Theses medicæ, quas, cons. nobilis. et experient. facult. medica in reg. acad. Upsaliensi, præside, Samuele Aurivillio, ... pro gradu doctoris, examini publico submittit, Andreas Nic. Fornander, Smolandus. In auditorio Carol. maj. die VIII. Junii, ann. MD

Full text

(1)

B .C.

T H E S E S

MEDICÆ,

Qu a s,

CONS. NOBILIS. E T EXPERIENT. FACU LT. MEDICA

IN REG. ACAD. UPSALIENSI,

PRÆSIDE,

S A M U E L E

A U R I V I L L I O ,

M. D. MED. REG. A N AT. E T MED. PRACT. PROFESSORE REG. E T ORD.

S. R. S. MEMBR.

P R O G R A D U D O C T O R 1 S ,

E X A M I N I PUBLICO S U B M I T T I T ,

ANDREAS NIC. FORNANDER,

SM OLANDUS.

IN a u d i t o r i o C A ROL. MAJ. DIE VIII. JUNII, ANN. MDCCLVIII.

___________ H. A. & P. M . S .

U P S A L I Æ Excud. L. M. HÔJER, Reg. Acad. Typogr.

(2)

TH ES. I.

P

lurimis in morbis, omne artis opus in eo tantum verfatur, ut removeantur obftacula, quæ naturam , in priftinæ ftatum fanitatis propria vi tendentem, impediunt.

II.

Certior a refpiratione, quam a pulfu, venx fe&ionis inftituendæ omittendæve indicatio fumi- tur.

III.

Jlefpirationis vero difficultas, non c thoracis folum motu , fed vel, maxime abdominis fenfuque ægroti metienda.

IV.

Quæ datur febrium intermittentium c u ra , prorfus empirica eft, cafu barbaram apud gentem inventa, nullis de morbi remediique indole a prio­ ri formatis judiciis innixa; longe tamen eft cer- tiffima.

(3)

V.

In variolis, prima jam urente febre, nimia ne copia erumpant confluantque, prohibere, in me- •dentis interdum viribus elt.

VL

Etiam poft eruptas variolas venam fccare> jubente fanguinis vel copia, vel phlogofi, vel orta alicubi ftafi, peritus prudensque medicus non m etuit, neque par aliis in febribus exan-

thematicis facere metuit. VU.

Deficientem in fuppuratione variolarum fà- Iivationem compenfare nonnunquam alvi fluxus poteft* fed tamen illi non tuto quispiam fidat.

VIII.

Purgantium medicamentorum, in inteftino- rum doloribus , circumfpe&us admodum fit ufus.

IX.

Chronici morbi fanatio multo plus in me- dente requirit ingenii atque experientiae, quam

quidem acutæ febris profligatio. X.

Hydropicis quodnam optime conveniat hy- dragogum, tentando difcere faepe oportet.

XI.

Eosdem aegrotos fanaturus medicamentis a- quas ducentibus corroborantia prudenter inter­ ponit.

XII.

Podagrae & Arthritidis adhuc non datur nifi

(4)

pallia-A

æ y 4 c æ

pàffiatîva cura. Ex iis vero, quæ radicaliter per­

tinaces iftos morbos tollere perhibentur, ceteris præftat faponaceum illud remedium, in Anglia contra calculum ufurpari coeptum, iisdem in te r­ ris æque fere laudatum atque contemtum.

XIII.

Scabiem curaturus videat, ne cum incautis Scorbutum cum Scabie confundat.

XIV/

Aquam fontanam (implicem jejuno ftomacho, ea copia, ea regulis adftri&a diæta, li haurire jnos eflet, qua hauriuntur a quæ., lie diftæ, falu-

tares ; multi homines fanitatem viliffimo me­ dicamento repararent hrmarentque.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :