Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas

Full text

(1)

Regeringsbeslut 2020-09-24 A2020/01979/ARM I 1 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-411 36 16 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: a.registrator@regeringskansliet.se

Förlängt uppdrag om att säkerställa ett förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 april 2020 ett uppdrag om att under pågående spridning i samhället av det virus som orsakar covid-19 säkerställa ett

förfarande för att även icke CE-märkt personlig skyddsutrustning ska kunna användas (dnr A2020/00783/ARM). Enligt beslutet ska Arbetsmiljöverket löpande redovisa myndighetens arbete med uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet). Enligt uppdraget ska myndigheten även, senast den 31 december 2020, lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Regeringens beslut

Regeringen förlänger Arbetsmiljöverkets uppdrag och tidpunkten för den skriftliga redovisningen av uppdraget. Arbetsmiljöverket ska redovisa uppdraget senast den 30 juni 2021. Arbetsmiljöverket ska fortsatt löpande redovisa myndighetens arbete med uppdraget till Regeringskansliet

(Arbetsmarknadsdepartementet).

Skälen för regeringens beslut

Regeringen konstaterar att spridningen av det virus som orsakar covid-19 fortsatt pågår och att det alltjämt finns ett behov av att säkerställa tillgången till personlig skyddsutrustning.

(2)

2 (2) På regeringens vägnar Eva Nordmark Angelica Kauntz Kopia till Statsrådsberedningen Utrikesdepartementet Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöverket Socialstyrelsen Swedac

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :