Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Full text

(1)

Regeringsbeslut II:17 2019-12-11 U2019/04241/F Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Utbildningsdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 16 E-post: u.registrator@regeringskansliet.se

Uppdrag till Vetenskapsrådet att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Regeringens beslut

Regeringen förlänger Vetenskapsrådets uppdrag (U2016/00120/AI) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen, KOM(2009) 248, till att även omfatta 2020. Vetenskapsrådet ska i denna del senast den 31 januari 2021 lämna en slutredovisning till regeringen

(Utbildningsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget från föregående kalenderår.

Skälen för regeringens beslut

Uppdraget förlängs med ett år i syfte att bidra med kontinuitet i väntan på att processen med att omarbeta kommissionens handlingsplan för

(2)

2 (2) Regeringen bedömer det som lämpligt att avvakta denna process innan regeringen tar ställning till förnyade långsiktiga regeringsuppdrag.

På regeringens vägnar Matilda Ernkrans Karin Schmekel Kopia till Statsrådsberedningen, SAM, EU Socialdepartementet, SAM Finansdepartementet, BA Miljödepartementet, KE Näringsdepartementet, EIN, LB Tillväxtverket

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :