Ett ökat incitament för cykelpendling Motion 2020/21:1950 av Ulrika Jörgensen (M) - Riksdagen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1747

Motion till riksdagen

2020/21:1950

av Ulrika Jörgensen (M)

Ett ökat incitament för cykelpendling

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att öka incitament för cykelpendling till arbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns olika sätt att transportera sig till sitt arbete. Schablonbeloppen som är avdragsgilla i deklarationen skiljer sig avsevärt. För att göra avdrag för resor till och från ditt arbete måste totala kostnaden överstiga 11 000 kronor. Använder du cykel som transportmedel får du endast göra avdrag för 350 kronor. För att öka incitament för cykelpendling som gynnar både miljön och folkhälsan borde avdraget för cykling likställas med avdraget för transport med moped till arbetet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :