Förbud mot att jaga klövvilt med hund efter den 31 januari Motion 2019/20:305 av Magnus Persson (SD) - Riksdagen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD169

Motion till riksdagen

2019/20:305

av Magnus Persson (SD)

Förbud mot att jaga klövvilt med hund efter

den 31 januari

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda jakt på klövvilt med hund efter den 31 januari och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hundjakt av klövvilt kan vara en påfrestning för dräktiga djur. Många djur får sina ungar under våren, vilket innebär att en hundjakt av till exempel älg så sent som i februari kan resultera i att älgen mister sitt långt utvecklade foster. I södra Sverige är risken även stor att hunden tar smågrisar samt jagar högdräktiga suggor.

Älg och vildsvin bör likställas med hjort och rådjur, vilka inte får jagas med hund efter den trettioförsta januari.

En väldigt liten del av avskjutningen av älg sker i februari, vilket innebär att ett förbud mot att jaga klövvilt med hund från och med februari månad har liten påverkan på avskjutningen. Ett sådant förbud är inte bara ett steg i att förbättra etiken gällande hundjakt utan besparar även djuren onödigt lidande.

Figure

Updating...

References

Related subjects :