dela-upp-tal-leken

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Janne Ekelöf 2012

Dela upp tal- leken

Detta är ett spel som tränar uppdelning av tal, samarbete och strategi. Kan spelas från år 2 och uppåt.

Utförande: Dela in klassen i grupper om 3 elever. Läraren säger

ett tal mellan 0 och 15. De 3 eleverna i gruppen ska med fingrarna visa detta tal som summan av fingrarna på de tre elevernas ena hand. Eleverna får inte tala med varandra och fingrarna måste visas samtidigt. Läraren säger 1, 2, 3. På 3 ska elevernas fingrar upp.

Kommentarer: I början blir det givetvis fel summa men efter

några olika tal som läraren säger så utarbetar eleverna en strategi som gör att de snabbt visar rätt tal.

Variation:

 Läraren använder tal upp till 30.

 Eleverna jobbar två och två och läraren säger svaren på en multiplikation. Eleverna visar med fingrarna.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :