• No results found

Forum för levande historias utgångspunkt i Förintelsen och i kommunismens brott mot mänskliga rättigheter Motion 2020/21:2760 av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Forum för levande historias utgångspunkt i Förintelsen och i kommunismens brott mot mänskliga rättigheter Motion 2020/21:2760 av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1954

Motion till riksdagen

2020/21:2760

av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M)

Forum för levande historias utgångspunkt i

Förintelsen och i kommunismens brott mot

mänskliga rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Forum för levande historia ska ha sin utgångspunkt i Förintelsen och i kommunismens brott mot mänskliga rättigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förordning (2007:1197) med instruktion för Forum för levande historia har idag bara utgångspunkt i Förintelsen. Den bör breddas för att även omfatta kommunismens brott mot mänskligheten. Lydelsen bör vara, ”Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen och kommunismens brott mot

mänskligheten”

Forum för levande historia har ett mycket viktigt uppdrag i att vara rösten för de som inte längre kan tala, att var mänsklighetens minne för att ondska inte ska upprepa sig.

Det går att förebygga intolerans genom kunskap och insikt i historia och om mänskliga beteenden.

(2)

2 Kommunismen har under lång tid och återkommande genom historien gjort grova brott mot mänskligheten och historien upprepar sig än idag. Därför är det viktigt att i instruktionen för Forum för Levande Historia göra tillägget att utgångspunkten för Forum för Levande Historia skall vara Förintelsen men även kommunismens brott mot mänskliga rättigheter.

Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

References

Related documents

barnets bästa inte tillräckligt utretts. 153 Migrationsverket för inte statistik över statusförklaringarna som anknytningspersoner har. 156 Se exempelvis principen om

Forum för levande historia tillstyrker förslaget om att inrätta ett Nationellt centrum för psykologiskt försvar i syfte att stärka samverkan, samordning och utveckling och

riksdag, normer, lagar, höger och vänster i politiken (när det gäller synen på brott och straff).. Vad partierna ansåg undersökte

De tycker visserligen att ”embargot” ska lyftas, men inte för att det är ett folkrättsbrott utan för att det ”ger kubanska myndigheter en förevändning för att slå ner

Även skolminister Jan Björklund var lite kritisk, och menade att Forum för levande historia främst finns för att skolan misslyckats.. Andra inlägg i DN var mer nöjda,

Enligt den australiska tid- ningen Sydney Morning Herald den 24 november har Joshua Oppenheimer uttryckt följande: ”Jag är inte rädd för mitt liv, men jag vet inte

Forum för levande historia (FLH) bidrar idag till sko- lans undervisning utifrån sitt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt

Forum för levande historia står bakom utredningens ansats att införa tydligare demokrativillkor med utgångspunkt i regeringsformen och internationella konventioner om