Seminar om sociala och allmännyttiga bostäders framtid i Norden : Svartsengi Island, den 8 oktober 2004

Full text

(1)

Seminar om sociala och allmännyttiga bostäders

framtid i Norden

Svartsengi Island, den 8 oktober 2004

Urbanforskninginstitutet vid Islands universitet höll den 8 oktober 2004

ett nordiskt seminar med överskriften “2000-talets sociala bostadspolitik i

Norden – nya problem, nya lösningar”. Seminariets syfte var att

åsdadkomma en kunskapssamling av de nyaste rönen kring sociala och

allmännyttiga bostäders framtid i de nordiska länderna. Seminariet

utgjorde även en slutpunkt för ett nordiskt forskningsprojekt kring samma

ämne. Både forskningsprojektet och seminariet har finansierats med stöd

från Nordiska ministerrådet. Seminariet organiserades av

Urbanforskningscentret vid Islands universitet i samarbete med

socialministeriet och Bostadsfonden.

Över hela Norden – och även i stora delar av Europa – genomgår nu de

sociala och allmännyttiga bostadssektorerna stora förändringar, i takt med

de omfattande samhällsförändringar som pågår sedan 1990-talet. Denna

utveckling väcker stor uppmärksamhet, som återspeglades i att seminariet

attraherade ett 50-tal deltagare, omkring 25 från värdlandet Island och

samma antal folk ifrån de övriga nordiska länderna.

Seminariet syftade på att nå två olika målgrupper, dvs för det första

yrkesverksamma och förtroendevalda inom stat, kommun eller

bostadsföretag, samt för det andra stads- och bostadsforskare. De

nordiska ländernas allmännyttiga och sociala bostadssektorer är inbördes

olika, har delvis olika funktioner och deras andel av bostadsbeståndet

varierar kraftigt. Det finns dock en del likheter vad gäller aktuella

utvecklingstendenser och de står inför på många sätt likartade utmaningar

nu strax efter årtusenskiftet. Samtliga nordiska länder har skaffat sig

omfattande erfarenheter vid att bekämpa olika problemscenarier som har

uppstått.

På seminariet möttes således experter och aktörer från

bostadsmyndigheterna, bostadsforskningen och bostadsföretagen.

Föredrag hölls av forskare och sakkunniga från alla dessa tre kretsar i

Norden, samt en utomnordisk bostadsforskare med översyn över den

europeiska bostadspolitiken, Mark Stephens från Glasgow University.

(2)

De övriga föreläsarna var Bengt Owe Birgersson, verkställande direktör i

SABO, Sverige, Hedvig Vestergaard, seniorforsker, SBI, Danmark, Peter

Fredriksson, överinspektor i miljöministeriet i Finland, avdelningssjef

Thorbjørn Hansen, Norges byggforskningsinstitutt och arkitekt Páll

Gunnlaugsson, orförande i Búseti, Reykjavíks bostadskooperativa

förening. Seminariet avslutas med en plenumdiskussion som leddes av

expert Eva Hedman, Boverket, Sverige.

(3)

P R O G R A M

2000-talets sociala bostadspolitik i Norden – nya

problem, nya lösningar

Nordiskt seminarium

Fredagen den 8 oktober 2004

Blå Lagunen, Svartsengi - Grindavík

Program

Kl 9:00 Seminariet öppnas

Avdelningschef Ingi Valur Jóhannsson, socialministeriet

Kl 9:15 The Future of Housing Policy in Europe

Forskare Mark Stephens, Department of Urban Studies,

Glasgow University

Frågor och diskussion

Kl 10:15 Kaffepaus

Kl 10:30 Sociala aspekter i bostadspolitiken i Europa

Överinspektör Peter Fredriksson, Miljöministeriet,

Finland

Neighbourhood Governance - med udgangspunkt i et

europæiskt projekt

Seniorforsker Hedvig Vestergaard,

Statens

Byggeforskningsinstitut, Danmark

Frågor och diskussion

Kl 12.00 Lunch – Sevärdheter i Svartsengi – bl a “den skälvande

vulkanen”

Kl 14:00 Allmännyttans framtid mot en internationell bakgrund i

ljuset av SABOs framtidsstudie

Bengt Owe Birgersson, verkställande direktör, SABO,

Sverige

Nya bostadsformer och nya initiativ inom den isländska

bostadssektorn

(4)

Arkitekt Páll Gunnlaugsson, ordförande i Búseti - Reykjavík

Frågor och diskussion

Kl 15:40 Kaffepaus

Kl 16:00 Almennyttig utleie i Norge- en fattigdomsfelle?

Avdelningssjef Thorbjørn Hansen, Norges

byggforskningsinstitutt

Frågor, diskussion

Kl 16:45 Plenumdiskussion

under ledning av expert Eva Hedman, Boverket, Sverige

Kl 17:30 Seminariet avslutas

Avdelningschef Ingi Valur Jóhannsson, medlem av Ek-bygg

Kl 17.45 Dopp i Blå Lagunen

Kl 19.00 Middag - Blå Lagunen

(5)

2000-talets sociala bostadspolitik i Norden

Nordisk Seminarium 8 oktober 2004

Deltagarlista

-Danmark

Hans Kristensen Danmark By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut

Hedvig Vestergaard Danmark By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut

Lise Nielsen Danmark Socialministeriet

Per Larsen Danmark Socialministeriet

Finland

Peter Fredriksson Finland Miljöministeriet

Peter Fredriksson Finland Miljöministeriet

Island

Aðalsteinn Sigfússon Island Félagsþjónustan í Kópavogi/Socialtjänsten Kópavogur

Bjarni Frímann Karlsson Island Íbúðalánasjóður / Bostadsfonden

Björk Vilhelmsdóttir Island Félagsþjónustan í Reykjavík / Socialtjänsten Reykjavík

Edda Tryggvadóttir Island Bæjarskrifstofur Garðabæjar / Kommunkontoret Garðabær

Erlendur Hjálmarsson Island

Fasteignafélag Hafnarfjarðar / Fastighetsföreningen Hafnarfjörður

Friðrík Guðmundsson Island Byggingafélag námsmanna / Studenterbyggföreningen

Guðmundur Jónsson Island Fasteignafélag Hafnarfjarðar

Guðmundur Y. Hraunfjörð Island Fjarðabyggð / Fastighetsföreningen Hafnarfjörður

Harpa Njáls Island Borgarfræðasetur / Urbanforskningsinstitutet

Helga Argrimsdottir Island Íbúðalánasjóður / Bostadsfonden

Hrafnhildur Sif Hrafnsdóttir Island Íbúðalánasjóður / Bostadsfonden

Ingibjörg Rannveig Guðlaugsdóttir Island

Skipulags- og byggingarsvið Reykjavíkur / Byggnads – och planavdelningen, Reykjavíks stad

Ingunn Árnadóttir Island

Bæjarskrifstofur Mosfellsbæjar / Kommunkontoret Mosfellsbær

Jón Rúnar Sveinsson Island Borgarfræðasetur / Urbanforskningsinstitutet

Ragnar Snorri Magnússon Island Húsnæðisnefnd Kópavogs / Bostadsnämnden Kópavogur

Salvör Jónsdóttir Island Reykjavíkurborg / Reykjavíks stad

Sigurður Friðriksson Island Félagsbústaðir hf / Reykjavík socialbostäder

Sigurður Guðmundsson Island Byggingafélag námsmanna / Studenbyggföreningen

Stefán Ólafsson Island Borgarfræðasetur / Urbanforskningsinstitutet

Þórarinn Magnússon Island Félagsbústaðir hf / Reykjavík socialbostäder

Páll Gunnlaugsson Island

Búseti Reykjavík / Búseti – bostadskooperationen i Reykjavík

Norge

Anne Hestdalen Norge UKE, Oslo kommune

Anne Ruden Norge Den Norske Stats Husbank

Berit Nordahl Norge Norges Byggforskningsinstitutt

Einar Magnus Aarskog Norge Kommunal- og regionaldepartementet

Erling Annaniassen Norge

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Jan Oddum Norge Den Norske Stats Husbank

Per Åhrén Norge Den Norske Stats Husbank

Thorbjørn Hansen Norge Norges byggeforskningsinstitutt

(6)

Sverige

Bengt Turner Sverige

Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Björn Karlberg Sverige Finansdepartementet

Christina Thunwall Sverige

Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Eva Hedman Sverige Boverket

Gunilla Mejegård Sverige Boverket

Gunilla

Mejegård -

Spouse Sverige Boverket

Martin Hedenmo Sverige Boverket

Paul Silfwerberg Sverige Boverket

Ulf Karlsson Sverige Finansdepartementet

Urban Zetterquist Sverige Statens bostadsnämnd

Storbrittanien

Mark Stephens United

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :