Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Full text

(1)

Protokoll vid regeringssammanträde 2020-02-06 S2018/04039/SOF S2020/00577/SOF I:11 1 bilaga Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Regeringens beslut

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (bilaga).

Ärendet

Efter förhandlingar mellan företrädare för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner har en överenskommelse träffats mellan staten och arbetsgivar- och intresseorganisationen upprättats. Överenskommelsen omfattar 200 000 000 kronor. Överenskommelsen blir giltig under

(2)

2 (2)

Utdrag till

Statsrådsberedningen

Finansdepartementet/Budgetavdelningen Sveriges Kommuner och Regioner Kammarkollegiet

Socialstyrelsen

Myndigheten för delaktighet Post- och telestyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Upphandlingsmyndigheten

E-hälsomyndigheten

(3)

Bilaga till regeringsbeslut 2020-02-06 nr l:11

Sveriges Kommuner

9

SocialdepartementetRegeringskansliet och Regioner

Överenskommelse mellan staten

och Sveriges I<omml1ner och

Regioner om äldreomsorg - teknik,

kvalitet och effektivitet med den

äldre i fokus

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :