Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Full text

(1)

Kopia Regeringsbeslut 2019-12-19 Ju2019/04271/SSK II:13 Justitiedepartementet

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap 651 81 Karlstad Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-723 11 71 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Herkulesgatan 17 ju.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringens beslut

Regeringen förlänger Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppdrag (Ju2016/00326/SSK) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM (2009)248, i enlighet med 2016 års beslut. MSB ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till Regeringen (Justitiedepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.

Skälen för regeringens beslut

Uppdraget förlängs med ett år i syfte att bidra med kontinuitet i väntan på att processen med att omarbeta kommissionens handlingsplan för

(2)

2 (2) Regeringen bedömer det som lämpligt att avvakta denna process innan regeringen tar ställning till förnyade långsiktiga regeringsuppdrag.

På regeringens vägnar Mikael Damberg Mikael Wolfbrandt Kopia till SB/SAM UD/EU Ju/EU, PO Fi/BA M/NM VM

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :