Matematik klass 2 FACIT

Full text

(1)

Matematik klass 2

Facit

Höstterminen s. 2-5

Vårterminen s. 6-11

Extrabok 2A s. 12-14

Extrabok 2B s. 15-19

(2)

s.2 mönster: HEJ s.4 negativa och positiva tal -2 0 1 1 2 7 -7 -2 2 -3 -2 -5 -1 3 -4 -9 -8 -3 -3 2 s.5 tecken > < = < = > < < < < > < < < > > s.6 måla ordkunskap det blir 2 s.7 se upp med = 2 3 6 1 7 6 9 3 2 4 3 2 10 5 5 -2 5 10 4 -10 s. 7 tiotal 40 10 20 70 40 30 50 80 40 20 30 100 s. 8 hundratal 500 900 100 700 700 200 400 700 400 300 800 600 200 700 200 s. 8 rätt tecken + - 8 - + 3 - + 6 - - 1 + - + 10 s.9 kluringar med X X=1 X=2 X=8 X=3 X=5 s.12 addition ”de svåra” 11 12 6 3 11 14 5 8 12 13 8 7 12 11 4 5 13 11 7 8 14 12 7 4 s. 12 tvillingar 10 14 5 9+9 18 10 7 8+8 14 16 10 9+9 12 12 6 6+6 16 18 10 7+7 14 16 7 5+5

(3)

s. 13 nästan tvillingar 11 13 5 7 13 17 7 6 15 11 8 8 17 15 9 9 s. 13 nio plus 11 12 3 9 16 15 8 9 13 11 6 9 15 10 7 9 14 13 5 9 12 14 2 9 s. 14 pentamino 12 olika s. 15 addition flytta tal 15 13 14 15 15 13 14 15 18 13 16 17 18 13 16 17 13 11 12 12 13 11 12 12 s. 15 räkna addition 11 11 12 11 12 14 14 11 13 17 12 13 17 18 13 12 16 11 15 13

s.16 fyll ut till tiotal

8 6 9 6 9 4 5 7 2 3 2 7 7 1 7 4 5 2 3 1 s. 16 kluringar X=3 X=4 X=8 X=6 X=1 s.18 tjugo-kompisar 10 9 16 14 5 8 13 18 2 4 19 15 6 1 11 12 7 3 17 14 s. 20 subtraktion ”de svåra” 3 8 6 8 4 5 5 8 8 7 8 7 5 6 4 5 5 8 7 8 6 8 7 4 7 8 5 6 s. 20 subtraktion tvillingar 6 10 5 7 9 8 8 6 5 6 7 9 7 9 10 8 s. 21 subtraktion nästan tvillingar 6 8 5 7 5 7 9 6 7 9 6 8 6 8 7 8

(4)

s. 21 subtraktion nio minus 2 7 9 9 3 8 9 9 4 9 10 9 5 10 9 9 6 11 9 9 s. 23 addition och subtraktion 18 16 9 8 15 13 9 7 11 15 6 7 17 12 8 9 14 12 9 7 s. 23 hundrakamrater 50 90 50 20 70 20 70 40 40 40 80 10 10 60 30 s. 25 addition 11 12 11 11 11 12 15 11 12 13 11 13 12 13 13 12 11 15 11 14 13 13 12 14 14 12 14 16 s. 26 subtraktion 6 8 9 9 9 9 8 8 7 6 7 9 7 9 9 8 7 8 8 7 s. 28 subtraktion 2 4 5 3 9 5 9 3 8 7 9 7 6 4 4 7 5 8 8 8 9 4 6 8 5 7 6 6 9 7 7 9 8 8 9 9 s. 28 addition 11 13 11 12 13 16 18 14 12 11 12 14 16 13 15 17 12 14 11 15 s. 30 subtraktion 8 9 8 6 7 5 7 6 9 7 9 6 7 7 7 6 9 8 8 6 s. 33 kluring X=4 X=3 X=1 X=8 X=4 s. 34 addition 15 15 11 16 12 12 13 14 18 13 18 15 17 14 14 12 16 17 15 16

(5)

s. 34 subtraktion 8 4 6 2 9 8 8 5 5 0 5 3 4 6 9 5 3 1 1 4 s. 34 talserie 12 ; 16. (+4; -1) s. 35 addition och subtraktion 4 14 7 18 6 12 9 11 5 15 9 12 6 16 9 16 8 13 5 15 s. 36 julgåta måne = 3 stjärna = 9 hjärta = 6

(6)

Vårterminen åk 2 s.2 mönster: MA s.4 negativa tal -2 0 1 1 2 7 -7 -2 2 -3 -2 -5 -1 3 -4 -9 -8 -3 -3 2 s.5 tecken > < = = = > < < < < > < < < = > = < > < < > > = s.6 se upp = 12 3 16 11 7 16 19 14 2 4 13 2 20 15 5 8 5 20 4 -10 s.6 tiotal 40 10 20 70 40 30 50 80 40 20 30 100 s.7 hundratal 500 900 100 700 700 200 400 700 400 300 800 600 200 700 200 s.7 tecken - - 2 - + 13 + + 14 + + 13 s.8 Talseier: tabell 4 tabell 3 X=8 X=4 X=3 X=7 X=0 s.10 multiplikation 1 14 6 18 12 2 2 8 4 10 6 0 2 0 16 9 0 10 0 20 s.11 kluring X=1 X=7 X=6 X=2 X=8 s.12 addition 11 8 6 3 11 5 5 8 12 4 8 7 12 6 4 5 13 8 7 8 14 8 7 4

(7)

s. 12 addition 11 11 12 11 12 14 14 11 13 17 12 13 17 18 13 12 16 11 15 13 Loopa loopen s.13 till hundra 1 46 26 77 3 39 58 6 15 68 72 62 26 81 13 33 37 45 60 68 s.13 subtraktion 3 8 6 3 4 5 5 8 4 4 8 7 5 6 4 5 5 8 7 8 s.15 subtraktion 6 8 9 9 9 9 8 8 7 6 7 9 7 9 9 8 7 8 8 7 s. 15 addition 11 13 11 12 13 16 18 14 12 11 12 14 16 13 15 17 12 14 11 15 s.17 multiplikation 10 20 14 0 8 12 30 80 10 70 4 6 40 0 0 80 18 50 18 8 s.17 kluringar X=5 X=1 X=9 X=1 X=9 s. 18 rätt tecken * - * + * + +* +* s.18 subtraktion utan växling 24 62 42 74 50 32 22 70 72 81 51 82 52 83 65 34 93 43 84 93 s. 19 multiplikation 10 60 15 0 12 40 0 14 45 16 6 20 40 25 18 50 30 0 1 35 s. 19 rätt tecken + * + * + * + -

(8)

s.20 subtraktion 8 9 9 6 7 5 7 6 9 7 9 6 7 7 7 6 9 8 8 6 s.20 addition 15 15 11 14 12 12 9 14 18 13 18 15 17 6 14 12 16 17 16 15 s.21 till hundra 2 3 78 36 69 28 11 47 81 45 69 85 48 72 51 27 s.22 multiplikation 3 15 21 18 18 6 16 15 4 50 9 20 12 12 8 6 4 16 12 0 s.23 subtraktion 8 4 6 2 9 8 8 5 5 0 5 3 4 6 3 5 s.23 addition och subtraktion 4 14 7 18 6 12 9 11 5 15 9 12 6 16 9 16 s. 24 subtraktion höga tal utan växling 92 70 51 82 82 73 23 63 42 43 52 83 23 66 32 30 11 93 97 76 s. 25 multiplikation och division 8 16 9 25 2 4 3 5 15 20 60 18 5 4 6 6 3 5 10 3 s. 26 division 1 4 1 5 3 2 4 4 2 5 3 2 6 5 3 10 5 4 7 7 s. 26 subtraktion och addition 2 6 11 13 4 7 14 16 8 3 16 12 6 8 12 15 4 8 14 13

(9)

s. 27 subtraktion med tiotalsövergång 58 68 15 47 82 26 35 15 38 69 24 49 16 67 33 56 8 84 s.31 rätt tecken + * - * - * + + s. 31 romerska siffror 36 272 62 365 88 205 111 190 267 677 450 766 s. 32 romerska XXVIII DCXVII LII DCCCL LXXV CCVII CXXXI DC CXXVII DLXI DCLXVI CCLVI s. 32 kluringar X=5 X=1 X=9 X=1 X=9 s. 33 addition med tiotalsövergång 72 86 32 68 104 44 54 31 52 80 36 62 34 81 55 73 24 108 73 43 80 s. 34 rätt tecken * * + - * * + * - + * - * s. 34 treans tabell */ 6 12 5 2 21 27 1 9 15 0 10 4 9 30 3 6 24 18 7 8 s. 36 addition 11 16 16 12 13 15 17 11 12 11 11 17 13 14 14 12 11 18 12 14 s. 36 subtraktion 4 6 5 - 2 - 6 6 - 4 2 - 2 0 - 3 5 1 - 1 - 6 - 5 - 5 1 1 2

(10)

s. 37 addition, varje talsort för sig 56 108 91 70 117 82 100 113 95 72 s. 38 addition, flytta tal 60 90 70 110 76 60 90 50 90 80 s. 39 multiplikation 0 6 40 25 30 0 8 0 4 15 30 10 10 60 40 50 9 90 15 20 s. 39 4 katter 2 hundar 1 höna s. 40 subtraktion, varje talsort för sig

14 66 17 36 29 26 12 23 19 38 s. 14 subtraktion höja/ sänka BÅDA

80 33 49 37 29 17 25 21 60 22 s. 42 subtraktion bakifrån med plus

12 49 38 28 63 14 28 55 s. 44 subtraktion listigt sätt 31 35 60 29 55 77 27 41 24 36 s.45 addition listigt sätt 55 79 85 93 85 37 32 87 40 101 s. 46 multiplikation 10 16 20 14 8 100 0 50 0 15 6 18 70 12 21 25 9 12 16 20

(11)

s. 46 division 1 1 3 4 2 2 7 4 8 8 9 10 5 9 3 5 6 7 10 6 s. 48 blanda räknesätt 17 10 12 10 16 24 40 30 0 20 10 3 24 10 20 24 10 12 s. 49 multiplikation 3 4 5 5 3 6 6 8 2 7 0 5 4 6 2 4 4 3 9 2 s. 49 division 8 18 12 45 10 16 14 21 25 8 40 20 35 15 9 50 12 20 18 12 Talserien +4, -2… s. 50 tecken? Fler lösningar finns - = * + 15 * + = + 10 / + = * 8 * + = * + 20 / - = * 6 * + = - 20 s.52 alla räknesätt 20 6 103 69 15 5 81 24 16 4 102 21 s. 53 räkna addition 112 154 101 113 72 100 68 119 106 s. 53 räkna subtraktion 4 4 13 46 36 25 8 10 42

(12)

Extrabok 2A s. 2 2A rätt tecken = 21 < < = 30 > = 29 > = 50 = 85 > s. 4 2A romerska siffror 16 XVI 49 XXXXVIIII 51 LI 75 LXXV 150 CL 168 CLXVIII 210 CCX 361 CCCLXI 450 CCCCL 520 DXX 672 DCLXXII 890 DCCCLXXXX 999 DCCCCLXXX XVIIII ELLER IM 1010 MX s. 5 2A = 26 > > = 27 = 31 s. 6 2A algebra A=6 B=7 C=8 s. 8 måla uppgifter som blir 20 s. 9 2A kluringar 6 42 4 15 11 s. 12 2A långa tal 102 107 137 105 109 s. 12 2A kluringar 1 1 15 5 6

(13)

s. 13 2A rätt tecken 12 + 16=14 + 14 23 – 13=6 + 4 14 – 15=0 – 1 17 + 13=20 + 10 17 – 8=7 + 2 18 – 7=6 + 5 s. 13 2A negativa tal -3 -3 3 -8 17 3 3 8 -3 -3 s. 14 2A höga tal addition 60 30 20 80 80 10 100 40 20 100 70 20 100 10 0 s. 14 2A höga tal subtraktion 30 70 80 50 0 90 10 20 100 40 30 100 20 20 80 s. 15 2A negativa tal 4 8 2 -4 -7 -3 -5 7 3 3 -7 0 s. 16 2A kluringar med X X=10 28 X=2 18 X=18 3 X=0 13 X=15 15 s. 19 multiplikation och division 2 2 12 4 2 16 5 1 21 8 12 10 3 27 3 10 16 7 s. 20 2A räkna addition 29 35 72 30 38 95 29 35 77 28 39 54 29 40 107 s. 20 2A räkna subtraktion 3 16 45 10 8 13 3 10 4 21 3 37 4 20 49

(14)

s. 20 2A räkna addition och subtraktion 13 81 200 65 95 700 27 97 100 46 84 1000 71 70 -200 s. 21 2A vilket tal står X för? 12 3 5 4 6 12 5 6 4 4 4 4 11 16 3

Ett tal ska

bort…541, de andra står ”i följd” s. 24 2A romerska XVII 17 XXV 25 XXXXVIII 48 LI 51 LV 55 LXXII 72 LXXXVI 86 CLXV 165 CCCLV 355 Fortsättning CX 110 CXXV 125 CCL 250 DCLX 660 MMCXIIII 2114 MMIIII 2004 MDCCCC XXXXVII 1947 s. 25 2A algebra en stjärna är värd 4 s. 25 2A måla rutor med svaret 12

(15)

Extrabok 2B s. 2 2B rätt tecken + * 21 + - 22 - - -4 - * 0 / / 5 + * 27 * + 100 + * 50 - - 64 / * + 4 s. 4 2B romerska 25 XXV 59 LVIIII 62 LXII 75 LXXV 155 CLV 170 CLXX 250 CCL Fortsättning 317 CCCXVII 505 DV 620 DCXX 755 DCCLV 806 DCCCVI 1001 MI 1101 MCI s. 5 2B rätt tecken = < = > = s. 6 2B subtraktion 8 10 15 10 13 90 50 17 90 13 18 80 30 9 6 20 7 1 59 2 s. 6 2B algebra A=20 B=10 C=30

(16)

s. 7 2B köttbullsproblem mm 13 9 58 8 82 40 25 28 25 14 Fortsättning 2 10 3 84 2 65 5 61 5 80 s. 8 2B addition 12 9 10 11 13 20 11 14 14 35 Fortsättning s. 8 8 17 3 67 4 35 9 77 7 50 s. 8 2B måla alla uppgifter som blir 25

s. 9 2B bråk, del av antal 2 nycklar 3 skruvmejslar 4 rutor s. 9 2B rätt tecken = = = < < < > = > s. 10 2B kluringar X=5 X=2 X=10 X=3 X=2 s. 13 2B långa tal 312 436 512 430 399 s.13 2B kluringar X=3 X=2 X=3 X=10 X=2

(17)

s. 14 2B rätt tecken + * 28 * + 10 - * 0 + * 30 - * 14 + * 25 s. 14 2B negativa tal 2 60 -15 -56 27 3 -27 50 -3 -44 s. 14 2B höga tal addition 360 30 20 480 480 10 500 40 30 800 370 40 s.15 2B höga tal, ”köttbullsproblem” 30 70 100 50 0 120 10 20 70 40 30 70 20 20 180 s. 16 2B negativa och positiva tal

4 58 -2 -4 20 -3 -5 -100 3 3 2 2 s. 16 2B kluringar X=2 X=3 X=4 X=6 X=5 s. 17 2B kvadrater 3x3 2x4 s. 17 2B multiplikation 24 18 32 8 24 9 4 27 15 16 12 36 20 21 28 s. 18 2B division 10 3 4 2 4 3 4 5 5 3 3 2 6 3 7 12 är udda s. 19 2B multiplikation och division 2 2 12 4 2 16 6 1 21 8 12 10 3 27 3 10 14 7 555 har 5 tiotal

(18)

s. 20 2B addition 59 95 81 50 98 62 69 71 84 93 59 52 s. 20 2B subtraktion 5 8 43 59 58 7 29 56 1 38 70 2 42 41 32 s. 21 2B alla tecken fattas! 5+7*3=20+6 60/6=100-90 + - 0 3*8-6=3*6 9+4+7=17+3 3*8=2*3*4 s. 22 2B addition höga tal 470 772 930 288 626 751 746 899 940 s. 22 2B subtraktion höga tal 443 230 246 264 99 324 434 176 251 s. 22 2B multiplikation och addition 17 14 20 26 19 17 21 22 28 26 24 29 s. 23 2B area från vänster till höger A1=8 rutor A2=18 rutor A3=10 rutor A4=15 rutor A5=14 rutor A6=9 rutor A7=8 rutor A8=14 rutor A9=9 rutor s. 24 2B vilket tal står X för? 14 3 7 3 8 62 14 12 4 9 4 5 21 28 9 s. 26 2B romerska XVIII 18 XXXVI 36 LXV 65 LXXV 75 CL 150 CCLXX 270 CLXVI 166 DCLXVI 666 DCCLXXVII 777

(19)

s.26 2B fortsättning romerska MD 1500 MMDCC 2700 MMMCCC 3300 MDCLXVI 1666 MMV 2005 DV 505 CV 105 LV 55 CLV 155 s. 27 2B vad är ett Ö värt? X=100 Y=25 Å=10 Ö=200 s. 27 2B addition högre tal 802 837 697 862 801 730 864 1110 880 823 1160 754 s. 28 2B subtraktion högre tal -2 19 123 272 151 200 176 206 113 431 320 -7 s. 28 2B blandade räknesätt 22 13 37 30 3 7 17 40 27 s. 29 2B alla tecken fattas! 6*4+4=30-2 7+5+3=5*3 30=5*4+2*5 50-25=10+3*5 s. 31 2B alla fyra räknesätt 12 15 2 16 12 8 52 91 12 15 14 90 12 18 11 30 6 12 12 3 12 10 7 76 92 s. 31 2B bråk, del av antal @=12 st. är 2/3 €=15 st. är ¾ §=4 st. är 1/5 s. 32 2B addition 1362 827 640 1600 608 820 1037 505 654 826 541 932 s. 32 2B subtraktion 228 122 102 195 57 111 80 160 461 220 129 777 SLUT

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :