• No results found

Ränteavdraget på bostäder Motion 2018/19:815 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ränteavdraget på bostäder Motion 2018/19:815 av Sten Bergheden (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1407

Motion till riksdagen

2018/19:815

av Sten Bergheden (M)

Ränteavdraget på bostäder

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda

möjligheten att successivt ta bort ränteavdragen på bostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av anledningarna till att bostadspriserna ökar är ränteavdragen. Skattepengar går till ränteavdrag på bostäder, som bidrar till att blåsa upp bostadsbubblan. I och med

ränteavdragen subventioneras bostäder i framför allt storstäderna med över 30 miljarder per år. En successiv avtrappning av ränteavdragen borde genomföras, för att sedan avveckla dem helt på 15–20 års sikt. Regeringen bör överväga att omgående tillsätta en utredning som ser över hur ränteavdragen kan avvecklas över tid.

References

Related documents

Twenty relevant European legislations with lists of priority pollutants and quality criteria and emission standards; recommendations and guidelines from non-governmental

According to the overall heavy metal removal results, IOCS has poor heavy metal removal efficiency compared to that of the other sorbents , except for sand, bark and NZ,

"In the Polish environmental legislation from year 1970 - in contrary to many other countries - there were no values of the permissible concentrations of pollutants in

It has been shown that chelating groups like IDA, TREN or PEI covalently bound to a suitable matrix can purify water from heavy metal ions at different volumes and flow rates in

municipal legislation rules; for this task we asked hygienists and veterinarians to help us; - to develop information and education system;.. ECOLOGICAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Investigations of hwnic substances dissolved in both river and lake waters are difficult because of the substances small contribution to dry residue left after

De som står i ett avvisande eller bristfälligt förhållande till Kärleken framstår alla som mänskligt sett förfelade människor med förkrympta andar som naturen

Annars får man ju inte läsa andras brev, ha ha, säger han, medan hon reser sig för att stiga av?. - Timoteus, upprepar hon, ja visst, det skall