Ungdomens Nordiska Råd 2006

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ungdomens Nordiska Råd 2006

President

NordiskUngkonservativ Union

Lotta Backlund Finland Presidiet lotta.backlund@hanken.fi

Presidiet

Kristendemokratisk Ungdom i Norden (KDUN)

Gunnhild Sørås Norge Välfärdsutskottet gunnhild@krfu.no

suppleant Ella Bohlin, Sverige

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF)

Tytti Seppänen, Finland Medborgar och tytti.seppanen@keskustanuoret.fi konsumentutskottet suppleant Hilde Söraas Grönhovd, Norge

Nordisk Ungkonservativ Union (NUU)

Sigbjørn Aanes Norge Näringsutskottet sigbjorn.aanes@hoyre.no

suppleant Karl Fagerström, Åland

Socialistisk Ungdom i Norden (SUN)

Runi Nielsen Färöarna Välfärdsutskottet runi@blika.fo

suppleant Petra Erkkilä Finland

Förbundet Nordens Socialdemokratiske Ungdom (FNSU)

Semine Lykke Brorson Danmark Kultur och

semine_brorson@dialog.dk utbildningsutskottet suppleant Kristel Englund, Finland

Nordens Liberale och Radikal Ungdom (NLRU)

Helene Z Skulstad Norge Miljöutskottet helene@liberal.no

suppleant Dennis Otte, Danmark

Föreningen Nordens Ungdomsförbund (observatör)

Mette Heide Sørensen Danmark odense@fnu.dk

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :