Zdeněk Svěrák – využití jeho tvorby v konkrétních hodinách českého jazyka a

I dokument Příloha A - Pracovní listy k hodinám mluvnice (sidor 67-148)

1) Mluvnice

· Rozborové texty (slovní druhy, zdrobněliny)

- Pohádka Pane Dufek, neznáte dobrý vtip? – rozbor vtipu - Trpasličí svatba (Když se zamiluje kůň) – zdrobněliny - Zapomnětlivá (Když je pěkné počasí ) – zájmena

- Ninini (Jaké je to asi v Čudu) – skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

- Oči a oka (Mám v hlavě myš Lenku) – význam slov

- Hra Dlouhý, široký a krátkozraký – rozbor jazykového projevu, česká nářečí

- Blaník – rozbor text

· Pravopis

- Dravci (Jaké je to asi v Čudu) – vyjmenovaná slova

- Hra Dobytí severního pólu – Píseň proti trudomyslnosti – malá a velká písmena

2) Sloh a komunikační výchova

· Rozvoj slovní zásoby - Na zahrádce (Když je pěkné počasí) – popis pracovního postupu

68

- Září (Když se zamiluje kůň) – popis krajiny

- Prosinec (Když se zamiluje kůň) – subjektivní líčení

3) Literární výchova

- Operka: Budulínek (Mám v hlavě myš Lenku) – pohádka - Blaník – Nevěřící Vlasák – rozbor literárního textu - České nebe – motivace – opakování literatury - Betlémské světlo (Nové povídky)– práce s textem - Vratné lahve – Ani k stáru nemám páru

69 Závěr

Zdeněk Svěrák patří mezi významné české osobnosti. Je to člověk, který v české kultuře zanechal výraznou stopu. Jeho práce zasahuje do několika sfér.

Texty Zdeňka Svěráka jsou stále hrané a díky jejich jednoduchosti, vtipnosti a jazykové dokonalosti se je děti učí už v mateřských školách. Tyto texty můžeme slýchat na různých dětských akcích či u táboráku. (Holubí dům, Není nutno, ….).

Filmy, k nimž napsal scénář, patří mezi nejkvalitnější a nejoblíbenější filmy promítané v českých televizích. Některé repliky a scény z těchto filmů dokonce zlidověly. Kromě prozaické a textařské tvorby, se Svěrák věnuje i divadlu. Hry z repertoáru divadla Járy Cimrmana jsou jedinečné v jejich humorném a lehce ironickém podání. Sály jsou neustále vyprodané, což svědčí o jejich kvalitě. Tyto divadelní hry se od klasických her liší. Mají ustálenou formu.

Každé hře předchází vtipně koncipovaná přednáška o životě a tvorbě fiktivní postavy Járy Cimrmana. V řadě her je vidět Svěrákova schopnost jazykové a situační komiky.

Zdeněk Svěrák ve své tvorbě čerpá hlavně ze svých zkušeností. Do scénářů k filmům vkládá jak vzpomínky na dětství (viz. Obecná škola) tak i životní zkušenosti (viz. Vratné lahve). V jeho díle spatřujeme i historické události, jimiž si za svůj život prošel (viz. Kolja - okupace). Nedílnou součástí Svěrákovy tvorby jsou vzdělávací a výchovné prvky, což je důkazem jeho původního učitelského povolání.

70

Seznam literatury

ČERMÁKOVÁ, D. Fenomén Zdeněk Svěrák. 2. vyd. Copyroght Imagination of People, 2012. ISBN 978-80-87685-04-4

ČERMÁKOVÁ, D. Génius Zdeněk Svěrák. 1. vyd. Praha: Imagination of People, 2009. ISBN 978-80-904214-4-8

SMOLJAK, L., SVĚRÁK Z. Divadlo Járy Cimrmana – Blaník. 1. vyd. Praha:

Paseka, 1992. ISBN 80-58192-27-6.

SMOLJAK, L., SVĚRÁK Z. Divadlo Járy Cimrmana – České nebe. 1. vyd.

Praha: Paseka, 2009. ISBN 978-80-7185-959-8.

SMOLJAK, L., SVĚRÁK Z. Divadlo Járy Cimrmana – Dobytí severního pólu.

1.vyd. Praha: Paseka, 1993. ISBN 80-85192-52-7.

SMOLJAK, L., SVĚRÁK Z. Divadlo Járy Cimrmana. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1987. ISBN 32-028-87

SVĚRÁK, Z. , UHLÍŘ J. Když se zamiluje kůň. 3. dotisk 1. vyd. Praha: Fragment, 2007. ISBN 978-80-7200-910-7.

SVĚRÁK, Z. Filmové komedie.1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1991. ISBN 80-7031-504-0

SVĚRÁK, Z. Kolja. 1. vyd. Praha: Primus, 1996. ISBN 80-85625-63-6

SVĚRÁK, Z. Nové povídky. 1. vyd. Praha: Fragment, 2011. ISBN 978-80-253-1233-9

SVĚRÁK, Z. Obecná škola. 1. vyd. Praha: Primus, 1992. ISBN 80-901091-7-9 SVĚRÁK, Z. Radovanovy radovánky. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 1994. ISBN 80-7176-013

SVĚRÁK, Z. Vratné lahve. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0403-7

SVĚRÁK, Z., UHLÍŘ J. Když je pěkné počasí. 1. vyd. Praha: Fragment, 2011.

ISBN 978-80-253-1252-0.

SVĚRÁK,Z. Jaké je to asi v Čudu. 1. vyd. Praha: Fragment, 2003. ISBN 80-7200-776-9

71

Seznam internetových odkazů

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/d

http://www.youtube.com/watch?v=0iPdZIdOedg http://www.youtube.com/watch?v=7l0trLTIPes http://www.youtube.com/watch?v=bHXlwSFhsLg http://www.youtube.com/watch?v=bHXlwSFhsLg http://www.youtube.com/watch?v=c-imTGNZDxY http://www.youtube.com/watch?v=c-imTGNZDxY http://www.youtube.com/watch?v=hfanHHLUaQI

http://www.youtube.com/watch?v=Iw6okDgxgS4&list=PLF8C9B618DCD6FEEA http://www.youtube.com/watch?v=jLG1ILNKQp0

http://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw http://www.youtube.com/watch?v=l7_m1om82o4 http://www.youtube.com/watch?v=MtbQdRYwgvg http://www.youtube.com/watch?v=mttpj-_3vgI http://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws http://www.youtube.com/watch?v=-tb3nt5ul0U http://www.youtube.com/watch?v=yo7xsgGPma0 http://www.youtube.com/watch?v=YzykhRIAZEA

72

Přílohy

Příloha A - Pracovní listy k hodinám mluvnice

Pracovní list č. 1 Ročník: 7.

Téma: Větný rozbor

Vzdělávací cíl: Žáci si zopakují rozbor věty

Výchovný cíl: Žáci si uvědomí, že pro náš život je humor důležitý. Odstraňuje stres.

Mezisložkové vztahy: Sloh Pomůcky: Pracovní list Využití tohoto listu:

1) Text se dá také využít jako krátká opakovací pětiminutovka, která bude klasifikována.

2) Rozborový text můžeme mít připravený i jako práci navíc pro nadanější žáky.

Zdroje: Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v Čudu

73

,,Vejce potkalo tmu a tma povídá: Kam jdeš vejce? A vejce říká: ,,Já nevím, tady je tma.“

(Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v Čudu) Úkoly

1) Urči podtržené slovní druhy.

2) Který je to slohový útvar?

3) Urči mluvnické kategorie u slova ,,vejce“ ve druhé větě.

……….

4) Jaký typ věty podle postoje mluvčího je věta: Kam jdeš vejce?

…...

5) Urči, které tvrzení není správné.

a) ,,Tma“ je podstatné jméno abstraktní.

b) ,,Já“ je osobní zájmeno.

c) ,,Vejce“ se skloňuje podle vzoru růže.

6) Urči tvrzení, které je pravdivé.

a) Text obsahuje 5 vět.

b) ,, Já nevím“ je věta dvojčlenná.

c) Text obsahuje vedlejší větu přívlastkovou.

7) Kterým termínem označujeme jev, kdy neživé věci jednají jako lidé?

Najdeš v textu příklad?

74 Řešení

1) podstatné jméno, spojka, příslovce, zájmeno, sloveso 2) vtip

3) 5. pád, č. jednotné, rod střední, vzor kuře 4) tázací

5) c 6) b

7) personifikace, tma povídá

75

Pracovní list č. 2 Téma: Slova zdrobnělá

Vzdělávací cíl: Žáci budou schopni v textu najít slova zdrobnělá.

Výchovný cíl: Žáci získají kladný vztah ke klasické hudbě Mezipředmětové vztahy:Hudební výchova, občanská výchova Mezisložkové vztahy: Literární výchova (pohádky)

Průřezová témata: Mediální výchova

Motivace: Hudební ukázka svatebního pochodu Ročník: 6. – 7.

Pomůcky: Pracovní list, počítač s připojením na internet nebo CD přehrávač, CD s ukázkou

Pokyny pro učitele: Tento pracovní text je určen k procvičování slov zdrobnělých. Využijeme ho v průběhu hodiny, aby si žáci lépe osvojili slova zdrobnělá. Po vypracování a zkontrolování tohoto listu, žákům pustíme hudební ukázku svatebního pochodu a pohovoříme o významu hudby v lidském životě.

Text je možné propojit i s občanskou výchovou. Pro rozvoj jejich komunikačních schopností se nabízí diskuze o významu svatby. Další didaktickou metodou, kterou lze na toto téma vybrat, je volné psaní. Žáci během dvou minut napíší vše, co o tomto tématu vědí. Brainstorming nebo dramatizace jsou další metody, jež se k tomuto tématu hodí. Při dramatizaci se žáci vžijí do rolí svatebčanů a vyzkouší si svatební obřad.

Zdroje: Zdeněk Svěrák – Když se zamiluje kůň http://www.youtube.com/watch?v=l7_m1om82o4

76

Trpasličí svatba

V lese, v lese na jehličí Malou má ženu, malinkatou Koná se svatba trpasličí S malým věnem, malou chatou Žádná divná věc to není Už jim choděj telegrámky Šmudla už má po vojně už jim hrajou Mendelssohnka

A tak se žení Na varhánky

Mají tam lásku jako trámek Pijou tam pivo popovický pláče tchýňka, pláče tchánek Šmudla se polil jako vždycky Štěstíčko přejou mladí, staří Kejchal kejchá na Profouse

v Papinově hrníčku se maso vaří jedí hrášek s uzeným a nafouknou se

Protože láska, láska, láska v každém srdci klíčí Protože láskou hoří i to srdce trpasličí

A kdo se v téhle věci jednoduše neopičí Ten ať se dívá, co děje v lese na jehličí

(Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř – Když se zamiluje kůň)

Úkoly

1) Podtrhněte v textu všechny zdrobněliny.

2) Co znamená, že jim hrají Mendelssohnka?

3) Vysvětli tchýňka ………

tchánek ……….

4) Vzpomeneš si na jména všech sedmi trpaslíků?

……….

………..

5) Napiš alespoň 3 zvyky, které se objevují na svatbách.

………

………

6) Najdi na internetu nějaké zajímavosti na téma svatba.

77 Řešení

1) Malinkatou, telegrámky, Mendelssohnka, varhánky, trámek, tchýňka, tchánek, štěstíčko, hrníček

2) Svatební pochod

3) matka nevěsty/ženicha, otec nevěsty/ ženicha

4) Šmudla, Prófa, Kejchal, Rejpal, Stydlýn, Štístko, Dřímal

5) Nevěsta mívá bílé šaty, obřad, družičky, svědci, hod svatební kyticí, rýže pro štěstí, rozbití talíře, zadrhování a plnění úkolů….

78

Pracovní list č. 3 Ročník: 6. – 7.

Téma: Tvarosloví - Slovní druhy Vedlejší téma: Zájmena

Vzdělávací cíl: Žáci budou schopni najít v textu zájmena a určit jejich druh.

Výchovný cíl: Uvědomění si vztahů v rodině

Mezipředmětové vztahy: Hudební výchova, občanská výchova Průřezová témata: Mediální výchova

Motivace: Videoklip

Pomůcky: Pracovní list, počítač s připojením na internet Postup:

1) Žáci dostanou text a vypracují zadané otázky.

2) Poslední otázka propojuje český jazyk s občanskou výchovou. Je

zaměřena na terminologii členů rodiny. (Kdo je matka mé matky, syn mé dcery atd.)

3) Po vypracování pracovního listu žákům pustíme videoklip.

Zdroje:

Zdeněk Svěrák – Když je pěkné počasí

internet: http://www.youtube.com/watch?v=-tb3nt5ul0U

79

Zapomnětlivá

Svěrák: Kde to je? Teď před chvílí S: Na zemi ne, to bych si všim Jsem to tu měl proč já se trochu nesoustředím Uhlíř: Co hledáš, švagře milý Teď jsem to měl, a je to pryč Možná, že bych věděl U: Tak mi to švagře trochu vylič

S: Takovej ten s takovou tou

Jak to jen říci jednou větou… S: Nahoře to má jako takový čudlíky Taková ta s takovým tím U: Ach, švagře, ty jsi pako

U: Bohužel, švagře, nerozumím Jak je to veliký?

S: No tohle, to jsem blázen S: Bejt to velký a ne malý to jsou mi problémy to bysme to tak nehledali U: Třeba to spadlo na zem To jsou trable takhle k stáru a je to na zemi U: Třebas to zakop pod almaru

(Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř – Když je pěkné počasí Úkoly

1) Podtrhni všechna zájmena. Který druh převažuje?

2) Najdi v pátém odstavci a) slovo spisovné ………..

b) knižní výraz ……….

c) hovorové vyjádření ………

3) Co znamená, když někomu řekneme ,,je s tebou kříž“.

4) Jaký předmět mohl Svěrák hledat?

5) Označ správnou odpověď.

Švagr je a) otec mého bratrance b) bratr mého otce c) manžel mé sestry

80 Řešení

Zapomnětlivá

Svěrák: Kde to je? Teď před chvílí S: Bejt to velký a ne malý jsem to tu ještě měl to bysme to tak nehledali Uhlíř: Co hledáš, švagře milý To jsou trable takhle k stáru

Možná, že bych věděl U: Třebas to zakop pod almaru S: Takovej ten s takovou tou

Jak to jen říct jednou větou…

Taková ta s takovým tím U: Bohužel, švagře, nerozumím

S: No tohle, to jsem blázen

To jsou mi problémy U: Třeba to spadlo na zem

a je to na zemi

S: Na zemi ne, to bych si všim

proč já se trochu nesoustředím Teď jsem to měl, a je to pryč U: Tak mi to švagře, trochu vylič

S: Nahoře to má jako Takový čudlíky

U: Ach, švagře, ty jsi pako Jak je to veliký?

(Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř – Když je pěkné počasí Úkoly:

1) ukazovací

2) a) trable b) třebas c) bejt 3) jsou s ním problémy

5)c

81

Pracovní list č. 4 Ročník: 6. -7.

Téma: Skloňování podstatných jmen

Vzdělávací cíl: Cílem je rozlišení tvarů oči a oka. Jejich skloňování, přenesené významy slov, rčení atd.

Výchovný cíl: Žáci si uvědomí, že citron je důležitý pro naše zdraví, odsouzení pytláctví

Mezipředmětové vztahy: Přírodopis, hudební výchova Průřezová témata: Výchova ke zdraví, mediální výchova Motivace: Hudební ukázka

Pomůcky: Pracovní list, počítač s připojením na internet nebo CD přehrávač Postup: Žákům nejprve na začátku hodiny pustíme hudební ukázku a poté rozdáme tento pracovní list.

Zdroje: Zdeněk Svěrák – Mám v hlavě myš Lenku CD – Aby bylo přímo veselo

82

Oči a oka

Když citron stříkne do oka Když zajíc přehlídne oko to víme, to známe to víme, to známe

nastane bolest divoká tak snědí ho na divoko To víme, to známe to víme, to známe On citron patří do těla Kdo dělá jen tak naoko to víme, to známe to víme, to známe

však okem se to nedělá ten do kapsy má hluboko to víme, to známe to víme, to známe

Není oko jako oko Když ti holka padne do oka

třeba oko kuří to víme, to známe

nezapláče, nezamrká tak se oženíš do roka jenom v botě duří to víme, to známe

Slečna Ječná byla včera A kdo má srdce chytlavý v malinovém houští to víme, to známe

proto se jí na punčoše už nikdy ji nevyplaví další oko spouští to víme, to známe

(Zdeněk Svěrák – Mám v hlavě myš Lenku) Úkoly:

1) Vyhledejte v textu všechny významy oka.

2) Uveďte rčení nebo přísloví, v nichž se objevuje oko.

………..

3) Jak říkáme slovům, která stejně znějí, ale mají jiný význam?

……….

4) Napiš, v jakých významech může být slovo ,, rameno“.

………

………

………

83

5) Které jedno slovo se skrývá v těchto výrazech.

a) Orgán rostlin, knižně dopis: ……….

b) Lidský orgán, součást zvonu, dárek z pouti: ……….

c) Věc potřebná např. při nakupování, střešní krytina: ……….

6) Pokuste se pro své spolužáky vymyslet podobné hádanky, jako ve cvičení 5.

7) Najdi na internetu, jaký význam má citron pro naše zdraví.

Řešení

1) oko jako orgán zraku, oko kuří, oko na punčoše, oko jako past, dělat něco na oko a padnout do oka ve významu zamilovat se

2) např. Oko za oko, zub za zub 3) homonyma

4) část ruky, rameno jeřábu 5) a) list b) srdce c) taška

84

Pracovní list č. 5

Téma: Rozvrstvení českého národního jazyka

Vzdělávací cíl: Žáci vyjmenují česká nářečí a budou znát jejich znaky Výchovný cíl: Žáci se seznámí s kulturními odlišnostmi na území České republiky

Mezipředmětové vztahy: Občanská výchova, zeměpis Průřezová témata: Multikulturní výchova

Motivace: Ukázka ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký Pomůcky: Zeměpisný atlas, počítač

Náměty pro práci s těmito texty:

1) Ukázky uvedeme jako příklady nářečí a úkolem žáků bude odhadnout některé znaky.

2)Žáci se pokusí převést texty do spisovné češtiny nebo odhadnou pouze význam vybraných slov.

3)Podle první ukázky se pokusí vymyslet nějaký rozhovor, příběh nebo větu na podobném principu.

Tato aktivita je vhodná i pro práci ve skupinách, kdy každá skupina dostane jeden text a společně budou nacházet znaky konkrétního nářečí.

V hodině žákům dáme i úkol, aby si v zeměpisném atlase našli daná území.

Pro zpestření hodiny žákům ukážeme, jaké kroje se v těchto oblastech nosí.

Zdroje: Divadlo Járy Cimrmana – Dlouhý, široký a krátkozraký

85

Nářečí

Chodské nářečí

Huž je to tak. Hrom haby do toho huhodil! Eště že sem se hučil cizím řečím. Jsem Bystrozrakyj, hdehdo mě huž z dálky pozná. Chtíl bych se tě voptát, hde tu vostává Děd Vševěd.

Íčko nám tera řekni, kury se mušíme dát. Chtili bysme humlátit hobra Koloděje.

Lašské nářečí

Tuž vitam če do nas. Vitam če. Dobry den, mačičko, tuž jak? Žaden člověk neuvěři, jak se šveci myju. Hlavu strči do putenky, po řici se biju.

Jak sme su to je? Co ty si za chachar?

Švec prašivec, kopytem se žehna, panaboha nězna.

Do pieruna!

Ale tuž nešedče hevaj v kuchyni, pojče do izby, Marika odskočila do masařa.

Hned budě nápadek.

Haná

Zeširoka rozkročené na úrodné hródě. Tož stréco, kdepak toť vede cesta na toto…

královsky hradisko? Tož si to stréco, rozmeslite, pořádně si to v kotrbě přeberte, néni žádné kvalt.

Úkoly:

1) Odhadněte znaky jednotlivých nářečí.

2) Odhadněte, co znamenají slova: putenka, izba, stréc 3) Pokuste se převést texty do obecné češtiny.

4) Podle první ukázky se pokuste vymyslet větu na podobném principu.

(místo h si zvolte jinou souhlásku)

86

Pracovní list č. 6 Ročník: 6. – 7.

Téma: Rozbor textu

Vzdělávací cíl: Žáci budou schopni orientovat se v textu Mezipředmětové vztahy: Dějepis

Mezisložkové vztahy: Rozvoj čtenářské gramotnosti Průřezová témata: Osobnostní s sociální výchova

Motivace: Motivační řízený rozhovor, v němž si žáci připomenou pověsti a historické události

Pomůcky: Pracovní list, slovník cizích slov

Postup: Tento pracovní list je vhodný do opakovacích hodin , kdy si žáci připomenou některé jevy, které by už měli znát z prvního stupně.

Zdroje: Divadlo Járy Cimrmana - Blaník

87 Defenestrace

,,Defenestrací se obecně míní vyhození jedné nebo více osob z místnosti oknem ven. Není to však přesné. Ne každé vyhození z okna je defenestrací. Dojde-li k němu například při manželské hádce nebo v závěrečné fázi taneční zábavy, pak se o defenestraci v pravém slova smyslu nejedná. Osoby oknem prohazované musí zastávat nějakou význačnější funkci.“

Cimrman upozornil, že tento český národní zvyk – vyhazovat funkcionáře oknem – zanechal stopy i v jazyce. Říkáme: dostal vyhazov, vyhodili ho z funkce, vyletěl, i když o žádný doslovný let z úřadovny na ulici nejde.

(Divadlo Járy Cimrmana – Blaník)

1) Najdi ve slovníku cizích slov pojem ,,defenestrace“ a napiš význam tohoto slova.

……….

2) Zakroužkuj výroky, které jsou pravdivé.

a) Každé vyhození z okna Cimrman považuje za defenestraci.

b) Prohazovat oknem se mohou pouze osoby s významnou funkcí.

c) Vyhazování funkcionářů je podle Cimrmana českým národním zvykem.

3) Jak říkáme zvýrazněným slovům – dostal vyhazov, dostal výpověď, dostal padáka

a) Antonyma b) Synonyma c) Homonyma

4) Uveď příklad nějakého funkcionáře. ………

5) Urči slovní druhy u podtržených slov.

6) Urči pády.

a) z okna ……

b) při hádce …….

c) osoby oknem prohazované …….

88

Řešení

1) násilné vyhození z okna 2) b, c

3) b

4) Starosta, primátor, ministr, prezident, místopředseda……

5) příslovce, podstatné jméno, číslovka, spojka, předložka, zájmeno, částice, sloveso, zájmeno, přídavné jméno

6) a) 2.p.

b) 6.p.

c) 7.p.

89

Pracovní list č. 7 Ročník: 6. – 7.

Téma: Tvarosloví - přídavná jména

Vedlejší téma: Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích

Vzdělávací cíl: Žáci budou umět vyskloňovat přídavná jména přivlastňovací.

Mezipředmětové vztahy: Přírodopis Průřezová témata: Mediální výchova Motivace: Hudební ukázka

Pomůcky: Pracovní list, počítač

Postup: Žákům rozdáme pracovní list a řekneme, ať vypracují nejprve první úkol.

Poté žákům pustíme hudební ukázku a oni si podle toho zkontrolují, zda doplnili správné tvary. Po kontrole se budeme věnovat dalším úkolům k textu.

Zdroje: Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v Čudu

90

Ninini

Nina chová bezesporu celou horu živých tvorů Čí je holub? …………. ! Čí je kočka? ………….!

Čí je tele? …………..!

Čí jsou křečci? ………..!

………….,………….. , bedýnku maj v předsíni.

…………. Chová bezesporu celou horu živých tvorů Čí je krocan? ………….!

Čí jsou krůty? ………….!

A kůzlata? ………!

Čí jsou koně? …………..!

…………., …………. , vraní, bílí i jíní

…………. chová na svém dvorku v zimě, v horku spoustu tvorků To si …………. vymíní

že jsou všichni ………….

(Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v Čudu) Úkoly:

1) Doplň do textu přídavné jméno přivlastňovací odvozené od vlastního jména Nina.

2) V každé sloce nahraď zvířata věcmi.

3) Převeď podstatné jméno na přídavné jméno přivlastňovací. (př. Pelíšek kočky je měkký. Kočičin pelíšek je měkký.)

a) chobot slona……….

b) klec tygra ………

91

Řešení Ninini

Nina chová bezesporu celou horu živých tvorů Čí je holub? Ninin!

Čí je kočka? Ninina!

Čí je tele? Ninino!

Čí jsou křečci? Ninini!

Ninini, Ninini, bedýnku maj v předsíni.

Nina chová bezesporu celou horu živých tvorů Čí je krocan? Ninin!

Čí jsou krůty? Nininy!

A kůzlata? Ninina!

Čí jsou koně? Ninini!

Ninini, Ninini, vraní, bílí i jíní.

Nina chová na svém dvorku v zimě, v horku spoustu tvorků To si Nina vymíní

že jsou všichni Ninini.

3)Např. stůl, židle, pravítko, ….

dům, pastelky, trička, banány

4) Sloní chobot, tygří klec

92

Pracovní list č. 8 Ročník: 6. – 7.

Téma: Pravopis - vyjmenovaná slova

Vzdělávací cíl: Žáci budou schopni doplnit a odůvodnit pravopis.

Mezipředmětové vztahy: Přírodopis Mezisložkové vztahy: Litratatura Průřezová témata: Mediální výchova Motivace: Hudební ukázka

Pomůcky: Pracovní list, počítač s připojením na internet

Postup: Hodinu zahájíme hudební ukázkou a poté žákům rozdáme pracovní listy, kde si procvičí pravopis vyjmenovaných slov.

Zdroje:

Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v Čudu

internet: http://www.youtube.com/watch?v=bHXlwSFhsLg

93 Dravci

Volala las…čka na s…čka Ab… jí dal kousek mas…čka S…ček však zahoukal:ále a letěl s mas…čkem dále

S…ček b…l návštěvou u družky cestou mu nastydly průdušky Nemohl lov…ti mas…čka ptal se, zda pomůže las…čka

Dravec dravci nepomůže To ho radši svl…kne z kůže Má to psáno v genech:

Nikomu nic nenech.

(Zdeněk Svěrák – Jaké je to asi v Čudu)

1) Doplň i,í, y,ý.

2) a) Uveď příklad nějakého dalšího dravce, kterého najdeme ve vyjmenovaných slovech. Jsou mezi vyjmenovanými slovy i jména dalších živočichů? Uveďte je.

……….

b) Na internetu nebo v atlase zjisti k vybranému dravci další informace.

...

...

...

...

3) Urči druh rýmu. ……….

94 Řešení

1) Lasička, sýčka, aby, masíčka, sýček, masíčkem Svlíkne

Sýček, byl, loviti, masíčka, lasička

Sýček, byl, loviti, masíčka, lasička

I dokument Příloha A - Pracovní listy k hodinám mluvnice (sidor 67-148)