Avskaffa Allmänna arvsfonden Motion 2018/19:2912 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1810

Motion till riksdagen

2018/19:2912

av Boriana Åberg (M)

Avskaffa Allmänna arvsfonden

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är tillsammans med Island unikt med att ha en konstruktion som Allmänna arvsfonden. I de flesta andra länder går tillgångarna från dödsbon till människor utan bröstarvingar direkt till statskassan. En av fördelarna med detta är mindre byråkrati. Därutöver behöver kontrollen för hur pengarna används skärpas väsentligt. Allmänna arvsfonden, vars uppdrag är att främja ideell verksamhet till förmån för barn, ungdomar och handikappade har å det grövsta åsidosatt sitt uppdrag. Tidigare har Allmänna arvsfonden finansierat antisemitisk propaganda och ”normkritisk” experimentverk-samhet med förskolebarn, baserad på identitetspolitisk ideologi. Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har Allmänna arvsfonden betalat ut miljoner till frontorganisationer till den internationella islamistorganisationen Muslimska brödraskapet. Det är helt oacceptabelt att staten ger pengar till organisa-tioner som inte delar vår syn på demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Pengar som borde gått till behövande har felaktigt betalats ut till bland annat pseudoveten-skapliga experiment och islamister. Det är ett tecken på att Allmänna arvsfonden har spelat ut sin roll och att den därför bör avskaffas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :