Framställning om förlängd tid för uppdraget att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-06-25 I2020/01418/E II 10 Infrastrukturdepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 291 86 Kristianstad m.fl. Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 E-post: i.registrator@regeringskansliet.se Framställning om förlängd tid för uppdraget att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 24 oktober 2019 ska länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län redovisa uppdraget att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning

(dnr I2019/01614/E) senast den 7 september 2020.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen uppdrog den 24 oktober 2019 åt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län att utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv kartlägga, analysera samt redovisa effektsituationen på regional och lokal nivå i länen på kort och lång sikt. Uppdraget ska enligt beslutet redovisas senast den 7 augusti 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse den 14 maj 2020 hemställt om förlängd tid för att redovisa uppdraget till den 7 september 2020. Länsstyrelsen i Stockholms län anger att hemställan är avstämd med övriga tre berörda länsstyrelser. Anledningen till hemställan är att utbrottet av covid-19 fördröjt arbetet.

(2)

2 (3) Regeringen bedömer att det finns anledning att medge den förhållandevis korta förlängningen av uppdragstiden som Länsstyrelsen i Stockholms län hemställt om. På regeringens vägnar Anders Ygeman Jan-Olof Lundgren Likalydande till Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kopia till

Finansdepartementet /BA, K, SFÖ och SPN Miljödepartementet /KL

Näringsdepartementet /BI Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen Statens energimyndighet

(3)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :