• No results found

1 Aug 78 to 31 Dec 80

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1 Aug 78 to 31 Dec 80"

Copied!
360
0
0

Full text

(1)
(2)

()

1

.

t3aSa p• 41.14f3

u-t r ka.,

,,

-

cr,

VA51 ) frt v.A•,-. +/:_,

QP•AlC2. " k- 1--- vtA. \\.\ dotage' .S- L.N i VI tl 4 I_Vt_ar c-Lltt_elk

''''

G

, S

2 - r

1

.v- .exii Cli,"'

4

.s...., ,o.

CLA

k-,-3/ -4-,A,S.

oit.V Li .

+i-Pe-. d1L

\--c, e4

k-:

• 1'1 0 41*

("Ak, -'t

?

91

— pi't Arc:MOok il l4-,e) .: C.,,A01 1 t C,,,,,Atj LA —

.\

1

\11- •- ito‘t-, "1-- „ t 1 k" (

(3)

Y.1

---r

1

ION

‘,1

A

.

1

1

1

1

1

1

r1 •••• v ro

-41

4:7

91

9

9

at

4

1

Ct

1

-I

IL

(4)

t 1

8 Aul

1R, -:

.

c.,.‘i-2,A4 v\ui-k-,

kAs.,:rt

,

oul

no

D c

C

-',..1,i,c1-11.1.6.1.,

---- I q4r

3

. v

Al 1 2., - rd

cl 3-0

;

70

5

/ (5 1 1

—30 3

1

3 z_

33

-

7

\ -

-A

L

, IA

!

-0

) , )

,.k.),1

f,,,,,-

,,,/,

`e, ,,,.

,,

4.•-“-.4“_1 cr, ,

\.

AL:,

-fri • (

pc-9

6 1 AL\ .1.1

/

1.,-, \ AM." L..- lis tt f- ' 1,', , • :, ,c- r-,--,c!: , \A --- ' 1 1, 1

\(Th Aup -- \....v

_..,r-

.z).,„,

--1--- , v

it

Aul V6

-

-troues,, ?.‘lea

I- c e , S..)- Z.A9l A ?

4,, 1—

Al

1

c•ift-

10,

1 1,,,,t -itt

. •

-17) 2_ ClAA I- -, ) / '5 ,t, L. j. \

.1

t...r.4_

IN4p

-Inn -S*.r( •te,

kt-Nr-,..it

,-,-- , Vt L.,

'S a

,

4 1 bA, r

LA-,-,,, kiN, R.,1,,440

(5)

- 1

- Cf1,

---11"'

7 '11

S 771

—Y&

1

1 7

-4

41 4,1 Lrpt , t

Sy'

r'SL

"e

v-trt

—Vq.,

1

444 0

1

4

7-

rp

%-t-t"crl

trvrt3

T1 '1

1

17 -41 ----

=-1-N

L.rvi,\,11,31 \-ZC1 -- CMATT

= 7 '8E

k• - r

-

t71

T -1.4 •Th 1.11 L EZ . 71%13 -• =a -a

r

t

vr.

cl

(6)

13

vt

017-14d 7-- t.4 ''"

LA-4, ,;...,,„,. ,..)•*-?e_,

"-"' V., l t 1 C ADC4C+ ftt If t. ti 'Li I "}-/-f '"(--.... '`• .1-Vt-- 6. '''•' \itc. VJ''' Or.. \.) ‘.4 r, ii- 1-', A:•-, ' ‘4'9 C. .,..

r

uptli i s..-%

.s .

,

6

L

i1... .

CcAA. 0-stLI 4

,

k

-,

.

o

c u :ILL

r -2-2 AI 1 g - i‘C-4:r6 i U. C flf-r it:..Ar.1.\ '34a 1 ) / ):e,.,-, 'CS.111 -. V-) 1 C. cl vt _

(7)

14711

Vtle—AThitlerlark VALI

-Ltr—

CcA

kb4-4..vk

0 \.0

(8)

'71

_s

14_

...

A

gel

4

1 os

j

d

dr

-4

•-•1 11.•

tra

44

(9)

16

30

•Ii—

f3c)k›

•:i

cr__

(10)

31

G

LENT Iiii

- 1-11,AL19 LI, u si24,,, 4 'NIA!: 1'

--\-, % k

V-10 1 .c C;Liv‘tYk •

.,..4,

cl. 41

.c-A-,

vrA.,

, j.--,

Ak,

i

4 )\;04,1

\osae-

\

Al

- \

\

\

s.t

-

S

A-

ook%

-r--c'

G.

\

0

Al)...•

.

P &-ANrisveiDv

\el. H

-3- P•or \\ \I 0.CA\

C.)

T'vn A ve-t, c).-00N1

CE

9

5

0

(11)

- "Scxtir

,F0717

-flLTIIII

3 "

-r

Q 4A

-4 41r)

'*": 3 ' '

As ra

"

r n '

tTkr

i

TV

--4

(12)

1

-4 r

co

1-r

1

1

1

1

II Li

1

r

1

(13)

ci

-7,

e

G

,

3

d

4

-,

-t

I

4-i

,4

_..,

g

-

,

3

,5-

i. '-iiii

-7

.3____

1-J

--cj

i

i

!J

--

-

(14)

---•

••= 0 •••

4-tfi

Coe -• oj

3-4

t

ck-eic

-C

0

0 3

Cl

4-L

(15)

141

`f- \LA-44

7

,

Ircz

Nvv

.s

(16)

1

1

7

a

1

(17)

3

3

3

(18)

' - w -Nr‘V

v-D

---

)7

- =

- I k-evrvt-Zrj -y) I.

VtL i g

LT

1„ 4 •

- 31.

(19)

r) SU 1R - T cere- t Lttt

Ple-Ae-A-bb

,1

usz.b4,•ot A 3.c.xck CLA1.171. 5. VA

e. 416u.Ltv

CliaiNSMA-1

T

k‘sik

Ste

'51-4tatips

CALL - tan it itx\mA

tcit n

-r

Se

--1

u 1 Ztc..or_s W_IILL' 0 A L.1- k 1=41 ‘•-• • 1)-4A-TlIttak_ no-) 77T77,74=111231

IrTi LIS A V11

-"cn

A

L. Cli•

c

14S-la C.

(20)

0

1'0

mom=

-iersrmws

immemmom

"MIGMEINIFIMINI

IIIIIIIIMILMII

,_111VINNIMPAIMMI

111DINIE1111r

1111111EMBEME,

MIAMMI111111N,

;iN1111111111111111111

ML111111E11111N

•1111rAME

1

;

-;

I ;

0-40

I.

1

4

"c9

I

I_

1

(21)
(22)

1

-,

t -_ -^ -

..-L

(23)

16

C:3 C-7(

e

-

r

4AitiAts-icrr o

SOD

44

6

400

OtE

3.

L •z/

Hi

,

lou

Vt•

IL

—11:104A

taot.

La

yak)

-11 0Q. 1 b.

\I 0 4J,5 k•l- • LL'Ws. 01,••1

‘..x-•

teekekul.Ly

Q-ikuiakb

g-024

;

10t0e1

7

-1 t

-V-11

e, o

(e,

4

Li. e

ca.t

•J ef)t)

1

LT

3

4Li

g

1 t A6

()Cr

-

L

'

)

*

(

•%k

_

n_c N

11V I 4i i '141 14 ' kl 4 — 1 11431%21,A2-1 '/ut POCL

,I4C..

__to/

esiJ3

%co

jo

105_0

0 U

A

_ 0'.')

(.1.

./N

• •

•<_A-q•kA

t 4.

ciLL/.

0 0 ct

144‘..c19-L",)

1 1

1

1I

i

'T

424

7

000 Ars.

.;v

4

(24)

1 5

04

"T'tL.L.

baizosk.7.

E

"Ate

$41--0-04

'D1-410s15-044s

4:1A-

-m---CAboONit.y

le-14

rt-k

ao_oc3

1e4 U

mac VT' tL

5ifticii.,6

tic.44 ALL z) .

ub17--C4:0-•

,

oc4- 8:

CL1I

Q9co 0

ve

0y

,

- v-Amtly i\ 6

LeToos

-GN

-lzki.tAPs

C—Ari

s P v.. Vt.R.sT

e.

°tax

1:Lr

/

1

42 cm

22. oc.i %

SS-Qv.

--r

ePr

f •

os

4.0

%LI kfta_leALL.ra,WI

C b.

-

Ncw, &or

irr

ka

.ct)

e•L iskv E

-

-rt

it

iczcaT

1,

-

et.4

--C:tea----‘42--Au-rill---1,serW

„Lows

64 A• • k...Its?..r—ILIN Sl_ta M

V

e.-1...oc-vr t v4.5

(25)

.;

3

/1.

2c:

4

4

4

a

o

I

0

CP(

co

r"

tJ'

a

4

4

1

d)

.11

4

4,

(26)

ts tia t. C-0

TO 414 c.,"a..e. CLL

31--tn CI

e

t f'A LT;

OA

TS

V.) 1ei OS.%

CAL./aZ

- h&rrvAm

b C.44W tiledittt.s.t_AIANW*4 4.144.." Ei kia 1 • k .XJ frt At 6,5 F

eAsk.0

Hui

zAKPLas

Lkz

vc.-

4 Ov A v--1-1-to

.1F

g.,

SAIA

(4.

4-, tot.si Q-1/4$41, -D14 (A.. kl'9, INT• ""4 --1-tr---="1"•61" c.s NA At% tIcik W /

(27)

MEMOIRM

_i

1iiiaa

mom

mommumm

• mom

mummommumm

mom

INIIPPOTI

"

iMMI1

MO

ME

'MN=

I t•-% OC -UtP,12,l clos-S k

c

_ LL ss=a3+,/

144

.

Iff.

• ,4-4..ey

• " i ' ill

I— alg m

6

t. IE

7

I

ill

Ulm=

7_4_

111111

111

ci ,

.

.1

EMI

"N•

(28)

S

\Vcrl

: rtoit

1

7 NI O'N cr -N-cr)

,-t

1y øç

• I / 4 .-mc) :_-) - Cu sa-7 1 -+ 0 l'At((m 3 , 1200) r W1- L 2-4CiN Wr) - noN t :7 1 .2-LVE-7 ZI-c 2.---) i4 1 1 _1 - ria Por'il • C=.1.4:1C2 9 Q710. -3 413r1?Y)0_, 2142 Phi NI") N.07 - 1s)Vav wit A

Arv-rD 3

-•

'SriIzed 3, )• 1 •-• - V1.1 0 -vi NI ,^41 , /N i•% - 37a 9 - P-VMbir-Cr,r5:LWOW-11VV4-1 ‘ v-r - 114% .4.1.. - tA I rizA -Nv c ti. - -rn I il - alVI- CN","Zt - /;' , X1‘1 1 71 -‘ - ?a Arirl 0 1 Ic - (110/0 ' .2% -0- gli -Anv , L. No? . WI iv s:;) 0- 4". do (n - 1 ,-111/3 (Ni 1 - 9 L. rbN

a

.41

u argA.S. - pcoaic>1*, C 30.)1 Ciata A VailA-Anit A 4:""'*/ * (40 Aastirr: -

)'--

froti

(29)

0-1

S

a‘ ow.) 1,

ii

Ft

avu,4.1

H H L

Y1

Iz

1

3

k

(6 ww

1.0

(De

1 - I S

108

ntkk.41...v.

t

vs^

)1i)

ti_tf _ZINVAS.Ikcsaa.co4,44. Irmot

(30)

x>1

- i

cA4

hi)

c,247,

24

,

,

-‘,.,,,,-,

0

4.

NI). ,t,

Q...NAAJA.9-4 Vi

me

t

B

1_ cLLA

V

0 x

y

\a,s, tan

4-4

tJfl

ci

4

1 z1.-1 ,---

3b

'

-m i;,\•%

(34-6 c.-1.1

(5,

/

1

4

)

.

4.. c• —

,

. .. ,

(31)

CV)

1-2.b sAo

ti

sAl 1401.4 1.41.

a.

ah tiMAJCso.)

T ‘1 0 4:Althr - 0144,jko ta

I

1-0204_

sue,

ei

L

1/43

6

-1 1 1-4

-I

ts

GILA

.1"1"-- 0

o LA

ro

(32)

t Kuria.

e

r..als_

, - 1-.9 Mrs,..,4) LA 11.)--12- M-14e-r—C-1--eLt's -A. k.V9100 104 13/Na

13151-0was

7 0

u:a-te---k't____i $..v...)iis3

o‘n-A-P---c-A---.—

it

10 -1

tio

4- C.,o

se

- e liNa.t..toikkL

0

t-

CI

1.-)e.i

A

L9... .

4

kxhIS

1.1_ym____t___MLVJ,)L.I

0 wet

-t‘11., ACE

%zeta TtAt;

A

‘...015P

.644QT

T

0

F Pet.;

.c.

cg-taz

_Levl

t

t4 Rti

-

r

IN- L. t

mg; Foi

ir--7-4-A--'bel IAA:

(zip

pe

g...

10 :1.2 vg-fiLS

4

A

r

ur

6

e-1-1- 106 a

P

L..m VI

paci,tim-r

Ogao -

fk.i.Abil,:i

-e

_wre__Ps

A

it

ei-t

csi-r-

A c-il.Z

(33)

1

dv-fy —,

9 so

• c•

- v

r71'fry-/

Th

di

7

1_1 1

1

i

1

_ 1_

I

c

az

Alf" rr,

,

,

ci'

/.9,4

ie

o

c..s -7

4

Cy - ' ; e7VO

v

-CV

ri cep

ci

- 7

1 .1

c'ty

CIF

-1u

irrznific—

C5T c -r1.

(NV -a

rr

- 1

",(71

CZZ1 ret,Pti

rta

(ciarug.

ct

QIN/ 1.71..

(34)

r .. 7. •,.. ;1 • , , 11 • , t,...14". i .'. _

0-.!)

2, 13.1,

,i-; •

% g .c.,z,

.-1t,-)_

3.40

s,

c._o .

Fs

;

4,-3S.

r..") ,-,11 _ .16R

9

4 '," „i__, t3c,, 1 • 1 Z-V7rN , 6.).e3 le . (.ci Z. t o 11 10 1.6s;FS 7,71-6 :'•1C4_,..) ril C., I • 1 -1 -2-- 1c) it.c. 0 t4 I] Al , C I 1

t

i .10 ,-, .

.,-1-•9

,c,, '- 1

I z. :=

.11.1i

(1O4

11 Lci.-,

1?-,07_2 1_,_ 3 1:2-- l S

.

4

0()

V1'150

• D2.)--1 l (1.4.gla _ • • CI, .3.1...5- _ 1 11 E 1 U j,_-15 I cr ,,:,.. ) : ) _ , _ 0 . - - . 1 - 1 ---

54

0

1-1,21

)c, 1,,

t

1,A -_,/.1,,,,

, .

(35)

7

I

I ei ti4

tA

'Aka

40K ,t)

(36)

7

-3

LtAc. '.

141.taat..

T

i

(37)

..

0

.

.

d)

- r ..1 --° 1--4.1 - 2__ 4 i_

,

Ls?

1;

/

40)

-I

...) 4

>-

1

0

->

r

4

J

-n

t.)

I)

1- >. is J 1 in

N

1 a

.1,

2

---

,

el

%

4

T--A

r

.

,1

ct - clAc.

0

e3

"Zo J

p

A

0

I 4;

.0

1

6.1. 0

rz;

.o Ch 1 rt

(38)

lOon (-At 1 0 i V V rr-' VI tThAc, (21‘cei .k,.‘ It (I a Q

-:

A .4.

A,V_N -z xt----:

-.., ..---

;

--3TA4....i--t--.444-t-.4-

&.)

1,0—,w,,,i,,

‘:.-trut•ituu

_ot--‘04 ‘5

'

lit

S A 1_s1

latr-r-.

.

ALSIly.a.__CLivotj .

„I'

t48 40 .

1

1

(39)

S 'Ott.. 1

'8

fit

441,

I KoiJCp•

1-,__LLkimesA

I

0

r

i114.1 ,;•

1-- 40:r.0

n's

a

5

A skea.

irtae.ta

Ver `AA')

,

— c't

A 0

__MAU

LAP

A_Lti-Meith —

Avd

trvi_

%ar

441101A4).

I S

1

(40)
(41)

t-3

-4

4

0

to ,

1

1

0

1

3

1

9

9

2

10

g

4

114

(42)

"To

rv

).

1

4

CA

1.1

g

-v

v

VT,

4

5

17 II •

L.„0

iJ

$

(43)

(451

'LEL

IL)

-

O0

%AT o

-

NY

"Zq-IAL

LYLAY—

SeviePirC ID

es_

1'4 02.•t.1

-3-1...Tecrw

___-0-l.14

311-A._

\x‘pkv.4-tveKN

4

A

C

LI

1-

•eR_‘M

>c; C3f) —

4.1__LAS_Vi L_.

_

I

)

1•111 to A.

-0-et-Vet,

vht..t.k

tyPM

_4tAt _ua

LA.."

i Llai t.L.0

Life. Ptfilk-V4)

1-e0T411.1. riht/1_140_

I 4,

_bt.c

S

dvx-ro

ILI-.

144.G, to/11A

CIA 4o/ 1,3

&T.

t-1- tv..0-tt r3c- jai

(44)

v;)

-U.

I

3

.•••

-.3

41

‘90

14.

4=1

fr

0

44

(45)

t‘i

g

5 < #•-•-1

Q

u

tb)

I

.`41

3

5

bl

3

,J

.3f;.?

it*

a

"'

-0

2

4-•

1

_

14

(46)

0

1')

f

rr;

-e

71

p

0

41:

r) 9

'cs.)

ca

(47)

.0

t-st

6,1-4 vvilt

Lt

(48)

I s- o 11s,

L__ate.w._

(t, i

,,:.1-..1.p.i

Vot- kU-A,

41----p,..c..-1 ..,1

:3 -

..

.

m

clhr4

4-

II

Vra:t.

p.„,%,

5

,

7 v

-1,4 al

,.4t

0

yt —

&Kick

I

at

A Q.,

n v.

G-A vv,--vs -CIA

i,

q

t

i

1

1

(49)

Lis ntc. 'L9

-?

. ti_si

-.

4

,

-,

v-iv

0L45 - -T-6

•I- C.-Cb La

-4 j1,1 f) *".

L',_ Ql p

olg.

if

_

lci1/4

•NtG

"litk_.

Zffi•9 • . larlqiet \LT

;•_:

.• \N, Q_,•47t.,•t •., • t,-A \ _ , ' !).-4 . •• 1 - '' ..) ,

— C-0 LO, Lk

1 , j.L---C.A=10°.'4"V`

,czgl

1

auil f-s,mvo_i____

•Sna

Lag-__

641

(<i

--5--.----T---i-H--

,

__

-

-14 akirc,---vx

(50)

r

1

-_ -

,-, z

- a

4

,

,-,

7

i-z

v

o

..

1

- - .1

-A

- s,rr

f

-s

v

-L

-

L -3'30

0E

-A

(51)

.0

4

r-r

2

2

2

(52)

J

\ ,

i_11 -

_i t N

,rc

rq/L, -

2.4 •'

cL.4 cv„i t,,,,

,'LL

-

-- q

1

\\

C

,„

ii:-.L

ClA if,,,

, -

-t L

2, 13.

L4 .4

del i v. r..1.--. v•

\

tti 4 .-,

3) " i-- •\ kt,,,,, --, \--t1 17,1...,,A.c •c../ _ 0.1_, , L.„ o , t. ix\ 1

A

-\_,, ka.:-_, -A,kli

fN'st

-k

---, -

-.,

C.VIA

4 t.C. W.I.."

4_ melA,

vALI fcal,,x-ls

a"\

--1 tA1,6!1

i

'S

i t %\r i 1 '

4, 3

LL.,

r

A Wt. LI/ CiAll 0 4 it.411

1

k

''\'

rt

' l'

,..4..‘

AM per. r

-p

,

k-1-0,

),,-,..

Ir/t-

I

.1

k...

,...,

...,

,..

v.,,,,,

,..vcs...\

•,

..t.

k..i I

1

(53)

I

5-

--,

t

0;

I

r

r...

1

I

4

r!.

Y,

z

_1

ID 1

x

i

r_

q

;

6

,

1

..._

40 IC ,

.4

...

1;

I

6

i

i

v-a_

cAl

L

A

(54)

i N kl 1

-- 1:1.-cut..) v-kA-, \, Pr, t 'i-• ,

1

-

,,__ki•-.1,-1

,

,...t \-- \ 'al

(k._

V,

-ir

-C2 excl., g

-7

4

(

Q_1L

(..., r,) -, Q r . . ..'" • 1 '1 f

WISIA4 C SI. Ci A. if i A 1_1 A.‘. '

(

at ( V. '- . \'..

--L-4,,,,

,, "c- 4 ,,,- • ii ,..,

4 " 4i''''.1,

k,

\',.

fAsui„,,

6,,,,—,

..., ,,, )

I

Q.,

I

-

I

(55)

c

, VVVL c— T-7

,tai)-CVN

0.\

c„ . 1

D

vv ,.. - 71 Le Lrrra—a -- f— „ n er ,

1q111) 4,11.

— 6 I t-ind

A

""Kr 715 - st) , •

CIU 0

(56)

00

JJ

.1

a

(57)

t?'

J

6

r

31-V

a

-5

-I,

(58)

GAl

kal

yr-to k.•

kiat2 -

C..

L

A

A

Q44

wrir....---4".• 0%

4

0

OPPALC

'

4:baba. 'TN

V

t ,A0.1

L3

(59)

el Lk* - kiLS Lb_ ' 0.1 k, ..1cPt%%1%.4Acr-_ W01`4. ‘• Lc%

_ Lbels

V•10“#. LiiictitZ 4. 41, V-0.1Lcx 411,- J( to (sa,4.0

6,

r

-!

kttil

1-3 i;)

(60)

ct"

1

Cr l

3

J

g

r-c

1

1

(61)

r \ •C l• 40%1

1

I

S

- xl-IV* s. Is. G,c1J tA4 c 1A4 nskatIi ›.41 Is Li-A-1 k f".0 ti•

t

_

_

"aN

'c\L

141

-

,

r"(1"-6 ° VZ—n

4)/

-

T.

L1

/

4) 11

—AgitS4

tiso

p.J4

(62)

V

4

cj

(7)

-r 1 .1

8

-r•P r, *0 4cf r•-' Op'

44

(63)

F r i v) c -- )C; 4-1 S, vl 1 , 17 - 73. 09: -dr_ 7P-711VICI\ 1 ((...: , 71: All S e'1 ((3'" ! V (* V * )g 10; cl' ( "341 •

tir—c ,

'ALt

(

C

orr lo '11) i.;•va', -741% VPIF AV , IP) 1171. 1% Artertat

r't

-- t11111Aw "

1 > 0.

0

5W .71

— "klorwl

7 -1"rv

r

rvc ,7

0 43-'fre

V toi 4 \*. 1 O0 \\O.\ tiA • 0. cr) -1, 1 • Ink -vitS ---1-"TI 4.1 vtvitTA

---11,

-01 110,

-- 4-

Vilna e . - % I , o icIN 'SZz N.,"0, -S

1

.

I 1 1.,...,.. \.. c 3 , t .._

,

...„ ,,,,,,

..-, \.

rv

ii

‘=t

---"c" '

9j11 -vit ,..,1 k_ 04 c TY%

'

1 0\.

AF k • 1 0 , %

Vr

-67. -

- r-

L'

(64)

1:3) rf) G.

v7

r

_

a

0—

t

A

r•-1

a

c)

rpi

L

(65)

C.%

0

11111114

1011111

HI

tri

fr

g

I

-1

v

1.4

41_

(66)

cf‘

rip

v.)

5

—4 8

..A•

vo

.

c.)

...

a

A --h I .4 7 1 cz 0 ry,

• 00

71; rk 0 oa

El

(67)

4 - 0

c1

A

IELTI71 -TN

cr7-crga.

—L. I

.6

n

cirt —

VI Cr

S13 -171

----v9

--zncii

çyf

C7

141.

71A1

t c)

'

.z

t

"pro

A

(68)

Qto'

3

2 -o

;r)

cj

0

1.L.

c.) 0 rd

L.

(69)

14 i5----' 7"\ \ ‘, v— ,

e

• , - q ), ' - 7% ,,

r

- cl

- ^

---,,, s,--„,—

i 1 . I—% 1

0

1

v*0

,an-com..

"

- ) 0

T

-- rvvvt

-t5cA

--

i--_

t-i

c 1

1

- .4,5-,,

i

"'"

1

rvel• -/

t

(AS

\'.

1

-\:\

"1‘\''''

6

\ki

1

'3.i.

1

1

i

7-)1\

-"\/\

L

-.i t ' D

v_

--- ft-.

1

---"1-7 11 . , --±c ) ---;---clir4 i 6 i'' . • A a % '^

• i ,ti

lz

-t% - N -3 K1 - 1-I lle.U. 4

C - "P"v

S

Irli i m ---0 1

tMcie

---•

jt

41.6,

A

(70)

a

a —r 5 a 7

et

e'd4

-r

4

4

-5

3

3

r\-t

—Z

—4

7

• —

fr

.4 1

4'1

; r-jr.•

(71)

— 2

l',---b-t:LA4t4--6414,4 (Gpii •%, 4A, csxz • S Cyees r • 1440461c:ek- . C. 34. - W-A4

k:-0 tic ,si.,-r

C.R.\

1 t•il_AS__ 19 ' ei-tx

ngiJi

tip,f,4 r c1doZx, 141..)

AUJt

— )643L. c

V FA/a/x.4

AM.=

_LCLIV-4—'1A4

1

(72)

r

(73)

11111111111111

11111

EN

11111111111111111

IIN

El

MN

1111111111111111111A

MIME

m a

=

9

2

}, 0

NM

ial

1 4'°

1 f

TT

9V. 71(1

rifts

-- 49p

D -z

) .rwwk'd

Li

ft -Arr.

hip

(74)

5

AlLty

1 cj - 2.___G_4 f c Lya..-{Lbvt - Sl'ati4A. N,i 4 taP )r -k. • 4

"ID/2,

-S-4

3,S4. 1110

-4A -

6 ._-,,:—.

.

,,L.4cL4,..li

.5—n. c,...i t_.,f,,,

ciN

Nntl i C)

111AR -1

c?,

-1-c., c=7 1 C / v-IT — C. 11 nij C'::,.1.-/r, ..."" \ \ .)V., I, lior, F--c-cr10044411,4 ? c.13c.)E.c, \-'''--1' dr & 1 "- C) ' I 1

(75)

`---•

2-intte

1D — ct4A9

F

ur.

In.

VICK---14

C-s

7

kwANtr,le"

elL) Vi4s7c.oc o

6. C....A „-

_

1

.114.-.3. -1..kik Lc C..1 et.-• 4rD """. %AA, t CANA tr-', •

(76)

r-•

4.-v

-)

4

5

rls

(77)

3

_

se. I

_ULA-Ake 1s -

L„AL

.

.°14, _

a

A

t444‘.

-

SOM-&wit

1-L4

ito.“--1--Va —Y%%

iiiI

4.4g U

IIi

.L

V_ C

_ 1.11A- L"‘" CS link

L

NEE

vt.ok-j

t41) 411°L VA

(78)
(79)

cal • i

IN-rl -010 1 '

J

1

r‘i

eo

1),a

1

;41.L

4

-%

Awe

51

a

5

_9

1.4

VI

LC1

(80)

;

5-0

(81)

_Ltiari1

rviZoy Uhl .ftrr t-nr:

9N31 1 / 4')_

, rtit."1\1

..krt

. I

'

S

9

'

.6 L.

-il`ikr4

(82)

—3

• 4

ctS

4),

pt

4. / ci) 6

(83)

IC

I

IF

tfil

ci

I

a

11

1

-44

ON-ii

I I gi 1, 14

111

A

(84)

140..a.H

d

A'Q13

.

a_

rvest.k—urts---c-frum

8.

.0

1...! STOP:

4

10

a r

cid-r r 4s2X ija

Liqe

akt - tola

Ns.

A rtvst ,

4

,0

.k.J- 4 _ iWoL4tkib, - MIT yr

-r

4

OA-,

kno,„. s 1VWS_ MT 6 144 t1-53^

(85)

14-4-3

7

-•

_

iiiiiii

-If.

II

Ern.

IMES

11111

h

MOE

•. re

Manisa_ tm

1\"3

"

-

-E7

kl

k

C,N

ifn

I 06

•ILtt) P.Au

nrer

(86)

CALc_o_LAmo,R._

ct4-c)c_eH

staInga_

L1

w

L_Z::tpCiLt)

2.F

AI

1 14 P

.... • . Alik"

iD'L\1..f.$

\Z‘fzapy__

Au)

(87)

31

3.

,44--4t-t,

-

I-- I-- - „au -17511ErrzW I 77-77,c , NV,

(88)

r

-\

s

(89)

ae,

AL

cCkf, •

3

2--t,,S

4L

Mic..V4‘

1413-LCAUAlf. 1...1111.0110.1100.

1414ii mtats,

-4443

(90)

5 e-1 \ .-0

c>

r

P

r,

.-t

n

-

25

1/4) -•

P-rgr

126

r

ky.

,v

n g 1Z-1

cdr'r

0

(91)

1

(-1

F:

4

-r12

3

9 4 )

,›1

to N4.

1

c).

(92)

ry)

0

t

-69

at

4

1

• ^

re)

(93)
(94)

---l--IC

t;

F

1

'

)

7•

z.

00

421

(95)

1

.1

Ii

moimmwemmosemmillitirTilmedimmmumm

(96)

4 1 ‘•-•

tti

tr4 Li

-•

3

trJ

(97)

11111C -4 ?

a

z

N-gry\--•

rnS -E

—tn

-r

9

11 ---- I^ N' , SK V r'n

0- d

oitA -Y---=---7Ebxv-j-+ctr--u-r

L

vc -v

---nwit-4

- 1_

• -17

( ,,v)

t-

TTuirD

v

-=f4)--L—IVV1

(98)

trey,

/i

(99)

---VOA

4k1VL,44•404tleati--__''-'I.'113 ^ 1 /4""*. t

vstaZ_

tio,sut„,

_J

¶-WRIPI

_ccritust-

(100)

N-If

f

1.1

Q

(8

)

(101)

NIL

(102)

5

'39

4,

1

1-# •

(103)

,41" - A TN -SIP, k-tx.

---e)-tA

0 t -te-in

• (1

'

N—rilertvkt,A

9

c

c\crot-s—vv—

(104)

ci C.«— 7.)

(105)

4:-

01-Lii

4

t-5

16

1

I

CO

VI

r4

L

-t

(106)

—r 4

4 ci

,

7-1

•_1

---P

.

A

;-1.

i

,,

0

,,,

....,t

---..

4

--r1

41

--

a,

al < ... .c ... 6 :

c-)

d

k

0

fl

IL

4

*

-75

r7

'1 1

-Sts

4

44

(107)

S'Asi;a11

t-rA

z I

t

, vc-j

07 3 7'013 J

Q

*5

-4, 1"" 1 "3 - P.'S v c ')

y

•1V3

T

(108)

c , .-Ni,.,s

, K-4,

.

,

.. ,--icitp

'

r ts----ss.werA,4

- ravv-

c A

___

c

'`:.)

Csu

j

_

,.

„: 3 s

ko2c,,-,-1-„,)

4 '"'N'Kt it 'Ii "- - -2Avv, cs Iv c4.9.,.. t -T,. ' 1\ c3-7Nrt'S-c-Z c -t i

-eI -

4-1,-dc•\„

"

• 'in

'''' ' C.:)''.

3 1.

• 't

- 7.)

-- t

\., \

77 /1

--,-6- 4

i ....

A

s\--,-,

---,-A yi

L\

1

c7,1.., \

I , tc_i vz:L.../. -,.. u 1 , ,v V •illiC,1 _csvi

1V1

—.G it'

i

4- -.)

, is:

I

41 , Vz

1 \._...

-1 ,

N--,,_,

'

---) ..3C

," -i — rys • , IT) " ...> 1 x .,-, — tsa 1-" n t 1 I

(109)

(3

At :7 7

V')

s/7

a

1

(

3

'LC

'2

--1,1

0

C

coo

c1.1

2 VI 9 2

'2

0

rte.

6-1

_

cr

f

*1 -41 a -11

j

11--41

I

ii

S

S

(110)

Ui

r-,

(111)

(112)

5 ( 1. • /.." -C71 r-Cl

3

.

•-ty

5

1,

1

C)

---•

4.

z

c-1

(113)

ilommmimmumum•

EINNIMMIMIE

1111111111111

1111111111/11111111111111111

siddiminoIIIIIHIHIIIIIIHHI

wmon

imompolon

IuIIuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIOHhIIUhIHIIIIHhII

immormoimm

II

11111111

11111111111

(114)

(1 1

0--0

t--,

P

•G

/,-,

..._

a

.4

..1

4

"fr

v

;1

1

C

cr

i

41-1

,-

--r

,

--- ( P_ / F' -/

, .... ,1

,...

••••'' 4.. ?)

ri

.

r

p

,

'.•

i

r

s

ro

=

, •

(115)

1

0

11

ro

tsi,

c-3

- 00

ti

o

1

3

(116)

CY7

sr

e

4

—P

4.4

5

zeD

-

,g:

..D

4

ra

3

(117)

1 1 q \

0

t c

k k. ,\,

\ \

1 ?---,

Nic-.

..,

,

\\ • it7'-- ,), , '• . , () -

L,(1.,

A `--..5.-'

\ \ ,-. t.4,

1—c N..z .. .ai "i • • --et 7_ - ....,:in

t q

i

va -,...,- . i,

.

F3

i

u

-‘t--7‘.."4 ' -V -t-•'

1 •

,- -A, — • '

,'

-"A -12 ' ,,,...,,\

‘,

,E '''s-\hia,',..x .

-

7-k

,

,-!..,, -.

4.1S.S:

•,,,,,

SO1, I

(118)

-4

c._

C4

•Ivy

a)

z

r-0

j

0

3

c

U.

4

jr

1;

c--11

1

(119)

5

r‘

--7

-6

‘.1.1

t-Z

3

(120)

I

ir tarAvt f>ets.1 • 1-65, C)

Ah.)

umme,

-

3.f

63

occits_CAI

I ( • t-A

g

3 — 2-1)

7

y • 7

kr__AA

r

(121)

re

60

1

0

1

1

LAI

20

5

1

1

=t4

a

—4-0.0 ii

2

2

ra?

(13

9

.Y

rs

(122)

'

0--J to

0

(123)
(124)

5 0 1, 3 rt/'' A --r ....—"

.

i

4, ---0 '-1 h II r -A

-4‘

(125)

s 71

'

-t

v.,ck

4s4r

1.6101.4. TST 1AAJI."-I=Ot -

MAA4

1

-V1

0-11

*

dza.

6,64

bt CA.1,1%na.

141z.

.- 1 faarou.,--Ctt's"

:

tu3

46

,

\••,-• 4 -A-ArLA.----ViA4.As. cx.-1, . % e3 ,

(126)

:I

(

;.

0

V'

' •

J.

ef--

5 4-4 L-- .4-•C ' 5 — a

0

(127)

83

\3 - \ J,

wrimorrilinguit.

16.11111r 1

INVOINIIIINNIEWNIM.

. .N

.iimanimmummuum

plimmimpuipuminumermags

inummommimmumums

m

ipmpirminnwimmum.

MIEIIIIIIIII

0

PENI1111111111=1111111111111

,. et ty, NIP 111 MI WI MIN

Iiiiii011111111111 . At-j- - ---

v„,t itrimpume

munion•

- ___v ums!-., •

,

ih tiic.AA

-,

tx,

0

t

t

,_

.

-

u

_

_t_A

I?I-M12-,,Sesk

.,-i;

l.

Z7

a

II

/,,

ME

iii

go "

ix\ t-I,

03611111111

ci '

,

11111M1111

_x 7rciaua

OL___

IMININININN

MININNN -.11INNIINIiiiiiiNN

,111117

--"--1EIM=ITIO

---

4---el lc

ME

ip________L_

,,.

4

EP Loin

-MIN

MN

NINNENINN

'

TIRINWIll WIPAPPIEND „‘„ „

NON A

IMITIME

1

--4 .----*

_Eiritsmi.

will."

L - MIMI _ - 11M211021

(128)

_

3

•-•

(9,

1

_co

4

0

o_,

c-4-1

' , AAA •

9

44

(129)

4441.

tit

_J

4

-1.1 1/4 L$

0

el

12

2

9'

a

‘,

1

;

(130)

6 r

•Q'

3

44

(131)

Om_

i41`4

Tr),_

tcw_u_

4E0(

talglA-4104._ itkifiZ\A 42ken4t9

t 3

_S2

a,

iL

4

0±)

lot)

—13.4

u.a

4

2

1

CRA4

k•-•

',AAA Ai 1 '3 <,Lt

11

(132)

-rp

11

S

S

3

Z. -J

4.9

LI

z

CO

c4

<4.

(133)

8E1

mai1=

NMI111111111M1111

lire - 111121211"Willl

mar

.1111=1111MMIIIIIMMINE

-1

UUI

_

11111111111

NI=PI

IEIUUUUU

IMINIMIN1111111111111

MIN NMI

NMI

• 11111•1111111111E

1111111P_MIWP

_

...

1111011111111111111111111111

1111111.111111 1

1111111

11110

101.1

1.1111111

ERE

111

111111Aillell

111111=1111111

11•1111111111111

1111111111111111E11

Rpm

U...

wroma

0.

mom

iIiIL-JiI

rA

uT

1111111

MEM=

MINEMENE

11111111 t

RINI!

LF3.

(134)

(7\

4-;;/

(135)

H

cr,

,$)

(136)

I OCT'

I hl

0 o

4

1

-

6

Cixo.T.2 Wcic3:4 Kap,

...34S,1

/

4_

,

A04--F-0 a

0 '.

t_lo

vAgzr,---11.1

o

erin -

%.21sAft.,

Nik

3

CAA 44L

)cirzAmArx%____; t....4Arit.

A

(137)

MMUMMANNUMM

v

111111111

apwailmmunpummim

ip

NOIRJ1111111113111114 TAlidellEMEM111111111WINNERRill

MLAMMEAMMEMMEMMOMME IIIIMMEMPW2MMEMMIUMSEMM

M MMEMEMEAMMUMNOMMMM

IIIII1T111III1ii

1811

slimundom muldimmammimmdm,

1111111111E1121111RAMEM

isia

111111111101MIMMERININEIN

111111

I tIJ1MIIIiIIiiIIII

IMMINERMIUMENESINEMITME

11111141111111A111d11

111111111113311111111 RAMMENHEIMEMEMMUMMINIM

11111121100111111111111111111111111111111111

r1

p

MEMEMMEMMINIMM

.

t,,

(138)
(139)

•;:

1

tt

4

e•

J

1

A

C4 -hi

.1

1

7

07 pr. 'Cr

(140)

rp

0

r

TT

7

r

f

Id

cr;

14 0

0

cr

44

(141)

1

1

,

C

s•

-•

c

'

1

•-•••""- - 4, -...-• i r i 3 ‘ 0

z

I

i

I

I

I

I

It

1

tri

-L.

•a

or)

Ii

(142)

1

--z

c.)

LL-•

L.,

8

c.)

-40

3

3

••••

El

8

• •

-9

2

(143)

ThLIX&IQH

1

1-'Yvk

cW .

-7--.1-3Q

- •

(144)

tr"

6.

4

8

co

S

-J

a

-rf

_t

-t"

.

r(

(145)

V•ki.) vr0._

ILNM_

--_24100-1

C47P

.

--V

`4.11.1Le.s.44

,k•1

Co I. LA

L41' CI

t•istar_

(A,,r2-0 <lb Eci

w

164,20.A

W1L-A

4S)

a

s. —

rA4t,

Avn aal-S

oticris)

(146)

5' Mot/ lk eng

I/4.

v

e

tAl--z.

a

1 b (CC*

wi

"

4„ AL.

MEMO

1- 0

At..

V 4.

CR

, 14

\JIM.

.

1

5

,

"

CM

G,

w

A i-L.

1

0

0.4

R

-1--- to-orrtr

To

1 "V-Loitti&

1

1 WI

1

Nov 19

I.

Fig,

1'0 (''M

P

1 N

1, , , Me.Ocia cl) vt C14) kta.. riat'l • c-IC- s:aid, C 1,,.L4,1 ri 16.111)

(147)

p

meAnnos

csO-R

"

I

2 C

le

oU:

3

C °-`t t.-

C

TaMcaL

__A q4k

OSO

C.

!CA .-1v1c24,_ -Va-ck

cc

k

Ott

-

\

z

t-t

A

(148)

et MC1U 1 I L1A — q..m.04‘ % 1 „4,4 ...t. vl

(-1

,

-&

/0„..%

u.,/-myAm

--Q-)

w_lto

1

AAplIALsce.._

1

C. A

LL

E

a -TW" SQ($.-t ii.i.vAu

.

44

u

Pi(le

0

sr 1 i 1 an

-

Lo

I L.L...

1-!)1W, &tar ICALSkl, . Z. P4,WhcvL-iruf . e—ga)U 011

,

-•

(149)
(150)

1

ett.).

-1

4

)

TOM H-

turri-'

Tot-kr-in

C-Va

1 VA. • , . VIOL, &w it tp% :12 r

\>‘Ao

\4401

.k‘

L

t

64

1

r-v-wwg

Ge,Aslotae4

rdAtul.,4

Joktts&,,-

4_1

cr.:341 I

Ct1i

hdrsut

14

)

r 1 I TY'

(151)

Lt)

j

te.e ! (.0

e

(152)

ppl=

IA tAo\1

I. .F. Titif LAy t1/45 94440 OCid.

2 , T CAVIL te, Ykk CAC-- f t CIA l L•t&.

iloa-

___

014. C7K '4014 U-).4-1" riC. r

AL.

-.64

-

4

Floods

I 4,00

L, C4.Aerti 1+6 tg.troj, C-Lie.44z

11 keel

_

-

'5

eff01704

'

11‘it

1

Os

021

,

),

irlilci I liosibre.ruirq

,.

'

12

'1'11$11 getbutotatie'kil::3 a 1,4. .

-a+ 4G.0 . "

0

I CO Cr-eiu-T-11.1, • •..• . . J.

,torecki

_ -...

044€, _ ,. . .

1/ bia-s), -, 3 S .. -.., a t 0

i---p

k.„ .

0.14 mix

,.-÷ ,

..

T

.

. , ...1 c...v‘ 6 ‘...4 t IA s‘irt 1, VV10..L14 g, I i

__--.•=1•11111114

(153)

- 1:

Q.Et)Nia

I.; NT % i-2

'

4(

pte.

\c-‘A

4

Ia

C. F kJ

f i

4

C. wori

"t.

/ at= A-v

stmt.,

1

J. UI.P.

,.m.u.v.r4Mi-l.

i 1

mu

tvl E. m GtS

i

-1

1

I b t.1 ov

1_ I

-I- 1

CAL..L.

1:.-e.'...__

o

Lisi...

1----4-.

0L"Tv.-4c14.. ?

? 7

.

-

----3

re..

1___

.

i

. _

4

.•

WI

1

t.1 o

I

k.,...log..t>

F

1askm

..1-Ev4

-

V1)105-UAV

15

Nfc3J

19

I.

_

-T-

o _

1

-_

WILL

. c

A 1.4..

£12.14l6 —

'rAt.lizs 1

7?

.14 cx-ko tut.

.

_

_

_.

_

/

1

(154)

J-3 kieu 1

el

08,4s -

.017 I

Joiritz

1

t

1

loy

Lit

e....S1

I . IA 12 ILI e e Wirt 1 ,

a

-riev1s

13) 1 1404l

14 -

.

.

,

4

di4 1 4es.-11

t.1...L.k..Q.{)

1

in

4

)

tv))

i- Ay

I

I „

.

4.

..) •

'

,

N.

./

k

eti vt idis

It

FeZ(

t.

kw_

IS

viA4

rui

..<3.49

btla

etst1eci-a-t) i

42.2

of? 1

(155)

(1.

(156)
(157)

1F1 9 0 1 t

411"4

- as

-3 1S

(158)

sr-,c..‘,..‘A , ori,4, C. 0 C.-VA:W-14A UARIA,

(

a

_..

estA k c \el Yn ..t.A.-4

— ---- ,/— ---)

i

71^0

CLA .1 '''' -,

Vbel e:AX- c.,fa ianorts

"7-,. 'TVA `'L 1 S

?LEX:1.a Li

a7.1

..?)

Cc2

‘AA-Ntot

dir

\/.4.,,",,j2,

,

5

S14.eui

vless

I

7fr•!.,

-6:

_

v,,_

rk

5c4

-A.D..z) vv.,

7

A e .

p x4-1 Ls

WI

Qck,

vi

(1\

‘c.),

U .

tit capti r-r--

,014- — i

..,..1116v.,....4k,„ '

4-- ,Ri

r

\<,

ralr- r

I I

I S

.

Yfie'Aa

( ti

"4, 4

4,1eii c:5 1V---

I, Or I [

\icor tk

st",‘ 4 -... II

1E—

;

r

e.6

w&e..1r

p

rpCe.SSiz,S

C2- \n‘d-01

12.1'01r

----C

i

.

)

t

"i'vz:‘ a

k• Z•ct

1G

(159)

,

stri

1

41,4

2

1

1

1 5

(160)

p .

13-Lx6,904-- al

14_11L

es.

41:1

NF-S

•Yr,

-,

nli,a-.1

"AD

k-t,

o-Ar a.d.:33.4 (ki1 )

C

rt:-.8

cr.,Dag

cith 417

v14. c

4. w , 4,, _

crt

6

a.cia

41

S.

...41

-

1b.,

Litt&

01,

sii caz..k.)

,

Pi2kli\

olit_I-7

doci,ct.

t di4m 6‘,4 i,,

4,1g . , 1

Al

i

If

t1

j

4

\ATL ilL 4r

90o,

r-

A-

Jilc,_

n

1 U,-.11 112,AAtivIrl \AA..

.1‘1,.

vvue 4%4,

Nik,e,11 t c Le-Ake

J

30 IV OU

19

Lo-,1a.35- - Crea.1)_r k

ButkAc

1

11

L•

1--)

4'6

1

(161)

5

1,1

.9

7

,dt

4 2

' vi

hr

C

,

9

It

5

0

•••••

—r

F

tic>

3 0 a

3

C*7

4

-f

A

.S

4

d

3

.17

(162)

a

1

1

7t

d—

cl

, (),"

u‘

T1

d'

_

c

°

0

(

11

0

4

6.

6-

5

C

k

cf—

071

.3

a

0

cy-)

4/ 0 ‘, 1

45,

1

L

(163)

r

i1111W,

(164)

,

(

7:

'CH

.11 4:0D

3

—T1

sr,

t

-r-44

(165)

LI%

0

J

t--

,

J

14

-Ir

4

3

a

3

j 4

(11

51

L

14

O

rl

2 LI

Li

--a

tt), 44 1

T

al

!2

11.1

In

0 t)

1

1

I

pi

(166)
(167)

--•

• tM

-IAA • rtktA

0•1111.11111111 WW1 MI. MMIMM•1•1101..

;DI

t)A

C

-I

--- 4rvuvr'FcS

—=--irvpcer

-arvry

--mc %AA

f, -t7

crocfr 5 AAA_ 1-A- 1.i 5S

-

(168)
(169)

24\

0

_

it\ictro

LA/ IL

(Q.

Pk_v1,

0

aPcil

J

sc-410

(-1:‘ - C,

C)

Cr>

-OLArtiAAR& L

0_4.)

-(), V-

c--vLi-

14-4

ft'

3

cv

LT

CID klua tLciarp

r

tt

tI

co4 -LduA. cA4 c-tut,

tiAVAA

2,

I:IAA-1_9_1,,

\-__eg.

en +r!iv

at

1

10

4,1

w t

-114,...„„t

rff •-•

k

4or N... • .,k..

(170)
(171)

AN2

--7 >c 7

goo p" 1 "

ca"

• r)0 0

c_V

a

3

0

CO

(172)

PS -Ll I I •••••• %la

<1;

U

a

d

4

.1

ci tr .

a

-7 g •

A

)

co

11

a

a

,

14r1

••••••

1111111

3

a

t ,

,)

(173)

z

r

0

G

w..,.4.Aa

t Poa

e(.4 ,r- Liii 'S 41 ke)01 A-). 41

z.N

1

1

5

I

-I JIM

-.t.,44,1...ra

Q

4-\ 1 Q_,) - 14 c

:!.

t4 ,

• ..K\ .4

4

t-CT

1

3M0 gr)

,

net,

w

/

Cionc.

t0,4,4,1____

c

.4

ii-A,Iii-.43,,,

eu4-10•Ls ""

,

5

iku •.

/1) in 0 vup . i IA 0 elf 4.Q ‘Nzh-Or zie

...• f,-)ty...a.a.4„, t_u__ Va.* fik,

c., tju 4,1

\...,.{

.j)

i

(174)

4

I

w ‘..k. • - vi

—QS

-

e7 ) — .7 1 •

czv .

-D

itsootzpb

References

Related documents

De sex kategorier som vi slutligen kom fram till och som vi tyckte sammanfattade vår empiri på bästa sätt var språkutvecklingsarbete, gruppen och det sociala samspelet,

De menar att elever med dyslexi har svårigheter i den fonologiska slingan, medan elever med läs- och skrivsvårigheter inte kännetecknas av problem i den fonologiska slingan och

ida_itemname plottime ida_username. ida_itemname

FÖR BESKRIVNING, SE BILAGA TILL PLANKARTA SIFFRA ANGER OMRÅDESNUMMER FÖR OMRÅDE INNEHÅLLANDE EN ELLER FLERA NY JÄRNVÄGSMARK MED SERVITUTSRÄTT SAMT TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT. RÖD

Arbetet skall begäras i samråd med TRv planering beroende på vilken påverkan det har för JF antingen i rev.tillfällen eller i BUP.. Områdenas påverkan på trafiken presenteras

Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: -Ystadsvägen på sträckan från Lybyvägen till riksväg 13 byter namn

Från vänster: Carl-Olof Strand, Lars- Anders Westlin, Lars Jerndahl, Birgitta Eldblom, Bengt Wolff, Eva Blommegård, och Sidsel Nybö..

Området har dock goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik till alla delar av tätorten inte minst till olika aktiviteter som rör barn, idrottande och

Entydiga anvisningar bör utarbetas för läkemedelspartiaffärens funktioner för mottagning och överföring av läkemedel till lagret.. 6.2 Expediering, förpackning

Fyra fältbiologer fick möjlighet att följa med på Naturskyddsföreningens resa till Bryssel för att lära sig mer om hur man kan påverka EUs miljöpolitik, eftersom det är

[r]

uthyrningsverksamheten inneburit för de enskilda skolorna samt för kultur- och fritidskontoret gör att kultur- och fritidsnämnden föreslår att projektet avvecklas.

Du får omkretsen genom att addera längden av sidorna.. Ett tal består av minst

En andel kan skrivas som ett bråk med delen i täljaren och det hela i nämnaren.. Tre av de fem blommorna

Häll över köttet, rör om täck över formen.. Låg effekt

• Omsättningen uppgick till 6 588 Mkr (6 627), en minskning med 1 procent. De färre leveranserna var hänförbara till alla våra verksamhetsländer och förklaras

3 § Den aktör som ansvarar för inköp, försäljning, lagring eller transport av partier med fiskeriprodukter ska betala en årlig samordningsavgift för offentlig kontroll av att

Detta är en service framför allt för våra pendlande elever så att de inte behöver resa till skolan för att först här få reda på om en lektion är inställd.

Kostnader avseende den pågående kliniska studien IBP-9414 uppgick till 15 557 (8 859) tkr före valutakurseffekter.. Personalkostnader uppgick till 4 612 (4

Kassaflöde och likvida medel Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22 mkr (-150), kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -101 mkr (0)

Helårsresultatet efter finansiella poster förbättrades till följd av en större abonnemangsportfölj, fler installerade larm och en högre produktförsäljning.. Uppbyggnaden av en

Det lägre resultatet för årets fjärde kvartal och året totalt förklaras framför allt av lägre beläggningsgrad på en stor andel av produktionerna samt lägre intjäning än

När ramavtalen är klara och företagen tillsammans med VästKraft har ett mer specificerat innehåll kommer en ny konkurrensutsättning att göras med alla leverantörer som har fått