• No results found

Planering Aut Elt Säk VT-17 V4

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Planering Aut Elt Säk VT-17 V4"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

YH Automation/Elteknik/Säkerhet

V3

Planering VT-17

K

u

rs

Vec

ka

D

ag

Lek

tion

sti

m

m

ar

AU

T

Lek

tion

sti

m

m

ar

E

L

Lek

tion

sti

m

m

ar

K

A

vsn

itt

A

n

m

är

kn

in

g

AUT.TKN 4 Mån fm 3 PLC mjukvara struktur och funktion EL.TKN Tis fm 3 DC-maskiner

AUT.TKN Tis em 3 PLC mjukvara struktur och funktion EL.TKN Ons fm 3 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00

AUT.TKN Tor fm 3 Datalängder, datatyper och aritmetiska funktioner EL.TKN Tor em 3 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00

EL.TKN 5 Tis fm 3 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 AUT.TKN Tis em 3 Analogsignalhantering

AUT.TKN Tor fm 3 Datalängder, datatyper och aritmetiska funktioner EL.TKN Ons fm 3 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00

AUT.TKN 6 Mån fm 3 Datablock

EL.TKN Tis fm 3 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 AUT.TKN Tis em 3 Datablock

EL.TKN Ons fm 3 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 AUT.TKN Tor fm 3 S7 Graph

EL.TKN Tor em 3 Prov Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 Prov AUT.TKN 7 Mån fm 3 Pneumatik

EL.TKN Tis fm 3 Ledningsdimensionering SEK 421 AUT.TKN Tis em 3 Pneumatik

EL.TKN Ons fm 3 Ledningsdimensionering SEK 421

AUT.TKN Tor fm 3 HW, FC, FB, OB, S7 Graph, datalängder o typer, aritmetiska funktioner, datablock Prov EL.TKN Tor em 3 Ledningsdimensionering SEK 421

AUT.TKN 9 Mån fm 3 Pneumatik

EL.TKN Tis fm 3 Ledningsdimensionering SEK 421 AUT.TKN Tis em 3 Pneumatik

EL.TKN Ons fm 3 Prov Ledningsdimensionering SEK 421 Prov AUT.TKN Tor fm 3 Pneumatik

EL.TKN Tor em 3 Elschema Elprocad AUT.TKN 10 Mån 4 Pneumatik

EL.TKN Tis fm 3 Öppet hus: Gruppering och introduktion övningsstationer EL.TKN Tis em 3 Öppet hus: Gruppering och introduktion övningsstationer AUT.TKN Ons 4 Pneumatik

AUT.TKN 16 Ons 4 Elschema Elprocad EL.TKN Tor fm 3 Elschema Elprocad EL.TKN Tor em 3 Elschema Elprocad SÄK.TKN Fre fm 3 Maskinsäkerhet SS-EN 60204

AUT.TKN 17 Ons 4 Prov Pneumatik Prov

EL.TKN Tor fm 3 SCL programmering AUT.TKN Tor em 3 Digitalteknik AUT.TKN Fre fm 3 Digitalteknik EL.TKN 18 Tis fm 3 Elschema Elprocad AUT.TKN Tis em 3 Elschema Elprocad AUT.TKN Ons 4 Elschema Elprocad EL.TKN Tor fm 3 Transformatorn EL.TKN Tor em 3 Transformatorn AUT.TKN Fre fm 3 Digitalteknik

EL.TKN 19 Mån 4 Laboration transformatorn (2 timmarspass) 8 maj Inlämningsuppg. lab

AUT.TKN Tis fm 3 Prov Elschema Elprocad Prov

AUT.TKN Tis em 3 Skapa FC och FB AUT.TKN Ons 4 Skapa FC och FB

EL.TKN Tor fm 3 Elproduktionsanläggningar -Studiebesök HEM 11 maj 1050-1200 AUT.TKN Tor em 3 Digitalteknik

AUT.TKN Fre fm 3 Digitalteknik 70 84 12

References

Related documents

Men han reflekterar också över hur han återvände till Sve- rige eftersom han själv upplevde att han blivit osäker på sitt eget språk.. I Frankrike umgicks han med fransmän

Den typ av resor som kommer att öka i framtiden är till största delen besöks- och fritidsresor, därför att ar- betsresor och serviceresor till stora delar är begränsade

Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem prodeje a prodejen automobil ů pro firmu Škoda Auto a.s.. V další č ásti je aplikován marketingový výzkum na

Gatu- och trafikenheten har fått i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram en prioriteringsordning för utbyggnad enligt cykelstrategi för Falkenbergs kommun som kan ligga till

Eftersom motionens förslag är förenat med kostnader i budget, översända densamma till budgetberedningen för vidare handläggning.. Därmed anses motionen

Beslut fattades om kommunens tolkning av avtalet vilket låg till grund för svarsskrivelse till Falkvarv AB. Falkvarv AB har nu återkommit och påkallat skiljeförfarande i

6) De kommunala tjänsterna ska kännetecknas av hög kvalitet och vara lätt tillgängliga för brukarna. GIS-verksamheten har under 2013 bytt ut den webbaserade kartan på hemsidan

[r]

Keywords: Wind power, Wind farm, VAWT, Vortex model, Control system Parking Strategies for Vertical Axis Wind Turbines.. Ottermo, Fredric (Uppsala University), Eriksson,

Nyckelord: Wind power, Wind farm, VAWT, Vortex model, Control system Parking Strategies for Vertical Axis Wind Turbines.. Ottermo, Fredric (Uppsala University), Eriksson,

6) Producera inget avfall – genom att värdera och effektivt använda de resurser som finns tillgängliga för oss går inget till spillo. 7) Designa från mönster till detaljer -

Genom att skapa ett koncept som håller för en utställning, både vad gäller de fysiska konstverken men också det budskap som genom dem förmedlas, kan äldre konst användas för

Bland annat i Småland var det vanligt att unga män åkte över till Amerika för att tjäna ihop tillräckligt med pengar för att vid hemkomsten köpa sig en gård och många av

Affärsnyttan i detta projekt ligger i att avdelningen ombudsekonomi på ett effektivare sätt utnyttjar sina resurser och att en effekt av detta i sin tur leder till att

Sker det en utveckling på Gotlands landsbygd när det kommer till införandet av moderna och innovativa föremål. Som visats i tidigare kapitel kan frågan besvaras med

Situationen hos det utvalda tjänsteföretaget, PayEx Solutions, kommer att användas för att identifiera hur chefer på den operativa nivån samverkar med controllern samt

Stylt Trampoli AB har fått uppdraget av Balticgruppen 2 att arbeta igenom allt från övergripande varumärkesfrågor till inredningsdesign för Stora Hotellet.. Ett koncept

Sammanfattningsvis så påvisar denna studie att användningen av avancerade grafikkort i syfte att återställa lösenord har påverkat säkerheten i trådlösa nätverk som

Så även om det finns andra förklaringar än den nationella identiteten till sätten att kommu- nicera på ett främmande språk, och i detta fall hur en rysk eller svensk person

Bredden på dessa uppsatser är onekligen i ordets rätta bemärkelse också bred.. De uppsatser som presenteras i boken är: • Att

Three explanatory variables are used: (a) repurchase fraction value, defined as value of repurchased shares divided by market capitalization value of equity as

Trots att vårt lärosäte tillhör de mindre i landet hoppas vi att det av denna skrift framgår att här bedrivs forskning med både djup

1) Hyrbilstjänsten ersätter inte extra kostnader för transport av andra personer än fordonets förare och passagerare. Därtill ersätts inte heller kostnader som skulle ha