• No results found

Äp5 2003 del D

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Äp5 2003 del D"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Namn: _____________________________ Del D

Miniräknarfri del

Tal på olika sätt

1. David och Nadja använder miniräknaren. Skriv med siffror de tal som David läser för Nadja:

a) tvåtusensex _____________________________ b) femtontusenåttio _____________________________

2. Skriv med ord följande tal som visas i miniräknarens fönster? a) ________________________________ b) ________________________________ c) ________________________________

3. Du har Du får Sedan har du exempel 456 kr 1 kr 1 kr 1 kr 459 kr

a) 4 299 kr 1 kr 1 kr kr

b) 3 592 kr 10 kr kr

c) 2 947 kr 100 kr kr

4. Du har Du betalar Sedan har du exempel 356 kr 1 kr 1 kr 354 kr

a) 2 100 kr 1 kr kr

b) 6 804 kr 10 kr kr

c) 5 025 kr 100 kr kr

(2)

Del D

Miniräknarfri del

5. Lucas och Elin har gjort en fruktsallad av bananer, apelsiner, päron och äpplen till mellanmål.

Diagrammet visar hur stor del av antalet frukter som är bananer, apelsiner, päron och äpplen.

bananer

p ron pplen

apelsiner

a) Hur stor del av frukterna är apelsiner?

b) Hur stor del av frukterna är päron?

c) Använd diagrammet och skriv hur många apelsiner, päron och äpplen de använder till salladen för att antalen ska stämma med diagrammet.

8 st bananer _______ st apelsiner ______ st päron _______ st äpplen

d) Gör ett förslag till som stämmer med diagrammet. ______ st bananer _______ st apelsiner ______ st päron _______ st äpplen

(3)

Del D

Miniräknarfri del

6. En skollunch kostar 7 kr per dag för en elev. Ungefär hur mycket kostar skollunchen under ett läsår för en elev som äter 190 luncher. Gör ett överslag och ringa in det bästa förslaget.

200 kr 700 kr 1 400 kr 7 000 kr

7. Vid lunchen pratar Frida, Patrik och Niklas om att hoppa längd. De jämför sina hopp.

– Jag hoppade 3,2 meter, säger Frida. – Mitt hopp var 3,26 meter, säger Niklas. – Och mitt 3,12 meter, säger Patrik.

Skriv de tre hoppen i ordning.

__________ __________ __________

kortast längst

8. På Adams tallrik finns det 8 köttbullar, 2 potatisar, 4 tomatbitar och 6 gurkskivor.

a) En av följande meningar har blivit fel. Stryk under den. • Det är hälften så många potatisar som tomatbitar.

• Det är en fjärdedel så många tomatbitar som köttbullar. • Det är en tredjedel så många potatisar som gurkskivor. b) Byt ut ett ord i den felaktiga meningen så att den stämmer.

c) Skriv en egen mening som stämmer med Adams tallrik. Använd ett av orden hälften, fjärdedelar eller tredjedelar.

References

Related documents

Jag tror att det är nödvändigt att tillföra något nytt och väl synligt i Uddevalla centrum för att verkligen kunna göra skillnad i stadslivet.. Utöver det som jag tillför, anser

Inkomstindex för år 2022 har höjts något sedan föregående prognos och utgifterna väntas öka med 12,1 miljarder kronor under året.. Utgifterna väntas öka konstant varje år

[r]

[r]

Det är en praktisk process där alla ingående delar: teorier, metoder, min praktik, dagboksanteckningar, material, bilder, reflektion, intressen, har satts ihop, tagits isär,

Äpplen kostar a kr/kg och päron kostar b kr/kg.. ATT LÖSA EN EKVATION ATT LÖSA

Teresa Leijonhufvud * Nitt lilla klassrum på nätet

Frågor som vi ställer oss i denna undersökning är vilka val av kost eleverna gör under skoldagen, hur pass medvetna eleverna är i sina kostval, vilka förutsättningar eleverna har