• No results found

Annons; Stockholms stads brandförsäkringskontor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Annons; Stockholms stads brandförsäkringskontor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Brandkontorets byggnad, ritad av Tessin d.ä., är belägen i hjärtat av Stockholm-vid Mynttor~et

MER ÄN TVÅ SEKLERS

ERFARENHETOCHFÖRTROENDE

Med denna långa erfarenhet och våra kunders förtroende som grund bygger vi vidare - förnyar, förbättrar. Därför kan vi alltid erbjuda Er en tidsenlig och förmånlig fastig-hetsförsäkring i vårt område, Stockholm med omnejd.

Stiftat år 1746

STOCKHOLMS STADS BRANDFÖRSÄKRINGSKONTOR

References

Related documents

Revideringen av visionen har utgått från kunskaper om trender och globala strukturer som har betydelse för Stockholmsregionen och dess särskilda förutsättningar och

I det perspektivet står det helt klart att staden måste ha en perso- nalpolitik som gör det möjligt för alla anställda att på bästa sätt bidra till att göra stadens verksamhet

Östermalm Stockholms Stadsarkiv Stockholm Globe Arena Fastigheter.. Storstockholms brandförsvar Stockholm

Det finns dock exempel på synliggörande som i enlighet med queerteori inte ställer homosexualitet mot heterosexualitet utan låter det vara synligt i andra sammanhang där den

Vi lyckades dock få tag i två olika företag som representerar två olika delar av fastighetsbranschen; den kommunala fastighetssektorn i form av MKB (Malmös kommunala

Det säger Riitta Kotavuopio-Olsson, rektor för nya Ra- ketskolan som står färdig att tas i bruk nu till hösten, en skola där de tre nationella minoritetsspråken finska, samiska

Koska 50-luvun puolivälissä ei vielä ollut tarkkaa tietoa, mihin suuntaan televisiotoiminta Suomessa kehittyisi, saattoi olla mahdollista, että myös Suomessa

De av bolagets delägare, vilkas egendom försäkrats för all framtid genom försäkring hänförlig till serie I eller III, äger rätt till vinstutdelning.. Det åligger styrelsen

De av bolagets delägare, vilkas egendom försäkrats för all framtid genom försäkring hänförlig till serie I eller III, äger rätt till vinstutdelning, som beslutas av

De av bolagets delägare, vilkas egendom försäkrats för all framtid genom försäkring hänförlig till serie I eller III, äger rätt till vinstutdelning, som beslutas av

Staden bör sträva efter att hitta en modell för samlad information om evenemang, riktad till stockholmare, besökare och företagare. Organisation

Den ger en strategisk inriktning för hur staden ska stärka sin innovationsförmåga och främja nytänkande hos chefer, medarbetare och stadens

tat för, inte vilja de väl för hvad som skett uppgifva tanken på att höja sig själfva och andra kvinnor ur det omyndighetstillstånd, hvari de nu befinna sig, inte vilja de

Rapporten kartlägger den rådande biogaskedjan för Stockholm stad, från insamling av matavfall till hantering, biogasutvinning och distribution.. De olika delmomenten i

Stadsledningskontoret framhåller att det är av stor vikt att staden bedriver ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som utgår från stadens höga ambition att nå

11 Visst tillskott till kommunytan har skett sedan 1998, som en följd av justeringar i samband med fastighetsreglering, enligt uppgift från Stockholm stads stadsbyggnadskontor.

Stockholms stads förskoleprogram ”Stockholms stads förskoleplan – framtidens förskola” – remiss från

• Det nationella etappmålet för trafiksäkerhet väg och det aktörsgemensamma målet uppnås. • Målen i Stockholms stads säkerhetsprogram 2020- 2030

Detta innebär en förändring från helt till delvis jämfört med föregående års uppföljning.. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att de teoretiska

Förvaltningen anser att programmet vidareutvecklar och förtydligar det pedagogiska uppdraget för stadens förskoleverksamhet såsom det beskrivs i stadens budget.. Utifrån

- Visa vilka lägenheter som passar dina önskemål och där intresse finns för din lägenhet I bilden är valet ” Visa vilka lägenheter som finns i bostadsbytarsystemet” förvalt

Frågor om tillstånd enligt 1 § andra stycket prövas av huvudmannen för begravningsverksamheten eller den som annars förvaltar en allmän begravningsplats, om flyttning skall ske

För att visionen om ett giftfritt Stockholm ska kunna uppnås behöver alla stadens verksamheter arbeta för att få bort kemikalier med farliga egenskaper och se till att ha