Fysik Bas 1 - Del 1. 18060

11  Download (0)

Full text

(1)

Fysik Bas 1

13,5 högskolepoäng

Provmoment:

Tentamen i Fysik Bas 1, del1, 7,0 högskolepoäng

Ladokkod: 40S04A

Tentamen ges för: Tekniskt Basår, 40 veckor, startår 2016, Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning, 40 veckor, startår 2017

TentamensKod:

Tentamensdatum: 2018-06-01

Tid: 09:00-13:00

Hjälpmedel: Räknedosa (grafritande), formelsamling.

Totalt antal poäng på tentamen: 50 poäng

För att få respektive betyg krävs: För att bli godkänd krävs minst 20 poäng. För betyget fyra krävs minst 30 poäng och för betyget 5 minst 40 poäng.

Allmänna anvisningar:

Nästkommande tentamenstillfälle:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Lycka till!

Ansvarig lärare: Telefonnummer:

(2)

1

Tentamen i FysikBas1 . Kurskod 40S04A

1. En bil med massan 1200 kg startar och ökar farten från 0 till 15 m/s . Hur mycket ökar

rörelseenergin ? (3p)

_________________________________________________________________________ 2. En bil ökar farten likformigt från stillastående till 68 km/h på 12 s.

a) Beräkna accelerationen. (2p) b) Hur långt hinner bilen köra under den här tiden. (2p) ___________________________________________________________________________

3. Jordens massa är 5,98.1024 kg. Jorden kan betraktas som ett klot med radien 6,37 Mm.

Beräkna jordens medeldensitet. (4p)

______________________________________________________________________________

4. En låda som väger 120 kg ligger stilla i en backe med lutningen 25o . Rita ut och bestäm

samtliga krafter som verkar på lådan. (3p)

___________________________________________________________________________

5. En kula väger 400 gram och hålls på plats av två trådar. Den ena sitter fast i bordet under kulan och den andra i en dynamometer som drar uppåt. Trådarna är sträckta, och dynamometern visar 6,2 N. Beräkna spännkraften S i den undre tråden.

(4p)

___________________________________________________________________________ 6. I ett U-rör finns vatten och olja enligt figuren.

Beräkna oljans densitet.

(4p)

___________________________________________________________________________ 7. En hiss som väger 560 kg rör sig uppåt 12 m på 10 s. Hur stor effekt utvecklas vid lyftet?

(4p) ___________________________________________________________________________

(3)

2

8. En vagn med massan 3,6 kg rör sig friktionsfritt utför en backe som figuren visar. När den passerar nivå A har den farten 4,2 m/s. Höjdskillnaden mellan nivåerna A och B är 6m. Vilken hastighet har vagnen när den passerar nivå B? (4p)

___________________________________________________________________________ 9. Vidstående graf beskriver en rörelse.

a. Beräkna accelerationen. (2p) b. Hur lång sträcka tillryggaläggs

från t = 3 s till t = 7 s? (2p)

10. Olle kastar en boll rakt upp. Då bollen lämnar handen är den 2,0 m ovanför marken och den har hastigheten 5,0 m/s.

a) Hur högt når bollen. (2p) b) Hur långt tid tar det tills bollen vänder. (3p) ___________________________________________________________________________ 11. Hur stor laddning passerar genom en lampa under 3,0 min, om strömmen är 0,6 A ? (3p) ___________________________________________________________________________ 12. En resistor på 58 Ω är märkt med maxeffekten 9,3 W. Hur stor ström får högst passera resistorn? (4p) ___________________________________________________________________________ 13. Tre resistorer har kopplats enligt figuren och anslutits till spänningen 120V. a) Beräkna ersättningsresistansen. (2p) b) Hur stor är strömmen (I) i kretsen? (2p)

Figure

Updating...

References

Related subjects :