Växelström enfas V1

14  Download (0)

Full text

(1)

Växelström

Vågdiagram sinus

-1,500000 -1,000000 -0,500000 0,000000 0,500000 1,000000 1,500000 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630

(2)

Växelström

LIKSTRÖM

VÄXELSTRÖM

(3)

GENERATORPRINCIPEN

N

S

(4)

Strömriktning

(5)
(6)

1 2 3 S S S N N N S 5 4 S N

(7)

GENERATORPRINCIPEN

1 2 3 S S S N N N S 5 4 S N

En slinga roterar ett varv

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0 22,5 45 67,5 90112,5 135157,5 180202,5 225247,5 270292,5 315337,5 360

Sinus-spänning

uppstår.

”sinuskurva”

(8)
(9)

GENERATORPRINCIPEN

Spänningens olika tillstånd

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0 22,5 45 67,5 90112,5 135157,5 180202,5 225247,5 270292,5 315337,5 360

0

325

-325

u

u

u

U u =

2

= U

u

Spänningens toppvärde

Spänningens topp till toppvärde

u



= U

2 

2

Spänningens effektivvärde*

U

* Med spänningens effektivvärde avses den ekvivalenta likspänningen d.v.s. den spänningen som som en likvärdig likströmskretas skulle ha.

(10)

Spänningens effektivvärde

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0 22,5 45 67,5 90112,5 135157,5 180202,5 225247,5 270292,5 315337,5 360

0

325

-325

u

u

U u =

2

= U

u

Spänningens toppvärde

Spänningens topp till toppvärde

u



= U

2 

2

Spänningens effektivvärde*

U

* Med spänningens effektivvärde avses den ekvivalenta likspänningen d.v.s. den spänningen som som en likvärdig likströmskretas skulle ha.

(11)

GENERATORPRINCIPEN

Spänningens momentanvärde (ögonblicksvärde vid viss vinkel/tid)

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0 22,5 45 67,5 90112,5 135157,5 180202,5 225247,5 270292,5 315337,5 360

0

325

-325

u

Spänningens momentanvärde

Sin fi. Går från 0-1,0 och -1– 0. Är ett mått på vinkel.

(12)

Sinuskurvan

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0 22,5 45 67,5 90112,5 135157,5 180202,5 225247,5 270292,5 315337,5 360

0

325

-325

U u =

Period [T]

Frekvens [f] Antal perioder per sekund

T

f

=

1

(13)

GENERATORPRINCIPEN

Frekvens

-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 0 22,5 45 67,5 90112,5 135157,5 180202,5 225247,5 270292,5 315337,5 360

0

325

-325

U u =

Period [T]

Frekvens [f] Antal perioder per sekund

T

f

=

1

(14)

Frekvens

Den nominella frekvensen på det allmänna

elnätet är 50 Hz (50 perioder / sekund).

Figure

Updating...

References

Related subjects :