• No results found

Längsta vägen - Dubbelt & hälften - Lektionsbanken.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Längsta vägen - Dubbelt & hälften - Lektionsbanken.se"

Copied!
1
15
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

”Längsta vägen” – Dubbelt och hälften 0-20

2 12 3 14 7 6 20 5 9 10

H 12 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en

uppgift med rätt ”svar”. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna.

Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. D = dubbelt H = hälften D 4 H 20 D 8 H 8 D 1 D 7 H 6 H 18 D 9 D 2 H 16 H 14 D3 H 10 H 2 H 4 D 6 D 5 D 10 10 2 16 4 8 1 8 4 18 6

Se utförligare regler här: https://mattefixaren.wordpress.com/2015/09/16/langsta-vagen-lilla-plus/

References

Related documents

To gain a better insight into the performance of trackers, we have manually or semi-manually labeled each frame in each selected sequence with five visual attributes that reflect

SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 HELFART Grå rutor = klinisk utbildning.. IntensivT1

Denna bana testades sedan av totalt tjugo (20) personer, fem (5) för varje attraheringsmetod. Enligt hur kompositionstekniker fungerar och används inom grafiskt arbete

• På vilket sätt arbetar lärarna för att eleverna ska befästa begreppen dubbelt och hälften samt del av helhet dvs... • Hur vet lärarna att begreppen är befästa

kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... Här vann den gröna spelaren eftersom den hade fyra gröna rutor

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

Enligt en avhandling (Ballan & Freyer 2017:1) kan forskningen gång på gång konstatera att kvinnor med funktionshinder har högre risk att utsättas för våld i nära

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm..