• No results found

Correction: S100A6 is a critical regulator of hematopoietic stem cells

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Correction: S100A6 is a critical regulator of hematopoietic stem cells"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Leukemia (2020) 34:3439

https://doi.org/10.1038/s41375-020-0971-1

C O R R E C T I O N

Correction: S100A6 is a critical regulator of hematopoietic stem cells

Tan Hooi Min Grahn

Abhishek Niroula

Ákos Végvári

Leal Oburoglu

Maroulio Pertesi

Sarah Warsi

Fatemeh Sa

Natsumi Miharada

Sandra Capellera-Garcia

Kavitha Siva

Yang Liu

Emma Rörby

Björn Nilsson

Roman A. Zubarev

Stefan Karlsson

Published online: 14 July 2020

© The Author(s) 2020. This article is published with open access

Correction to:

Leukemia

https://doi.org/10.1038/s41375-020-0901-2

This article was originally published without the

accompanying Supplementary

figures. This file is now

available in the HTML version of the article; the PDF

was correct from the time of publication. Furthermore, the

author Sandra C. Garcia is now displayed in both PDF and

HTML as Sandra Capellera-Garcia as requested by the

author.

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visithttp://creativecommons.

org/licenses/by/4.0/.

123456789

0();,:

123456789

References

Related documents

Except where otherwise indicated, the content of this article is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 License, which permits

Except where otherwise indicated, the content of this article is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 License, which permits

Intressenterna kräver därför att IASB tydliggör målet innan ett utkast (ED) utvecklas. Studien påvisar att åsikterna om PRA är skilda. Intressenterna har dock identifierat fler

We studied the effects of domestication on behaviour, physiology, and gene expression levels by comparing one population of Red Junglefowl and one population

Because of the fact that both chlorine and fertilization can be environmental problems and that clear-cutting is a big disturbance in the nature, this study will investigate if

kvinnan som började, som var väldigt låst vid, till en viss form, ångest, vissa typer av material, det var ju en sådan förändring som också handlade rätt mycket om att hon

2017 Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which

Kopplat till definitionen av ideellt arbete där flera beskrivit det som lite av ett dilemma då de antas ske oavlönat för en anställd från Stadsmissionen vidare fram att

All glassbas har tillverkats på invertsocker vilket Migoya (2008) rekommenderar vid glasstillverkning, detta för att skapa förutsättningar för en ökad volym då McGee (2004) menar

Idag lagras väldigt mycket information i olika Excel-filer som de olika avdelningarna byggt upp själva för att tillfredställa sina behov. Det finns inget gemensamt

These human errors can be minimized by using advanced driver assistance system (ADAS) which actively monitors the driving environment and alerts a driver to the forthcoming

Vidare kommer fokus att ligga på det nuvarande svenska systemet för pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt med en analys kring denna, någon komparativ

gjordes inom de regioner och landsting där ledtiderna är som längst. Då stora skillnader faktiskt finns är det inte säkert att denna typ av satsning ska kunna fungera lika bra i alla

analyseras närmare vilka slags kontaktuppgifter som avses och om det exempelvis kan leda till behandling av känsliga personuppgifter om ett barn beroende på vilken pedagogisk

Bengt menar att han har bra status i sitt arbetslag, men säger samtidigt att på hans skola finns det också exempel på fritidspedagoger som inte har något bra samarbete med

According to the chemical and mechanical indicators the pressure cooker reached the desired temperature of 121 °C and a pressure of 100 kPa, but a biological indicator could not be

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any

This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted

EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS LICENCE AND TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND NICTA MAKES NO REPRESENTATIONS,

Key words: Hematopoiesis, hematopoietic stem cells, hematopoietic stem cell expansion, cord blood, transforming growth factor beta, Smad signaling, pigment

Open Access Article. This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported Licence... numbering) increased sensitivity to O 2 by allowing the

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any