• No results found

Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan Motion 2018/19:968 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan Motion 2018/19:968 av Ann-Sofie Alm (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1550

Motion till riksdagen

2018/19:968

av Ann-Sofie Alm (M)

Nyttoeffekter av en upprustning av

Bohusbanan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda

nyttoeffekterna av en upprustad bohusbana på kort och lång sikt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dubbelspårig Bohusbana mellan Göteborg och Uddevalla skulle ge en daglig tidsvinst på 60 minuter för studerande och arbetspendlare att investera i livspusslet.

Men miljövinsten är ännu större än tidsvinsten, om de vore mätbart jämförbara, eftersom fler skulle välja tåget istället för bilen.

En upprustning av Bohusbanan medför inte bara kortare restid och bättre säkerhet längs järnvägen – investeringen skapar värden för regionen och därmed för hela Sveriges BNP.

De samhällsekonomiska nyttorna förväntas uppgå till 21 miljarder kronor, varav 17 miljarder direkt kan härledas till kortare restider.

Den uppskattade investeringskostnaden för en dubbelspårig Bohusbana ligger runt 19 miljarder kronor och för varje miljard som satsas på Bohusbanan skapas 1 100 nya årsarbeten.

Samhällsnyttan visar sig i kortare restider, ökad produktivitet, högre sysselsättning, ökade fastighetsvärden och ökade inkomster vilket ger mer välfärd.

En bättre infrastruktur understödjer även tillväxten, konkurrenskraften, kvalitén och innovationsförmågan i Bohusläns och Dalslands alla små och medelstora turism- och upplevelseföretag som därmed ges bättre möjligheter att bedriva näringsverksamhet året runt.

Med dubbelspår från Munkedal som är en geografiskt riktig knytpunkt för norra Bohuslän och västra Dalsland och därmed en strategisk viktig knutpunkt från hjul till räls och med en restid på 40 minuter mellan Göteborg och Uddevalla, skapas

sammantaget på sikt en större, gemensam och robust arbetsmarknadsregion med direkt närhet till Osloregionens tillväxtområde.

(2)

All erfarenhet visar att stora arbetsmarknadsregioner klarar sig bättre än små, inte minst vid konjunktursvängningar, vilket är extra viktigt för tryggheten i ett litet exportberoende land som Sverige.

Ann-Sofie Alm (M)

References

Related documents

(It should be ensured, that waste handling procedures are clear; Someone should be in charge of waste management and cleaning; Task- and material-specific

For manual and partly mechanical separation was trans­ ported only conteiners which consisted of different recyclable materials like wood, metal, concrete,

This paper describes existing situation of landfilling of waste in Latvia, including historical overview of waste disposal in Latvia, institutional set-up, existing waste

This paper describes a treatment system for landfill leachate using a constructed wetland as a tool for; water volume re­ duction, leachate recycling, bioremoval of

Data on leachate water of Kohtla-Jarve semicoke heaps, containing high concen­ trations of phenolic compounds, are presented and technologies for it treatment are

Denmark (and Norway) use automatic systems, Sweden use high speed technol­ ogy, Finland use low speed technology, Norway use half automatically technol­ ogy and Iceland

41 LANDFILL MINING: Space Saving, Material Recovery and Energy Use William Hogland University College of Kalmar, Lund University Marcia Marques Gomes Lund University Rio

The key elements of the NHWMS involve: the upgrading of the suitable former Russian military site to function as a storage facility for hazardous waste; the purchase