Till mitt 15-åriga jag - Lektionsbanken.se

Download (0)

Full text

(1)

Några råd till mitt 15 åriga jag

När du lyssnar på klippen är det bra om du skriver ner de råd de ger till sig själv. I början innan filmen börjar finns även ett budskap eller citat från klippet som sammanfattar det. Skriv det längst ned i denna mall och sedan försöker du kort sammanfatta råden i varje ruta.

Råd Alice Cherrie Barakat Victoria Kaliffa Moms Erik Niki Lamin Kumba Abidaz

1 2 3 4 5 Citat You´re not here to please

(2)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :