Förlängd tid för uppdraget att kartlägga konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid-19

Full text

(1)

Regeringsbeslut I:8 2021-03-04 S2020/07613 (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Socialdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Förlängd tid för uppdraget att kartlägga konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid-19

Regeringens beslut

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen förlängd tid för redovisning av uppdraget om att kartlägga konsekvenser för daglig verksamhet med anledning av sjukdomen covid-19.

Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den 15 april 2021 och slutredovisning senast den 16 augusti 2021 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Ärendet

I regeringsbeslut den 14 oktober 2020 (dnr S2020/07613) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga och analysera konsekvenser för personer som har insatsen daglig verksamhet och andra kommunala insatser enligt lagen om stöd och service (LSS). Enligt beslutet ska uppdraget redovisas senast den 31 mars 2021. Under pågående pandemi har Socialstyrelsen haft begränsade möjligheter att genomföra uppdraget och begär därför förlängd tid.

På regeringens vägnar

Ardalan Shekarabi

(2)

2 (2) Kopia till

Myndigheten för delaktighet Sveriges kommuner och regioner Samordningskansliet SB/SAM

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :