• No results found

Särskilt körkort för mopedbil Motion 2020/21:2383 av Hans Hoff (S) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Särskilt körkort för mopedbil Motion 2020/21:2383 av Hans Hoff (S) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion S1114

Motion till riksdagen

2020/21:2383

av Hans Hoff (S)

Särskilt körkort för mopedbil

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en särskild utbildning och licens för framförandet av mopedbil och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet mopedbilar i Sverige ökar snabbt. Mer än en fördubbling av antalet har skett sedan 2015 enligt statistik från Trafikanalys. Tyvärr innebär det också att olyckorna ökar. Det sker runt 60 olyckor med mopedbil som leder till personskador varje år men det totala antalet olyckor är betydligt högre än så. Det märker man i

försäkringsstatistiken. Hos Länsförsäkringar har antalet försäkrade mopedbilar lite mer än fördubblats mellan 2016 och 2019. Samtidigt mer än tredubblades antalet anmälda skador, från 207 till 756. De vanligaste skadorna är vagnskador på den egna

mopedbilen.

En orsak som lyfts fram i debatten är att körkortskravet på mopedbil är samma som körkort för en tvåhjulig EU-moped. Eleven lär sig överhuvudtaget inget om hur man kör mopedbilen utan övningskörningen i körkortsutbildningen sker på en tvåhjulig EU moped. Utbildningskravet i dag för att framföra mopedbil är 12 timmars utbildning varav 4 timmar skall vara praktik. Utbildningen som ges är inte anpassad till en fyrhjulig bil.

(2)

2 Det borde finnas en anpassad körkortsutbildning för just mopedbil där man övar sig på att praktiskt framföra en sådan. Denna bör avslutas med en uppkörning som ger en särskild licens för just mopedbilskörning.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta