Uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal med Kina

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2021-01-14 I2021/00036 (delvis) II 5 Infrastrukturdepartementet Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag att bevaka statens rätt med anledning av underrättelse om tvist i enlighet med Sveriges bilaterala investeringsskydds-avtal med Kina

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Justitiekanslern att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av den formella skriftliga underrättelse om en tvist rörande vad som uppges vara en investering i enlighet med artikel 6 a i överenskommelsen om ömsesidigt skydd av investeringar mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering av den 29 mars 1982, med de tillägg som följer av protokollet om tillägg av den 27 september 2004, som framställts mot staten av Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei).

Regeringen uppdrar vidare åt Post- och telestyrelsen att bistå Justitiekanslern i uppdraget att bevaka statens rätt och att föra eller låta föra statens talan med anledning av underrättelsen.

Huaweis skrivelse och övriga handlingar i regeringens ärende I2021/00036 överlämnas till Justitiekanslern.

Ärendet

Huawei har, i en skrivelse som kom in till Regeringskansliet den 4 januari 2021, underrättat Sverige om att det föreligger en tvist rörande vad som uppges vara en investering mellan Huawei och Sverige i enlighet med artikel 6 a i överenskommelsen om ömsesidigt skydd av investeringar mellan Konungariket Sveriges regering och Folkrepubliken Kinas regering av den 29 mars 1982, med de tillägg som följer av protokollet om tillägg av den 27 september 2004.

(2)

2 (2)

På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Staffan Lindmark

Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM och EUR

Justitiedepartementet/L4, L6, Po, SSK och Å Utrikesdepartementet/ASO, FH, HI, ES och RS Försvarsdepartementet/MFI, MFU, RS och SUND Finansdepartementet/ BA och RSA

Näringsdepartementet/BI och EIN Huawei Technologies Co., Ltd.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :