Ändring av uppdraget att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2019-12-19 S2019/03412/SF (delvis) II:8 Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 1056 405 22 Göteborg Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Ändring av uppdraget att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning

Regeringens beslut

Regeringen ändrar uppdraget att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning på så sätt att tiden för redovisningen förlängs till den 11 december 2020.

Bakgrund

Regeringen gav den 15 augusti 2019 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag (S2019/03412/SF) att analysera variationen i avslag och nybeviljande av aktivitetsersättning. Den angivna redovisningstidpunkten var den 30 oktober 2020. För att kunna redovisa uppdraget med hög kvalitet har ISF begärt förlängd redovisningstidpunkt till den 11 december 2020.

På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

David Dager Kopia till

Figure

Updating...

References

Related subjects :