• No results found

 Mål kraft och rörelse åk 6 ht 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Mål kraft och rörelse åk 6 ht 2012"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LPP kraft och rörelse åk 6 vt 2012

I din vardag möter du krafter, speciellt när du rör på dig eller när du ska förflytta ett föremål. Under denna period kommer du få lära dig mer om olika krafter och hur de fungerar.

Avsnittet omfattar genomgångar och anteckningar samt utdelat material. Anteckningar till genomgångarna kan du hitta på bloggen:

http://manoobbola.wordpress.com/

Förmågor att utveckla i fysik

 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

 genomföra systematiska undersökningar i fysik,

 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

 Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

 Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Kunskapsmål

 Veta vad som menas med kraft och hur kraft kan mätas  Känna till olika sorters krafter

 Kunna rita kraftpilar i några enkla situationer  Veta vad som menas med tyngd

 Kunna skilja på massa (vikt) och tyngd  Veta vad som menas med tyngdpunkt

 Veta vad som menas med kraft och motkraft  Veta vad tröghet är

 Veta vad friktion är

 Kunna ge exempel på när det är bra med stor eller liten friktion  Veta vad som menas med tryck

 Kunna något om tryck i vatten och luft

(2)

Arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, se film och arbeta med laborationer. Bedömning

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov fredag 28/9 v. 39 Kunskapskrav

Betyget E Betyget C Betyget A

Eleven har grundläggande kunskaper om ovanstående

kunskapsmål och visar det genom att ge exempel på och

beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp

I enkla och till viss del underbyggda

resonemang om krafter och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven har goda kunskaper om ovanstående

kunskapsmål och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god

användning av fysikens begrepp

I utvecklade och relativt väl underbyggda

resonemang om krafter och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta

systematiskt utifrån.

Eleven har mycket goda kunskaper om

ovanstående

kunskapsmål och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag och god

användning av fysikens begrepp

I välutvecklade och väl underbyggda

resonemang om krafter och rörelse kan eleven relatera till några fysikaliska samband

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta

References

Related documents

Det finns inte bara ett sätt att arbeta på utan alla är olika och behöver resurser efter sina behov och förutsättningar (Björck-Åkesson & Granlund, 2004) Eleven i studien

Stämmer detta, skulle det kunna förklara varför latinlärarna i högre grad ger uttryck för ämnet som en väg till att förstå det mänskliga i ett bredare perspektiv..

För att uppnå denna acceleration, en stor sluthastighet, utan att tillföra ny energi och enbart lita till armens egenvikt krävs en större fall- höjd vilket förutsätter

Det faktum att jag faktiskt inte rör det keramiska objektet med mina händer, att jag tar mina händer från leran när jag skapar är nytt, det blir som en väntan på att något

Designing applications and services for emergency calls, health counselling, and elderly patient monitoring involves not only multiple channels with multiple modalities, but also

[r]

En annan fråga som diskuterats i empirisk forskning är lärares kunskaper om etikundervisning. 1793) visar att när lärare ombeds beskriva eller tala om etikundervisning är det

Medan både Jessica Andersson och Morgan Alling framför allt beskriver att de tagit hand om sina syskon skildrar Hillevi Wahl, som inte hade några syskon, allt