ilgili yordamlara eklenmiştir.

Yüklü sürücüleri belirleme 67

DİKKAT: Bilgisayarın veya sürücünün hasar görmesi veya bilgi kaybı riskini azaltmak için şu önlemleri alın:

Harici sabit sürücüye bağlı bir bilgisayarı taşımadan önce Uyku durumunu başlatıp ekranın temizlenmesini bekleyin veya harici sürücüyü doğru biçimde çıkarın.

Sürücüyle çalışmadan önce, sürücünün boyasız metal yüzeyine dokunarak statik elektriği boşaltın.

Çıkarılabilir sürücü veya bilgisayar üzerinde yer alan konektör pimlerine dokunmayın.

Sürücüyü dikkatli taşıyın; düşürmeyin veya üzerine eşya koymayın.

Sürücü takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarı kapatın. Bilgisayarınızın kapalı mı yoksa Uyku veya Hazırda Bekletme durumunda mı olduğundan emin değilseniz bilgisayarı açın ve işletim sisteminden kapatın.

Sürücüyü sürücü yuvasına yerleştirirken fazla zorlamayın.

İsteğe bağlı harici optik sürücü diske yazarken, bilgisayar klavyesini kullanmayın veya bilgisayarı yerinden oynatmayın. Yazma işlemi titreşime duyarlıdır. Harici optik sürücünün, hub gibi diğer bir harici aygıt üzerindeki bir USB bağlantı noktasına değil, bilgisayar üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlanması gerekir.

Pil tek güç kaynağıysa, bir ortama yazmadan önce pil şarjının yeterli olduğundan emin olun.

Sürücüyü aşırı sıcağa veya neme maruz bırakmayın.

Sürücüye sıvı dökülmesini engelleyin. Sürücüye temizleme ürünleri püskürtmeyin.

Sürücüyü sürücü yuvasından çıkarmadan, yolculukta yanınıza almadan, başka bir yere taşımadan veya depolama amaçlı olarak bir yere yerleştirmeden önce, sürücüde bulunan ortamı çıkarın.

Sürücü postayla gönderilecekse, sürücüyü köpüklü bir pakete veya başka bir uygun koruyucu pakete koyun ve üzerine "KIRILIR" yazın.

Sürücüyü manyetik alanlara maruz bırakmayın. Manyetik alana sahip güvenlik aygıtlarına örnek olarak, havaalanlarında içinden geçilmesi gereken aygıtlar ve üst aramasında kullanılan el cihazları verilebilir.

Valiz ve çantaları kontrol eden taşıyıcı bant türünden havaalanı güvenlik aygıtları, genellikle manyetik alan yerine sabit sürücüye hasar vermeyen röntgen ışınları kullanır.

Harici sürücüleri kullanma

Çıkarılabilir harici sürücüler, bilgi depolama ve bilgiye erişme seçeneklerinizi artırır.

USB sürücüleri aşağıdaki türleri içerir:

● 1,44 megabayt disket sürücü

● Sabit sürücü modülü (adaptör eklenmiş sabit sürücü)

● DVD-ROM Sürücü

● DVD/CD-RW Combo Sürücü

● DVD+RW/R ve CD-RW Combo Sürücü

● DVD±RW/R ve CD-RW Combo Sürücü

İsteğe bağlı harici aygıtları kullanma

NOT: Gereken yazılım ve sürücüler veya hangi bağlantı noktasının kullanılacağı hakkında bilgi için üreticinin yönergelerine başvurun.

Harici aygıtı bağlamak için:

DİKKAT: Güçle çalışan bir aygıtı bağlarken aygıta zarar gelmesi olasılığını azaltmak için bilgisayarın kapalı ve AC güç kablosunun çıkarılmış olmasına dikkat edin.

1. Aygıtı bağlayın.

2. Elektrikli bir aygıt bağlıyorsanız, aygıtın güç kablosunu topraklı AC prizine takın.

3. Bilgisayarı açın.

Güçle çalışmayan harici bir aygıtı çıkarmak için bilgisayarı kapatın, sonra aygıtı çıkarın. Güçle çalışan harici bir aygıtı çıkarmak için bilgisayarı kapatın, aygıtı çıkarın, sonra da AC güç kablosunu çıkarın.

Harici sürücüleri kullanma 69

In document Název bakalářské práce: Volný čas dětí a mládeže (Page 11-15)

Related documents