Elkretsar olika scenario 1

Download (0)

Full text

(1)

2. Vad sker med strömmen i en given krets då dess resistans ökar? 1. Två resistanser genomflyts av samma ström i en seriekrets. Den ena är på 25Ω och den andra är på 50Ω

Över vilken resistor sker det största spänningsfallet?

3. Två resistanser är parallellkopplade.

Den ena är på 100Ω och den andra är på 150Ω I vilken resistor flyter den största strömmen?

4. Tre ledare är sammankopplade i en punkt.

I två av ledarna är strömmen till punkten 10A resp. 5A Hur stor är strömmen från punkten?

5. Resistansen i en 2-ledarkabel med tvärsnittsarean 1,5 mm2 är 5Ω Vad sker med resistansen om man ändrar tvärsnittsarean till 2,5 mm2?

6. Man har 2 st resistanser (värmeelement).

Hur ska man koppla dessa till spänningskällan för att de ska utveckla så stor effekt som möjligt?

(2)

U + R R2 U + R R2 U + R3 R R2 U + R3 R4 R I I I I

Vad sker med strömmen I?

Vad sker med strömmen I?

Vad sker med strömmen I?

FALL A

Utgångskrets

FALL A (1)

FALL A (2)

(3)

R2 U + R5 R3 R4 R R2 U + R5 R3 R4 R H1 U + H2 ”0” ”1” I I

Vad sker med strömmen I?

Vad sker med strömmen I?

Beskriv vad som sker med lamporna H1 och H2 då strömställare A står i läge ”0” resp. ”1” Lamporna är identiska. A FALL A (4) FALL A (5) FALL B

(4)

U + 5Ω 5Ω 10Ω 10Ω R2 R4 R3 R1 U + 50Ω

Hur stor är spänningen mellan punkterna A och B? 50Ω R3 R1 50Ω R2 10Ω R1 10Ω R4 20Ω R5 20Ω R6 100V A B FALL C

I vilken resistor utvecklas den största effekten? FALL D 4A 1A ?A 3A 5A 1 1A 2 3 4 5 6

I en kopplingspunkt är 6 ledare sammankopplade.

Bestäm strömmens storlek i ledare 6 samt strömriktningen.

(5)

1 50Ω 2 Strömmen minskar 3 100Ω 4 15A 5 Den minskar 6 Parallellkopplas

Fall A(1) Strömmen minskar Fall A(2) Strömmen ökar Fall A(3) Strömmen minskar Fall A(4) Strömmen minskar

Fall A(5) Strömmen ökar Observera att de tre högra resistanserna kortsluts.

Fall B ”0” Båda lamporna lyser lika starkt. ”1” Lampa H1 slocknar och lampa H2 lyser starkare. Fall C R2

Fall D 27,8V

Figure

Updating...

References

Related subjects :